Menu
Uponor A/S Building Solutions Denmark
Kornmarksvej 21
2605 Brøndby
For grøn - og energieffektiv installation

Uponors fjernvarmeunits

Uponor fremmer den grønne omstilling i Danmark

Uponor bidrager til at øge forsyningssikkerheden i Danmark ved at tilbyde en række fjernvarmeunits og tilhørende bundmoduler som alle har en meget kort leveringstid fra beslutningen er taget til installation er udført.

Samtidig medvirker vi til at booste den grønne omstilling, som er et ufravigeligt krav i dagens Danmark og i verden generelt.Bygningsteknologi spiller en central rolle i den målrettede reduktion af CO2- emissionerne. Skal klimaforandringerne tackles med succes, er det nødvendigt at ændre på opvarmningen af bygninger.

Denne politiske holdning er et skridt fremad for hele byggesektoren med henblik på at sikre højere effektivitet i produktionen og distributionen af varme.

I den samlede energibetragtning for bygninger vil fjernvarmeunits i fremtiden bidrage væsentligt til at reducere det primære energiforbrug. På grund af muligheden for decentral varmeoverførsel og produktionen af varmt brugsvand tæt på forbrugsstedet vil varmetabet i ledningsnettet kunne nedsættes markant.
 

Combi Port E

Udvalgte egenskaber

Uponors fjernvarmeunit er 100% app baseret, som betyder:
 
 • Indstilling, opstart, igangsætning og drift foregår via en Smartphone.
 • At en intuitiv guide meget tydeligt forklarer hvad der skal gøres og i hvilken rækkefølge.
 • At alt kan foregår uden brug af Internettet p.g.a. det indbyggede hotspot i enheden.
 • At man kan generere og fremsende en installationsrapport med det samme.
 • At man kan gemme indstillinger og genbruge dem til en bolig med samme konfiguration.

Udvalgte egenskaber

Med Combi Port INS følger bl.a. disse egenskaber:
 
 • Meget følsom proportionalregulator med tredobbelt tætning.
 • Varmt vand på forespørgsel.
 • Det varme vand produceres kun ved behov og risikoen for Legionella reduceres markant.
 • Snavssamler til beskyttelse mod urenheder.
 • Trykudligner monteret som standard
 • Begrænset varmetab via termisk adskilte beslag.
 • Kan kombineres med Smatrix kontrolenhed med mulighed for dynamisk
 • og automatisk regulering, der øger komforten og energieffektiviteten i bygningen.

Combi Port INS

Lagerlagte bundmoduler

Udvalgte egenskaber

Uponor har fokuseret på at udvikle en løsning hvor flexibilitet og hurtig levering kan opnås og dermed styrke leveringsikkerheden.
Uponor Comfort Port TW er lagerlagt og kan konfigureres til forskellige rørstørelser på både gulvvarme og brugsvand.
 
 • Kompakt model til væg/fritstående med bensæt
 • Op til 12 (INS 10) gulvvarmekredse ¾” Eurokonus
 • Brugsvand med bajonetfatning til forskellige adaptere
 • Isoleres i henhold til DS-452
 • Respektafstand mellem fordelerrør så isolerede
 • gulvvarmerør kan passere
 • Forberedt til Smatrix kontrolsystem
 • Integreret koldvandstilslutning til unit
 • Rørsæt og ventilsæt og øvrigt tilbehør

Find mere information i vores brochurer

Combi Port E 2022

Combi Port E 2022

Salgsbrochure 2022

PDF 4 MB
Combi Port INS

Combi Port INS

Salgsbrochure

PDF 2 MB
Lagerlagte bundmoduler

Lagerlagte bundmoduler

Bundmoduler klar til brug

PDF 2 MB
Systemoversigt fjernvarmeunits 2022

Systemoversigt fjernvarmeunits 2022

PDF 2 MB

Vores sortiment af præfabrikerede enheder er ganske omfangsrigt

Tilbage til Uponor prefab

 • Uponors præfabrikerede enheder

Er du professionel og har du et spørgsmål eller ønsker du teknisk support?