Uponor, s.r.o.
Zelený pruh 95/97, Braník, 140 00 Praha 4
Konstrukční řešení

Průmyslové budovy

Budoucnost je v průmyslu

V nadcházejících letech dojde ke vzájemnému propojení celosvětové průmyslové výroby s moderními a komunikačními technologiemi. To se neobejde bez inteligentních a digitálně propojených systémů. Na projektech udržitelné a energeticky úsporné budoucnosti světa už tedy pracuje mnoho tvořivých lidí. Propojování do sítí je stále běžnější také u budov, které disponují autonomní soběstačnou regulací parametrů vlastního technického vybavení. Takové budovy dokážou automaticky reagovat na vlivy okolního prostředí i na oblíbená nastavení uživatelů. Díky portfoliu inovativních systémů a produktů je společnost Uponor připravena plnit požadavky, které přinese sama budoucnost.
uponor stavební řešení průmyslových budov

Účinné energetické koncepce pro zařízení halového typu

  • Nízké investiční a provozní náklady
  • Spolehlivé a osvědčené produkty
  • Nejdokonalejší možné pracovní a výrobní prostředí
  • Co nejflexibilnější využití prostoru

Čistá pitná voda – kdykoliv

Hygienicky nezávadná instalace rozvodů pitné vody je pro budovy, ve kterých se soustřeďuje mnoho lidí, absolutně nezbytná. Potrubní síť proto musí být z hygienického hlediska naprosto v pořádku – a to už od vstupní přípojky až po odběrné body (kohoutky).

uponor pro průmyslové budovy pracovní prostředí

Teplota zdravého a produktivního prostředí v místnosti

Naše energeticky úsporná řešení se perfektně hodí pro využívání s obnovitelnými zdroji energie. Snižují též spotřebu energie i množství emisí CO2. Poskytujeme podporu s ucelenou škálou služeb. Ty zahrnují vše od přípravy studie proveditelnosti až po uvedení do provozu a další zákaznické služby.

Průmyslové budovy – řešení od společnosti Uponor

Řešení Uponor splňují veškeré požadavky kladené na účinné technologie pro budovy – zejména pak pokud se jedná o požadavky průmyslové budovy. Škála služeb zahrnuje veškeré fáze projektu, od počáteční studie proveditelnosti až po zákaznické služby. V přehledu naleznete seznam nejdůležitějších témat z oblasti průmyslových budov.

Průmyslové budovy – řešení od společnosti Uponor

Kompletní přehled systémových řešení pro další typy staveb naleznete zde: