Uponor
Tjänster - Felanmälan

Felanmälan av leveranser

Här kan du göra en felanmälan som beror på felleveranser från Uponor.

Exempel på en felleverans kan vara:
 
  • Fel artikel eller etikett
  • Under- eller överleveranser
  • Transportskada
Observera att felanmälan gällande transportskada eller saknat kolli ska anmälas genast vid godsets mottagande och antecknas i det kvitterade exemplaret av transportdokumentet.

Dold skada ska anmälas snarast, dock senast sju (7) dagar efter att sändningen kvitterats. Många gånger måste skadan besiktigas, därför får det skadade godset inte returneras, säljas eller repareras utan att först kontaktat Uponor.
On this page, you can make shipping claims that is due to error from Uponor.

Example of a shipping error can be:
 
  • Wrong product or label 
  • Under/over shipment
  • Shipping damage
Please observe that shipping claims caused by shipping damage or missing products shall always be reported at the goods arrival terminal and noted in the signed example of the transport document.

Hidden damages shall be reported as soon as possible, not more than seven (7) days after the shipment has been accepted. Many times, the damage needs to be inspected. Therefore, the damage goods cannot be returned, selled or repaired without consulting Uponor first.