Uponor, s.r.o.
Zelený pruh 95/97, Braník, 140 00 Praha 4

Zásady ochrany osobních údajů na webových stránkách

Vytvořeno: 14. 12. 2023
 
Společnost Uponor se zavazuje chránit Vaše soukromí a osobní údaje. Společnost Uponor uplatňuje vysokou úroveň ochrany soukromí a osobních údajů a zpracovává osobní údaje v souladu s platnými právními předpisy a těmito Zásadami ochrany osobních údajů a souborů cookies („Zásady ochrany osobních údajů“). „Osobními údaji“ se rozumí jakékoliv informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby. Tyto zásady ochrany osobních údajů poskytují obecné informace o tom, jak společnost Uponor zpracovává osobní údaje v souvislosti s webovou stránkou www.uponor.com nebo některou z jejích dílčích stránek (dále společně jen „stránka“).
 
Stránky, produkty nebo služby společnosti Uponor mohou obsahovat odkazy na webové stránky a služby jiných společností, které mají vlastní zásady ochrany osobních údajů; služby třetích stran nainstalované ve Vašem zařízení mohou umožnit přístup k informacím ve Vašem zařízení. Společnost Uponor doporučuje, abyste si pečlivě přečetli zásady ochrany osobních údajů těchto třetích stran. Společnost Uponor neodpovídá za postupy nebo obsah ochrany osobních údajů těchto poskytovatelů služeb třetích stran.
 
Používáním stránek nebo odesláním osobních údajů společnosti Uponor berete na vědomí a souhlasíte s tím, že Vaše osobní údaje mohou být zpracovávány dle těchto Zásadách ochrany osobních údajů. Pokud s těmito Zásadami ochrany osobních údajů nesouhlasíte, společnost Uponor doporučuje, abyste Stránky nepoužívali a neposkytovali společnosti Uponor žádné osobní údaje.

 
 

 1. Správce osobních údajů
 
Uponor Corporation a její přidružené společnosti uvedené v posledním finančním přehledu společnosti Uponor Corporation dostupném na https://www.uponorgroup.com/en-en/investors/reports-and-presentations/annual-publications, paralelně (společně nebo samostatně), (společně "Uponor").

Immalantoři 4
00240 Helsinky
Finsko

Kontaktní informace
Správce údajů můžete kontaktovat na adrese: privacy@uponor.com. V případě, že chcete podat žádost týkající se vašich osobních údajů, použijte prosím formuláře dostupné na https://www.uponorgroup.com/en-en/legal-information/data-protection a na místních webových stránkách Uponor..
 
 1. Účel zpracování osobních údajů a právní základ zpracování
 
Při používání stránek mohou být shromažďovány a zpracovávány určité osobní údaje, které lze s Vámi spojit.
 
Tyto osobní údaje mohou být použity pro následující účely, které jsou nezbytné pro oprávněné zájmy společnosti Uponor v souvislosti s (jedním nebo více z nich, které se mohou uplatnit současně):
 
 • údržbou a vývojem stránek, produktů a služeb společnosti Uponor;
 • marketingovými a komunikačními účely, jako je provádění marketingového výzkumu, přímý marketing, automatizovaný marketing, informování o nových funkcích, nových produktech nebo uvedení na trh a speciálních propagačních akcích;
 • poskytováním produktů a služeb, jako je plnění smlouvy mezi Vámi a společností Uponor, zajištěním funkčnosti a bezpečnosti produktů a služeb společnosti Uponor, Vaší identifikací, prevencí a vyšetřováním možného zneužití;
 • statistické a analytické účely.
 
Pokud s námi komunikujete prostřednictvím stránek nebo se zaregistrujete jako uživatel stránek (pokud je to relevantní), může společnost Uponor v některých případech zpracovávat Vaše osobní údaje také na základě toho, že takové zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy mezi Vámi a společností Uponor, přípravných opatření v souvislosti se smlouvou nebo v některých případech na základě Vašeho souhlasu.
 
Pokud společnost Uponor zpracovává osobní údaje na základě Vašeho souhlasu, máte právo kdykoliv bezplatně odvolat souhlas, který jste společnosti Uponor udělili ke zpracování Vašich osobních údajů.
 
