Uponor

Uponor Multi Najverktyg

Najverktyg för enkel fastsättning av rör med najtråd mot armeringsnät

Uponor Multi Najverktyg

1034533 / 5363617

Uponor Multi Najverktyg

Uponor Multi Najverktyg