Uponor

Uponor Multi Najverktyg

ꟷ För fastsättning av rör med najtråd mot armeringsnät

Uponor Multi Najverktyg

1034533 / 5363617

Uponor Multi Najverktyg

Antal1
Antal 2
Enhetst
d [mm]
di [mm]
L [m]