 1. Shromážděné osobní údaje
 
Osobní údaje se obvykle shromažďují při používání stránek, registraci k produktům a služeb společnosti Uponor nebo při jiné interakci se společností Uponor. Osobní údaje mohou mimo jiné zahrnovat dobu přístupu, webové stránky, ze kterých jste se připojili, odkazy, které používáte, navštívené stránky, zobrazený obsah a další informace o Vašem chování, které společnost Uponor získá prostřednictvím Vašeho prohlížeče.
 
Společnost Uponor vás může dále požádat, abyste společnosti Uponor poskytli další druhy informací, jako je Vaše jméno, e-mailová adresa, adresa ulice, uživatelská jména, souhlas, zpětná vazba, věk, pohlaví a další necitlivé údaje. Společnost Uponor by ráda zdůraznila, že některé neidentifikovatelné osobní údaje se mohou stát identifikovatelnými, když společnosti Uponor poskytnete své osobní údaje.
                                                                
 1. Pravidelné zdroje dat
 
Osobní údaje jsou shromažďovány z následujících zdrojů:
 • z informací, které jste poskytli, nebo které jste poskytli v rámci stránek nebo jinak kontaktovali společnost Uponor;
 • od subdodavatelů společnosti Uponor v souvislosti s poskytováním služeb týkajících se Stránek;
 • veřejně dostupné zdroje.
 
 1. Pravidelné zveřejňování údajů a předávání údajů mimo EU nebo EHP
 
Společnost Uponor může osobní údaje zpřístupnit společnostem své skupiny i mimo Evropskou unii („EU“) nebo mimo Evropský hospodářský prostor („EHP“) v souladu se smlouvou uzavřenou mezi příslušnými subjekty společnosti Uponor, která obsahuje standardní smluvní doložky Evropské komise, jež zajišťují odpovídající opatření na ochranu údajů. Osobní údaje uložené na serveru nebudou přenášeny mimo EU nebo EHP.
 
Společnost Uponor může zpřístupnit Vaše osobní údaje oprávněným třetím stranám, které zpracovávají osobní údaje jménem společnosti Uponor pro účely uvedené v těchto Zásadách ochrany osobních údajů. Vaše osobní údaje mohou být zpracovávány oprávněnými třetími stranami i mimo EU nebo EHP v souladu se smlouvou uzavřenou mezi společností Uponor a oprávněnou třetí stranou, která obsahuje standardní smluvní doložky Evropské komise nebo jiné vhodné záruky pro předávání údajů uvedené v obecném nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR), které zajišťují, že jsou zavedena odpovídající opatření na ochranu údajů.
 
Společnost Uponor může dále provádět marketingovou a jinou komunikaci společně s partnery společnosti Uponor a v souvislosti s tím může společnost Uponor kombinovat informace, které o Vás shromáždila, s informacemi, které o Vás shromáždili partneři společnosti Uponor, aby např. zabránila zbytečné komunikaci a přizpůsobila Vám sdělení společnosti Uponor.
 
V případě prodeje, koupě, fúze nebo jiné reorganizace společnosti Uponor může společnost Uponor poskytnout osobní údaje např. potenciálním a skutečným kupujícím a jejich poradcům.
 
Kromě výše uvedeného může být společnost Uponor povinna sdělit Vaše osobní údaje úřadům. Společnost Uponor může rovněž zveřejnit a jinak zpracovávat Vaše osobní údaje v souladu s platnými právními předpisy za účelem ochrany svých oprávněných zájmů.
 
 1. Zásady zabezpečení a ukládání dat
 
Osobní údaje budou uloženy převážně elektronicky. Osobní údaje jsou uloženy v uzamčených prostorech s omezeným přístupem a jsou chráněny pomocí identifikace účastníka a hesla. Všechny případné fyzické kopie osobních údajů budou uloženy v uzamčených prostorech. Přístup k osobním údajům uloženým v registru a právo je zpracovávat mají pouze osoby, které je potřebují v rámci svých povinností.
 
Společnost Uponor uchovává osobní údaje tak dlouho, jak je to nezbytné pro výše uvedené účely nebo jak to vyžadují platné zákony. Jakmile takové požadavky přestanou existovat, budou osobní údaje vymazány nebo anonymizovány tak, aby je již nebylo možné s Vámi spojit.
 
