Uponor

Uponor Ventilation Grenrör

ꟷ Patenterad fogningsmetod med täthetsklass D
ꟷ Individuellt förpackad i plastpåsar av hygieniska skäl
ꟷ Permanent och fullständigt antistatisk

Uponor Ventilation Grenrör

1068060

Uponor Ventilation Grenrör 100/100X90�

RSK no.
Antal [-]1
Antal 2 [-]15
Enhetst
d [mm]
di [mm]
L [m]
s [mm]
1068064

Uponor Ventilation Grenrör 125/100X90�

RSK no.
Antal [-]1
Antal 2 [-]15
Enhetst
d [mm]
di [mm]
L [m]
s [mm]
1068061

Uponor Ventilation Grenrör 125/125X90�

RSK no.
Antal [-]1
Antal 2 [-]10
Enhetst
d [mm]
di [mm]
L [m]
s [mm]
1068065

Uponor Ventilation Grenrör 160/100X90�

RSK no.
Antal [-]1
Antal 2 [-]10
Enhetst
d [mm]
di [mm]
L [m]
s [mm]
1068062

Uponor Ventilation Grenrör 160/125X90�

RSK no.
Antal [-]1
Antal 2 [-]7
Enhetst
d [mm]
di [mm]
L [m]
s [mm]
1068063

Uponor Ventilation Grenrör 160/160X90�

RSK no.
Antal [-]1
Antal 2 [-]6
Enhetst
d [mm]
di [mm]
L [m]
s [mm]
1068066

Uponor Ventilation Grenrör 200/160X90�

RSK no.
Antal [-]1
Antal 2 [-]5
Enhetst
d [mm]
di [mm]
L [m]
s [mm]