Uponor, s.r.o.
Zelený pruh 95/97, Braník, 140 00 Praha 4

Licenční ujednání

Přístupem k webovým stránkám společnosti Uponor Corporation nebo jejích dceřiných společností (dále jen „Uponor“) na adrese www.uponor.com, k jakékoli podstránce (dále jen „webové stránky“), vyjadřujete svůj souhlas s následujícími podmínkami. Pokud s podmínkami nesouhlasíte, přestaňte webové stránky používat.

Společnost Uponor Corporation je vlastníkem autorských práv obsahu webových stránek. Všechna práva, která nejsou v textu výslovně udělena, jsou vyhrazena. Bez předchozího písemného svolení společnosti Uponor se zakazuje reprodukce, přenos, distribuce nebo ukládání jakékoliv části obsahu v jakékoliv podobě. Společnost Uponor vám však umožňuje procházet webové stránky a vytvářet kopie útržků webových stránek pro vlastní nekomerční účely, přičemž si každá taková kopie zachovává všechna autorská práva, vlastnická práva a případná zřeknutí se odpovědnosti. Jednotlivé položky na webových stránkách mohou podléhat dalším podmínkám.

Webové stránky a jejich obsah jsou poskytovány jako služba osobám zainteresovaným ve společnosti Uponor. Obsah webových stránek je poskytován jak stojí a leží. Ve spojení s obsahem webových stránek nejsou poskytovány žádné záruky jakéhokoli druhu. Společnost Uponor neručí za to, že webové stránky budou bezchybné nebo dostupné bez přerušení. Společnost Uponor si vyhrazuje právo webové stránky kdykoliv pozměnit nebo zamítnout přístup k webovým stránkám.

Webové stránky mohou obsahovat odkazy na jiné webové stránky vlastněné a provozované třetími stranami. Před použitím takových webových stránek si nejdříve musíte přečíst pravidla používání a souhlasit s nimi. Společnost Uponor nemusí mít nad obsahem takových webových stránek kontrolu a nenese žádnou zodpovědnost za informace, produkty, služby nebo materiály vytvořené či publikované třetími stranami, na které webové stránky společnosti Uponor odkazují. Kromě toho odkaz na webové stránky třetí strany nevyjadřuje souhlas, schválení ani jakékoli prohlášení nebo záruky v souvislosti s takovými webovými stránkami třetích stran ani v souvislosti s informacemi, produkty a službami, na které tyto webové stránky třetích stran odkazují.

Společnost Uponor nezodpovídá za žádné přímé či nepřímé škody, náhodné či zvláštní škody nebo následné škody nebo ztráty, náklady či ušlý zisk související s používáním nebo nemožností používat webové stránky.

Ochranná známka „Uponor“ je registrovaná ochranná známka společnosti Uponor Corporation. Názvy, loga a další identifikační symboly společnosti Uponor jsou ochranné známky nebo registrované známky společnosti Uponor. Webové stránky mohou obsahovat názvy produktů a společností, které mohou být ochrannými známkami nebo obchodními názvy příslušných vlastníků. Váš přístup k webovým stránkám vám neuděluje žádnou licenci ani oprávnění používat jakoukoliv grafiku, loga nebo značky na webových stránkách bez předchozího písemného souhlasu společnosti Uponor nebo příslušné třetí strany.