Uponor

Uponor Ventilation Rör

ꟷ Kanaler med ändskydd
ꟷ Innerlager permanent antistatiskt
ꟷ Patenterat ytterlager är antistatiskt i 2 år efter tillverkning för att säkra renhet under lagring och installation

Uponor Ventilation Rör

1068037

Uponor Ventilation Rör 100mm 3m

RSK no.
Antal [-]50
Antal 2 [-]
Enhetst
d [mm]
di [mm]100
L [m]
s [mm]2,1
1068038

Uponor Ventilation Rör 125mm 3m

RSK no.
Antal [-]32
Antal 2 [-]
Enhetst
d [mm]
di [mm]125
L [m]
s [mm]2,1
1068039

Uponor Ventilation Rör 160mm 3m

RSK no.
Antal [-]18
Antal 2 [-]
Enhetst
d [mm]
di [mm]160
L [m]
s [mm]2,5
1068040

Uponor Ventilation Rör 200mm 3m

RSK no.
Antal [-]20
Antal 2 [-]
Enhetst
d [mm]
di [mm]200
L [m]
s [mm]3,0