Uponor

Uponor Ventilation Böj

ꟷ Patenterad fogningsmetod med täthetsklass D
ꟷ Individuellt förpackad i plastpåsar av hygieniska skäl
ꟷ Permanent och fullständigt antistatisk

Uponor Ventilation Böj

1068053

Uponor Ventilation Böj 100X90�

Antal1
Antal 210
Enhetst
d [mm]
di [mm]
L [m]
1068054

Uponor Ventilation Böj 125X90�

Antal1
Antal 210
Enhetst
d [mm]
di [mm]
L [m]
1068055

Uponor Ventilation Böj 160X90�

Antal1
Antal 26
Enhetst
d [mm]
di [mm]
L [m]
1068052

Uponor Ventilation Böj 200X90�

Antal1
Antal 24
Enhetst
d [mm]
di [mm]
L [m]