Menu
Uponor, s.r.o.
Kvalita vody začíná správným plánováním pitné vody

Kvalita vody

Hygiena a kvalita pitné vody v rozvodech vody je naší odpovědností

Hygiena je věda o ochraně před nemocemi, bakterií Legionella a také o ochraně a posílení zdraví. Hygiena pitné vody podle definice znamená bezpečnou vodu z vodovodu, která nepředstavuje žádné významné riziko pro zdraví při celoživotní spotřebě.


Pitná voda je nejdůležitějším prvkem života. Zajistit, aby zůstala v hygienicky bezvadném stavu (kvalita vody), od hlavního rozvodu až po kohoutek, je naší odpovědností – proto podporujeme projektanty, instalatéry i provozní společnosti.

Hygienická strategie Uponor je systém rozvodu pitné vody, který zajišťuje vynikající hygienické standardy s decentralizovaným ohřevem teplé vody, metodou kruhové instalace a automatickým proplachování potrubí kvůli eliminaci stagnace.

Kvalita pitné vody - hlavní pravidla pro zajištění dobré kvality pitné vody

Aby se zabránilo tvorbě biofilmu, je třeba plánovat instalace pitné vody co nejmenší. A s bytovými výměníkovými stanicemi se teplá voda ohřívá dle potřeby.

Studená voda by měla mít teplotu do 25 °C
Teplá voda by měla mít teplotu nad 55 °C
Technologie a konstrukční metody potrubí Uponor pomáhají udržovat teplotu vody pod 25 °C a zabraňují zahřívání v přívodním potrubí studené vody.

Je třeba naplánovat zařízení na zásobování pitnou vodou, aby byla zajištěna dostatečná výměna vody každých 72 hodin nebo alespoň každých 7 dní. Kruhová instalace Uponor a automatické proplachovací jednotky pomáhají udržovat vodu v pohybu a soustavně zabraňují stagnaci.

Co je to Legionářská nemoc (Legionelóza)?

Věděli jste, že v roce 2020 způsobily nemoci související s vodou více než 656 097 úmrtí? Nejnebezpečnější infekcí související s vodou je Legionelóza (např. Legionella pneumonia), přestože je většina případů mnoha odborníky nedostatečně hlášena. Toto onemocnění je způsobeno množením nebezpečných bakterií legionely v kontaminované vodě a vyznačuje se 10–15% úmrtností infikovaných pacientů. Další informace:

Kvalita vody a směrnice EU o ochraně pitné vody

Co to znamená pro Vaši instalaci pitné vody?

Evropská unie má dlouhou historii politiky v oblasti pitné vody, která zajišťuje, že vodu určenou k lidské spotřebě lze bezpečně konzumovat na celém kontinentu. Nyní EU zpřísnila směrnici o pitné vodě s cílem zlepšit přístup k vodě pro všechny, zlepšit hygienické normy pro pitnou vodu a zvýšit transparentnost pro všechny spotřebitele. Kvalita vody se proto musí kontrolovat normami založenými na nejnovějších vědeckých poznatcích a měla by se účinně a efektivně sledovat. Kromě toho by spotřebitelé v celé EU měli dostávat odpovídající, včasné a náležité informace o hygieně jejich pitné vody.

EU directive

Hygiena pitné vody od plánování, instalace až po monitorování

Kvalita vody - společnost Uponor poskytuje podrobné znalosti o plnění zákonných norem týkajících se hygieny pitné vody, nabízí podporu při navrhování HSE a BIM a zve Vás na školení o systémech s čistou vodou v Uponor akademii.

Kvalita vody - objevte více informací o hygieně pitné vody v brožurách

Systém Uponor řízení hygieny

Systém Uponor řízení hygieny

Zpráva nezávislého certifikovaného odborníka na hygienu pitné vody (v anglickém jazyce).

PDF 3 MB
Uponor řízení hygieny

Uponor řízení hygieny

Marketingová brožura (v anglickém jazyce).

PDF 1 MB
Uponor řízení hygieny - reference Leitradlofts

Uponor řízení hygieny - reference Leitradlofts

Reference použití Uponor systému (v anglickém jazyce).

PDF 3 MB