Uponor

Uponor MLC Avfasningsverktyg

ꟷ För avfasning av kompositrör
ꟷ Kompositrör behöver vanligtvis inte kalibreras utan gradning med RSK nr 1880653 är tillräckligt

Uponor MLC Avfasningsverktyg

1006638 / 1873312

Uponor MLC Avfasningsverktyg 40

Antal1
Antal 2600
Enhetst
d [mm]
di [mm]
L [m]
1015808 / 1873313

Uponor MLC Avfasningsverktyg 50

Antal1
Antal 2600
Enhetst
d [mm]
di [mm]
L [m]
1014339 / 1873351

Uponor MLC Avfasningsverktyg 63

Antal1
Antal 2600
Enhetst
d [mm]
di [mm]
L [m]
1014344 / 1873793

Uponor MLC Avfasningsverktyg 75

Antal1
Antal 2600
Enhetst
d [mm]
di [mm]
L [m]