Menu
Uponor, s.r.o.

Zásady ochrany osobních údajů pro aplikaci Uponor Smatrix Pulse

 1. Kontrolor

  Uponor GmbH (“Uponor”)
  Industriestrasse 56
  97437 Hassfurt
  Německo

 2. Kontaktní údaje

  Uponor GmbH
  Industriestrasse 56
  97437 Hassfurt
  Německo
  privacy@uponor.com

 3. Název zásad ochrany osobních údajů

  Uponor Smatrix Pulse

 4. Účel a právní základ zpracování

  Společnost Uponor shromažďuje osobní údaje o uživateli („Uživatel“) služby Uponor Smatrix Pulse („Služba“).

  Osobní údaje mohou být použity společností Uponor a jejím jménem pro následující účely:

  • údržba a vývoj aplikací a produktů a služeb Uponor;
  • marketingové a komunikační účely, jako je provádění marketingového výzkumu, přímého marketingu, automatizovaného marketingu, informování uživatelů o nových funkcích, nových produktech nebo uvedeních na trh a speciálních propagačních akcích;
  • udržování a rozvíjení uživatelského vztahu;
  • uplatňování práv společnosti Uponor;
  • plnění závazků Uponor vůči Uživateli a nakládání, vyhodnocování a vymáhání závazků či závazků Uživatelů nebo Uponoru;
  • a dále na statistické a analytické účely.

  Právním základem pro zpracování osobních údajů uživatele je plnění smlouvy mezi uživatelem a společností Uponor týkající se používání Aplikace a služeb, které poskytuje (viz článek 6.1(b) obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů 2016/679, “GDPR”). V některých případech může společnost Uponor také zpracovávat osobní údaje uživatele na základě svých oprávněných zájmů za účelem analýzy toho, jak je aplikace používána, dále ji vyvíjet a nabízet své produkty a služby (viz článek 6.1(f) GDPR). Zpracování může být založeno na souhlasu uživatele, pokud takový souhlas vyžadují platné zákony nebo předpisy.

  Osobní údaje uživatele mohou být uloženy tak dlouho, dokud je Uponor potřebuje pro výše uvedené účely, obvykle však ne déle než deset let.

 5. Typy osobních údajů

  Pro účely poskytování Aplikace a souvisejících služeb zpracovává Uponor následující informace:

  • • Jméno uživatele a město
  • číslo mobilního telefonu
  • emailová adresa
  • ID instalace
  • osobní heslo
  • ID/sériové číslo zařízení
  • popis instalace

 6. Pravidelné zdroje dat

  Osobní údaje jsou shromažďovány především od Uživatele Aplikace nebo prostřednictvím Aplikace.

 7. Pravidelné zpřístupňování údajů a předávání údajů mimo EU nebo EHP

  Společnost Uponor může zpřístupnit a přenést osobní údaje mimo EU/EHP v souladu a s výhradou omezení uložených platnou legislativou takto:

  • v souladu se smlouvou uzavřenou mezi příslušnými subjekty společnosti Uponor, která zahrnuje Standardní smluvní doložky Evropské komise, které zajišťují, že jsou zavedena odpovídající opatření na ochranu údajů, jakož i oprávněným třetím stranám v rozsahu, v jakém se podílejí na zpracování osobních údajů pro účely uvedené v zásadách ochrany osobních údajů. Osobní údaje mohou být těmito oprávněnými třetími stranami zpracovány také mimo EU nebo EHP v souladu se smlouvou uzavřenou mezi Uponor Corporation a/nebo její přidruženou společností a touto oprávněnou třetí stranou, zahrnující Standardní smluvní doložky Evropské komise, které zajišťují, že odpovídající údaje jsou zavedena ochranná opatření. Společnost Uponor Corporation zaváže tyto třetí strany k zachování důvěrnosti a přiměřeného zabezpečení veškerých takto přenesených osobních údajů; nebo
  • na základě souhlasu; nebo
  • jak jinak dovoluje platná legislativa.

  Z technických důvodů az důvodů souvisejících s používáním údajů mohou být osobní údaje uloženy také na serverech externích poskytovatelů služeb (také mimo EU / EHP), kteří mohou údaje zpracovávat jménem společnosti Uponor.

  Jakékoli přenosy osobních údajů budou prováděny v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (2016/679) a všemi platnými závaznými právními předpisy v platném znění.

  Kromě výše uvedeného může být společnost Uponor povinna sdělit osobní údaje úřadům. Společnost Uponor může osobní údaje také zveřejnit a jinak zpracovat v souladu s platnou legislativou, aby hájila své oprávněné zájmy.

 8. Zásady zabezpečení osobních údajů – technické a organizační řízení

  Společnost Uponor zajistí, aby byla v celé její organizaci zavedena a udržována dostatečná technická a organizační opatření na ochranu osobních údajů. Dále společnost Uponor zajistí, aby jakýkoli přenos nebo zpřístupnění osobních údajů popsaných v těchto Zásadách ochrany osobních údajů jakékoli třetí straně podléhalo tomu, že společnost Uponor zajistila odpovídající úroveň ochrany údajů dohodami nebo jinými prostředky vyžadovanými zákonem.

  Technické ovládání:
  Fyzický materiál je uložen v uzamčených prostorách s omezeným přístupem. Veškeré IT systémy jsou zabezpečeny pomocí ochranného softwaru operačního systému. Přístup do systémů vyžaduje zadání uživatelského jména a hesla a přenosy dat probíhají přes vysoce šifrované kanály.

  Organizační řízení:
  V rámci organizací Uponor je používání osobních údajů instruováno a přístup k IT systémům včetně osobních údajů je omezen na osoby, které k nim mají přístup na základě svých pracovních úkolů nebo role a které podléhají povinnosti mlčenlivosti. ohledně osobních údajů.

 9. Práva subjektu údajů

  Pokud neplatí žádná omezení, má každý subjekt údajů právo na přístup ke všem osobním údajům, které o něm Uponor má. Každý subjekt údajů má také právo požadovat, aby společnost Uponor opravila, vymazala nebo přestala používat jakékoli chybné, nepotřebné, neúplné nebo zastaralé osobní údaje. Každý subjekt údajů může také odvolat svůj dříve poskytnutý souhlas a vznést námitku proti veškerému přímému marketingu.

  Jakékoli žádosti by měly být zaslány pomocí kontaktních údajů uvedených v části 2 výše. Uponor zpracuje všechny požadavky co nejdříve. V případě nespokojenosti s rozhodnutím nebo kroky společnosti Uponor má každý subjekt údajů právo podat stížnost u úřadu pro ochranu údajů své země.