 1. Automatizované rozhodování
 
Osobní údaje se nepoužívají k automatizovanému rozhodování, které by pro Vás mělo právní nebo podobné důsledky.
 
 1. Uživatelská práva
 
Právo přístupu: Máte právo nahlížet do svých osobních údajů a obdržet jejich písemnou kopii. Prohlídka je bezplatná.
 
Právo na přenositelnost údajů: Pokud společnost Uponor zpracovává osobní údaje na základě Vašeho souhlasu nebo pro účely smlouvy mezi vámi a společností Uponor, máte právo získat osobní údaje, které jste společnosti Uponor poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a pokud je to technicky proveditelné, máte právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu společnost Uponor bránila.
 
Právo vznést námitku: Máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu.
 
Právo požadovat opravu, výmaz nebo omezení: Máte právo požádat společnost Uponor o opravu nebo výmaz svých osobních údajů v případě, že jsou zastaralé, irelevantní, nesprávné, neúplné, jinak nepřesné nebo z jiného právně přijatelného důvodu. Máte také právo požádat o omezení zpracování svých osobních údajů.
 
Oficiální stížnost: Společnost Uponor doufá, že se jí podaří vyřešit jakýkoliv problém, který můžete mít s tím, jak společnost Uponor zpracovává osobní údaje. Máte právo podat oficiální stížnost u místního národního dozorového úřadu pro ochranu osobních údajů.
 
Pokud si přejete uplatnit svá práva, zašlete písemnou žádost na adresu uvedenou v oddíle 11.
 
 1. Používání souborů cookies
 
Soubor cookie je obvykle malá část dat odeslaná z webové stránky do Vašeho počítače a uložená ve webovém prohlížeči během prohlížení webové stránky. Při dalším prohlížení stejných webových stránek může webová stránka načíst údaje uložené v souboru cookie, aby webovou stránku informovala o Vaší předchozí aktivitě. Více informací o těchto technologiích a jejich fungování naleznete například na adrese http://www.allaboutcookies.org.
 
Čas od času může být do Vašeho počítače umístěn soubor cookie, který umožní správné fungování stránek, zlepší efektivitu těchto stránek nebo Vám poskytne služby společnosti Uponor. Soubory cookies se používají pouze v rozsahu, v jakém jste je odsouhlasili. Avšak soubory cookies, které jsou nezbytné pro technické fungování webových stránek („základní soubory cookies“), mohou být použity bez Vašeho souhlasu, aby bylo zajištěno fungování webových stránek. Nastavení souborů cookies a správu udělených souhlasů můžete kdykoliv změnit kliknutím na tlačítko „Upravit nastavení souborů cookies“.
 
Tyto Zásady ochrany osobních údajů a souborů cookie podrobně popisují, jak společnost Uponor využívá na stránkách soubory cookie a soubory a technologie podobné souborům cookie.
 
Účely použití souborů cookie Kategorie souborů cookie
 
Základní soubory cookies: Používání některých souborů cookies je nezbytné k provádění základních funkcí na stránkách. V této kategorii jsou soubory cookies nezbytné pro provoz stránek a jsou potřebné k tomu, aby Vám poskytly příjemný zážitek při návštěvě stránek.
 
Analytické soubory cookies: Soubory cookies této kategorie se používají k monitorování návštěvnosti webových stránek, optimalizaci uživatelského prostředí a k analýze souhrnných údajů o používání webových stránek nebo k sestavování statistik o počtu návštěvníků stránek. Tyto soubory cookies mohou poskytovat třetí strany, jak je uvedeno níže.
 
Marketingové soubory cookies: Společnost Uponor může také používat soubory cookies, aby Vám mohla poskytovat lepší služby a produkty. V této kategorii se soubory cookies používají např. pro vylepšení stránek, personalizaci, reklamu a mohou být poskytovány třetími stranami, jak je uvedeno níže. Z Vašeho pohledu to znamená, že si web může pamatovat např. Vámi zvolený jazyk a zemi. Společnost Uponor provádí i analytické profilování, aby například zjistila, co mají uživatelé v oblibě. Společnost Uponor sleduje, odkud se k obsahu stránek přistupujete, aby pomohla uspořádat stránky pro co nejlepší uživatelský zážitek. Tyto soubory cookies pomáhají personalizovat obsah stránek, například zobrazováním cílených bannerů a doporučení. Společnost Uponor také sleduje, jaké druhy odkazů jsou používány k dosažení stránek, aby mohla vyhodnotit účinnost kampaní a propagačních akcí. Společnost Uponor používá tyto soubory cookies k zobrazování reklam a k poskytování cílené reklamy.
 
