Uponor Building Solution
Kornmarksvej 21
2605 Brøndby
Løsninger til

Industribygninger

Fremtiden ligger i industrien

Global industriproduktion vil blive forbundet med moderne informations- og kommunikationsteknologi i de kommende år. Dette kræver intelligente og digitalt forbundne systemer. Mange kreative mennesker arbejder allerede på fremtidens projekter i en bæredygtig, energisparende verden. Netværk bliver desuden stadigt mere almindelige i bygninger, hvor det tekniske bygningsudstyr kan styres selvstændigt. De reagerer automatisk på påvirkning af miljøet og beboernes præferencer. Med dette udbud af innovative produkter og systemer er Uponor godt rustet til opfylde fremtidens krav.
uponor bygningsløsning industribygning lagerhal stor

Effektive energikoncepter til halbyggeri

  • Lave investerings- og driftsomkostninger
  • Driftssikre, anerkendte produkter
  • Det optimale arbejds- og produktionsmiljø
  • Maksimal fleksibilitet ved udnyttelse af pladsen

Rent drikkevand – altid

Hygiejniske brugsvandsinstallationer er af vital betydning - også i bygninger, hvor mange mennesker samles. Dette kræver, at rørledningerne er i optimal hygiejnisk tilstand – fra forsyningspunktet til tapstedet.

uponor kontorbyggeri glasfront godt indeklima stor

Sund og produktionsfremmende rumtemperatur

Vores energibesparende løsninger er meget velegnede til brug af vedvarende energikilder og nedbringer energiforbruget og CO2-udledningen. Vi yder support med en omfattende service – fra de første forundersøgelser til idriftsættelse og andre former for kundeservice.

Industribygninger – løsninger fra Uponor

Uponors løsninger opfylder alle krav til effektive installationer, herunder de specielle krav til industribygninger.
Løsningerne dækker alle projektets faser, fra de første forundersøgelser til den efterfølgende kundeservice.
Oversigten viser de vigtigste emner vedrørende industribygninger.
Industribygninger – løsninger fra Uponor

Du kan se en oversigt over alle systemløsninger til andre bygningstyper her:

Er du professionel og har du et spørgsmål eller ønsker du teknisk support?