Uponor

Uponor Ventilation Reduktion

ꟷ Patenterad fogningsmetod med täthetsklass D
ꟷ Individuellt förpackad i plastpåsar av hygieniska skäl
ꟷ Permanent och fullständigt antistatisk

Uponor Ventilation Reduktion

1068070

Uponor Ventilation Reduktion 125-100mm

RSK no.
Antal [-]1
Antal 2 [-]12
Enhetst
d [mm]
di [mm]
L [m]
s [mm]
1068071

Uponor Ventilation Reduktion 160-125mm

RSK no.
Antal [-]1
Antal 2 [-]15
Enhetst
d [mm]
di [mm]
L [m]
s [mm]
1068072

Uponor Ventilation Reduktion 200-160mm

RSK no.
Antal [-]1
Antal 2 [-]12
Enhetst
d [mm]
di [mm]
L [m]
s [mm]