Délka uložení Vašich informací závisí na typu použitého souboru cookie a na poskytovateli služby třetí strany, který tento soubor cookie poskytuje. Délku ukládání popisují poskytovatelé služeb třetích stran ve svých zásadách ochrany osobních údajů, které jsou k dispozici na níže uvedených odkazech. Doba platnosti souborů cookies vyprší a jsou smazány po zavření prohlížeče. Trvalé soubory cookies jsou obvykle smazány po dvou měsících až dvou letech.
 
 1. Funkce webu a služby poskytované poskytovateli služeb třetích stran
 
Následující třetí strany mohou, na základě Vašeho výslovného souhlasu, zobrazovat, upravovat nebo nastavovat své vlastní soubory cookies stejně, jako kdybyste si vyžádali webovou stránku přímo z webových stránek třetích stran. V závislosti na navštívených webových stránkách nemusí být použity všechny níže uvedené soubory cookies třetích stran, protože část těchto souborů cookies se používá pouze na konkrétních místních webových stránkách. Váš souhlas není vyžadován pro umístění následujících základních souborů cookies poskytovatele služeb třetí strany, protože bez nich stránky nemohou fungovat.
 
Poskytovatelé služeb třetích stran v kategorii základních souborů cookies:
 
Společnost Uponor používá službu Google Tag Manager, aby umožnila správu služeb cookies pro služby třetích stran, a reCAPTCHA, aby chránila webové stránky před podvody a zneužitím tím, že ověřuje, že uživatel není robot, např. při vyplňování formulářů. Všechny tyto soubory cookies poskytuje společnost Google, Inc. Doba uchovávání údajů, které společnost Google shromažďuje, se liší v závislosti na obsahu a účelu použití údajů a na základě Vámi zvoleného nastavení. Určité typy údajů jsou po uplynutí stanovené doby rovněž deidentifikovány. Například údaje o reklamách v protokolu serveru jsou deidentifikovány odstraněním části IP adresy po 9 měsících a odstraněním údajů o souborech cookie po 18 měsících. Chcete-li si přečíst zásady ochrany osobních údajů společnosti Google, klikněte zde: https://policies.google.com/technologies/partner-sites.
 
Společnost Uponor používá Euroland pro prezentaci animací finančních informací pouze na webových stránkách pro investory. Chcete-li si přečíst zásady ochrany osobních údajů společnosti Euroland, klikněte zde:  https://www.euroland.com/cookiepolicy/en-gb.html
 
Společnost Uponor používá platformu Usercentrics Consent Management Platform, která umožňuje správu služeb cookies na základě souhlasu pro služby nastavené na našich webových stránkách. Tuto službu poskytuje společnost Usercentrics GmbH. Doba uchovávání je doba, po kterou jsou shromážděné údaje uchovávány pro účely zpracování. Údaje o souhlasu (udělený souhlas a odvolání souhlasu) se uchovávají po dobu dvou let. Poté budou data okamžitě vymazána. Chcete-li si přečíst zásady ochrany osobních údajů společnosti Usercentrics, klikněte zde:
https://usercentrics.com/privacy-policy/
  
Společnost Uponor používá pro správu obsahu systém Kentico od Kentico software s.r.o., zejména pro prezentaci a správu webových stránek. Chcete-li si přečíst zásady ochrany osobních údajů Kentico, klikněte prosím zde:
https://xperience.io/privacy-policy


Poskytovatelé služeb třetích stran v kategorii analytických souborů cookies:
 
