Uponor

Uponor Ventilation Skarv

ꟷ Patenterad fogningsmetod med täthetsklass D
ꟷ Individuellt förpackad i plastpåsar av hygieniska skäl
ꟷ Permanent och fullständigt antistatisk

Uponor Ventilation Skarv

1068049

Uponor Ventilation Skarv 100mm

Antal1
Antal 220
Enhetst
d [mm]
di [mm]
L [m]
1068050

Uponor Ventilation Skarv 125mm

Antal1
Antal 230
Enhetst
d [mm]
di [mm]
L [m]
1068051

Uponor Ventilation Skarv 160mm

Antal1
Antal 215
Enhetst
d [mm]
di [mm]
L [m]
1068048

Uponor Ventilation Skarv 200mm

Antal1
Antal 212
Enhetst
d [mm]
di [mm]
L [m]