Uponor Building Solution
Kornmarksvej 21
2605 Brøndby

Ansvarsfraskrivelse

Ved at anvende websiderne på www.uponor.com eller nogle af de tilhørende underwebsteder (herefter kollektivt benævnt "Webstedet") fra Uponor Corporation eller datterselskaberne (herefter benævnt "Uponor"), erklærer du dig indforstået med følgende bestemmelser. Kan du ikke acceptere disse betingelser, bedes du undlade at anvende Webstedet.

Uponor Corporation er indehaver af rettighederne til Webstedet. Alle rettigheder, der ikke udtrykkeligt gives her, forbeholdes. Uanset format og udtrykkeligt samtykke fra Uponor er det ikke tilladt at gengive, overføre, distribuere eller lagre nogen del af Webstedets indhold. Dog giver Uponor tilladelse til at anvende Webstedet eller kopiere uddrag derfra til personlig, ikke-kommerciel brug, såfremt disse kopier bevarer alle oplysninger om ophavsret samt ansvarsfraskrivelser. Visse dele af Webstedet kan være underlagt yderligere vilkår og betingelser.

Webstedet og dets indhold stilles til rådighed som en tjeneste til alle, der søger oplysninger om Uponor. Webstedets indhold stilles til rådighed som beset. Der stilles ingen garantier i relation til Webstedets indhold. Uponor stiller ingen garanti for, at Webstedet er fejlfrit eller tilgængeligt uden driftsforstyrrelser. Uponor forbeholder sig retten til når som helst at revidere Webstedets indhold eller tilbagetrække adgangen dertil.

Webstedet kan indeholde links til andre websteder, der vedligeholdes af tredjeparter. Det er nødvendigt at læse og eventuelt acceptere disse websteders vilkår og betingelser før brug. Uponor har ikke kontrol over indholdet af disse tredjeparters websteder og påtager sig ej heller ansvaret for de oplysninger, produkter, tjenester eller materiale oprettet eller offentliggjort derpå, hvortil Webstedet refererer. Desuden indebærer et link til en tredjeparts websted ikke, at Uponor anbefaler, repræsenterer eller stiller garanti for samme eller for de oplysninger, produkter eller tjenester, hvortil Webstedet refererer.

Uponor påtager sig intet erstatningsansvar for direkte, indirekte, hændelige, særlige eller følgemæssige tab, udgifter eller tabt fortjeneste, der måtte opstå som følge af eller i forbindelse med brugen af eller den manglende mulighed for at anvende Webstedet.

Varemærket "Uponor" er et registreret varemærke tilhørende Uponor Corporation. Uponors produktnavne, logoer og lignende identificerende symboler er enten varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Uponor Corporation. Webstedet kan indeholde andre produkt- og firmanavne, der kan være varemærker eller -betegnelser tilhørende deres respektive ejere. Adgang til Webstedet indebærer ingen licens eller rettighed til at anvende nogen form for grafik, logoer eller symboler på Webstedet uden forudgående skriftligt samtykke fra Uponor eller den respektive tredjepart.