Společnost Uponor používá službu webové analýzy Google Analytics a službu určování polohy Google Maps společnosti Google, Inc. Doba uchovávání údajů shromážděných společností Google se liší podle obsahu a účelu použití údajů a podle Vámi zvoleného nastavení. Určité typy údajů jsou po uplynutí stanovené doby rovněž deidentifikovány. Například údaje o reklamách v protokolu serveru jsou deidentifikovány odstraněním části IP adresy po 9 měsících a odstraněním údajů o souborech cookie po 18 měsících. Chcete-li si přečíst zásady ochrany osobních údajů společnosti Google, klikněte zde: https://policies.google.com/technologies/partner-sites

 
 
Poskytovatelé služeb třetích stran v kategorii marketingových souborů cookies:
 
Společnost Uponor používá službu Addthis společnosti Oracle Corporation pro nastavení pluginů sociálních médií třetích stran. Společnost Oracle uchovává data AddThis po dobu 13 měsíců od jejich shromáždění. Vzorek 1 % dat AddThis (dále jen „vzorový soubor dat“) je uchováván po dobu maximálně 24 měsíců pro účely zachování kontinuity podnikání. Chcete-li si přečíst zásady ochrany osobních údajů společnosti Oracle Addthis, klikněte zde: https://www.oracle.com/legal/privacy/addthis-privacy-policy.html
 
Společnost Uponor používá Adobe pdf od Adobe Inc k zobrazení náhledů pdf dokumentů na webových stránkách. Chcete-li si přečíst zásady ochrany osobních údajů společnosti Adobe, klikněte zde:
​https://www.adobe.com/privacy.html
 
Společnost Uponor používá službu GlobalNewswire společnosti Intrado Corporation pro globální distribuci novinek pro investory pouze na webové stránce pro investory https://www.uponorgroup.com/en-en. Chcete-li si přečíst zásady ochrany osobních údajů Intrado, klikněte prosím zde:
​https://www.intrado.com/en/legal-privacy
  
Společnost Uponor používá pro umístění reklamy na stránky a pro Google vyhledávání služby Google Ads, Conversion Linker, Google Ads Conversion Tracking a Google AdWords Remarketing poskytované společností Google, Inc. Doba uchovávání údajů, které společnost Google shromažďuje, se liší podle obsahu a účelu použití údajů a podle Vámi zvoleného nastavení. Určité typy údajů jsou po uplynutí stanovené doby rovněž deidentifikovány. Například údaje o reklamách v protokolu serveru jsou deidentifikovány odstraněním části IP adresy po 9 měsících a odstraněním údajů o souborech cookie po 18 měsících. Chcete-li si přečíst zásady ochrany osobních údajů společnosti Google, klikněte zde:  https://policies.google.com/technologies/partner-sites
 
Společnost Uponor používá FormAssembly od FormAssembly, Inc. ke shromažďování dat pro různé zákaznické služby. Chcete-li si přečíst zásady ochrany osobních údajů společnosti FormAssembly, klikněte prosím zde: https://www.formassembly.com/privacy-policy/
 
Společnost Uponor používá službu Hotjar společnosti Hotjar Ltd. pro marketingovou analýzu a marketingové služby. Společnost Hotjar uchovává osobní údaje tak dlouho, jak je to nezbytné pro účely, pro které je společnost Hotjar původně shromáždila, nebo pro poskytování softwaru Hotjar, řešení sporů, stanovení právní ochrany, provádění auditů, sledování legitimních obchodních účelů. Společnost Hotjar může rovněž uchovávat informace vyžadované platnými právními předpisy. Hotjar automaticky odstraní všechny IP adresy, které Hotjar zpracovává nebo ukládá, do třiceti (30) kalendářních dnů. Chcete-li si přečíst zásady ochrany osobních údajů společnosti Hotjar, klikněte zde: https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy/
 
Společnost Uponor používá Maplet od Maplet Oy na finských webových stránkách pouze k tomu, aby zákazníkům ukázala nejbližší instalační a servisní středisko společnosti Uponor.

