Uponor Building Solution
Kornmarksvej 21
2605 Brøndby

Uponor Prefab

Præfabrikerede og funktionelle løsninger til alle opgaver

Præfabrikerede enheder

Uponors univers af præfabrikerede enheder spænder over en række løsninger, som kan anvendes i alle typer af byggeri.
Uponors præfabrikerede enheder er kendetegnet ved høj og ensartet kvalitet og stabilitet.
Vi har designet enhederne således, at man er i stand til at servicere de enkelte komponenter og samtidig kan man
komme til omløbere mv.
Tidsstudier viser at man nemt kan halvere montagetiden på byggepladsen og samtidig undgå montagefejl.
Præfabrikerede enheder giver ligeledes en sikkerhed i projekteringsfasen og sikrer at rette komponenter bliver valgt og installeret.

Tidsbesparende og meget høj kvalitet

Imagebillede

Præfabrikerede enheder

Uponors præfabrikerede enheder kan anvendes i varme- og drikkevandssystemer i både nybyg og renovering.
Ved anvendelse af præfabrikerede enheder flyttes en del af det meget tidskrævende arbejde, ved montage af enkelt komponenter, til produktionen på fabrikken.
Dette giver en langt hurtigere arbejdsgang på byggepladsen og letter kordinering med andre fagentrepriser.
De involverede fagentrepriser har endvidere nemmere ved at planlægge deres arbejdstid og samtidigt opfylder det grundlæggende ønske om en standardisering til sikring af kvalitet
og strømlinet montage. Kontakt eventuelt din 
konsulent eller vores tekniske afdeling for mere information:

E: bld.dk@uponor.com

T: +45 40 44 01 71

Uponors fjernvarmesystemer

Uponor bidrager til at øge forsyningssikkerheden i Danmark ved at tilbyde en række fjernvarmeunits og tilhørende bundmoduler som alle har en meget kort leveringstid fra beslutningen er taget til installation er udført.

Samtidig medvirker vi til at booste den grønne omstilling, som er et ufravigeligt krav i dagens Danmark og i verden generelt.

I den samlede energibetragtning for bygninger vil fjernvarmeunits i fremtiden bidrage væsentligt til at reducere det primære energiforbrug. På grund af muligheden for decentral varmeoverførsel og produktionen af varmt brugsvand tæt på forbrugsstedet vil varmetabet i ledningsnettet kunne nedsættes markant.

Samtlige fjernvarmeunits og de dertilhørende lagerbundmoduler er lagerlagt, så leveringstiden er så kort som muligt. 

Følge linket og se hvilke løsninger vi kan tilbyde
 

Flere præfabrikerede enheder fra vores program

Se mere om lagerlagte samt konfigurerede bundmoduler

Præmonterede installationsskabe -100% klar til brug

Præfabrikeret og klar til installation på stedet

Vores præfabrikerede enheder samles i henhold til kundens krav og leveres klar til tilslutning på stedet. Ud over at reducere den nødvendige installationstid kan præfabrikation på fabrikken – som omfatter ledninger mellem telestaterne og basismodulet – også medvirke til at undgå installationsfejl fra starten. Der er mange fordelene ved anvendelse af præfabrikerede enheder:

•    Spar flere timers installations- og opsætningstid
•    Fejlkilder undgås
•    Optimal vareflow og service