Uponor

Uponor Ventilation Böj

ꟷ Patenterad fogningsmetod med täthetsklass D
ꟷ Individuellt förpackad i plastpåsar av hygieniska skäl
ꟷ Permanent och fullständigt antistatisk

Uponor Ventilation Böj

1068057

Uponor Ventilation Böj 100X45�

Antal1
Antal 211
Enhetst
d [mm]
di [mm]
L [m]
1068058

Uponor Ventilation Böj 125X45�

Antal1
Antal 214
Enhetst
d [mm]
di [mm]
L [m]
1068059

Uponor Ventilation Böj 160X45�

Antal1
Antal 212
Enhetst
d [mm]
di [mm]
L [m]
1068056

Uponor Ventilation Böj 200X45�

Antal1
Antal 28
Enhetst
d [mm]
di [mm]
L [m]