Společnost Uponor používá Microsoft formuláře od společnosti Microsoft Corporation pro konkrétní formuláře na webu ke shromažďování zpětné vazby od zákazníků. Chcete-li si přečíst zásady ochrany osobních údajů společnosti Microsoft, klikněte zde:
https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement
 
Společnost Uponor používá Pardot od společnosti Salesforce.com, Inc., aby umožnila automatizaci marketingu pro své zákazníky a potenciální zákazníky. Chcete-li si přečíst zásady ochrany osobních údajů společnosti Salesforce, klikněte zde:   https://www.salesforce.com/company/privacy/full_privacy/
 
Společnost Uponor používá Facebook, Instagram a WhatsApp od společnosti Meta, Inc. pro prezentaci a reklamu na sociálních sítích. Společnost Meta uchovává údaje, dokud již nejsou potřebné pro poskytování služeb a produktů společnosti Meta nebo dokud není Váš účet smazán – podle toho, co nastane dříve. To se určuje případ od případu a záleží například na povaze údajů, důvodu jejich shromažďování a zpracování a na příslušných právních nebo provozních potřebách uchovávání. Například když něco hledáte na Facebooku, můžete se k tomuto dotazu kdykoliv dostat a odstranit ho z historie vyhledávání, ale záznam o tomto vyhledávání se odstraní po 6 měsících. Chcete-li si přečíst zásady ochrany osobních údajů společnosti Meta, klikněte zde:  https://www.facebook.com/policy.php
 
Společnost Uponor používá LinkedIn od společnosti LinkedIn Corporation pro prezentaci a reklamu na sociálních sítích. LinkedIn obecně uchovává Vaše osobní údaje tak dlouho, dokud máte otevřený účet, nebo dokud je to nutné k poskytování služeb LinkedIn. Patří sem údaje, které jste Vy nebo jiné osoby poskytli společnosti LinkedIn, a údaje vygenerované nebo odvozené z Vašeho používání služeb LinkedIn. Chcete-li si přečíst zásady ochrany osobních údajů společnosti LinkedIn, klikněte zde: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
 
Společnost Uponor používá YouTube od společnosti Google Inc. pro prezentaci a reklamu na sociálních sítích. Doba uchovávání údajů, které společnost Google shromažďuje, se liší podle obsahu a účelu použití údajů a podle Vámi zvoleného nastavení. Určité typy údajů jsou po uplynutí stanovené doby rovněž deidentifikovány. Například údaje o reklamách v protokolu serveru jsou deidentifikovány odstraněním části IP adresy po 9 měsících a odstraněním údajů o souborech cookies po 18 měsících. Chcete-li si přečíst zásady ochrany osobních údajů společnosti Google, klikněte zde: https://policies.google.com/technologies/partner-sites
 
Onor používá Lumoa od Lumoame Oy ke shromažďování zpětné vazby od zákazníků na webu. Chcete-li si přečíst zásady ochrany osobních údajů LUMOA, klikněte zde: https://www.lumoa.me/privacy-policy/

Funkce sociálních médií
 
Stránky mohou používat pluginy médií, například tlačítko „To se mi líbí“, které poskytují sociální sítě Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube a Instagram. Obsah pluginů sociálních médií na stránkách pochází přímo z těchto sociálních sítí. Když navštívíte stránky a jste přihlášeni k sociální síti, Váš prohlížeč naváže přímé spojení se servery sociální sítě. Pokud jste během návštěvy stránek odhlášeni ze sociální sítě (sítí), Váš prohlížeč odešle sociální síti (sítím) omezenější informace. Pluginy sociálních médií na stránkách podléhají podmínkám ochrany osobních údajů a dalším podmínkám příslušných sociálních médií (viz odkazy na příslušné Zásady ochrany osobních údajů výše). Informace shromážděné sociální sítí (sítěmi) nejsou společnosti Uponor sdělovány bez Vašeho výslovného souhlasu.
 
 1. Změny těchto zásad ochrany osobních údajů

 
Upozorňujeme, že společnost Uponor může tyto zásady ochrany osobních údajů čas od času změnit. V případě jakýchkoliv podstatných a nepříznivých změn zveřejní společnost Uponor oznámení o těchto změnách na začátku těchto zásad ochrany osobních údajů a na domovské stránce webu. Společnost Uponor vám doporučuje, abyste tyto zásady ochrany osobních údajů čas od času navštívili a seznámili se s těmito změnami.
 
V případě dalších dotazů nás neváhejte kontaktovat prostřednictvím našeho zákaznického servisu nebo nám napište na adresu: privacy@uponor.com.