Uponor Norge AS
Karenslyst Allè 8B, 0278 Oslo, Norge

Lede bærekraftig endring

Vi har en langvarig forpliktelse til bærekraft, og vår visjon er å være ledende innen bærekraftige vannløsninger. Vi streber etter å fortsette å være banebrytende innen bærekraftige vannløsninger for bygninger og infrastruktur, og lede byggebransjen mot null utslipp. Våre produkt- og tjenesteporteføljer er bygget for å svare på de endringene og utfordringene de kommende tiårene.

Vi bruker ESG framework (Environmental, Social, Governance) for å minimere vårt miljøavtrykk og for å maksimere positive invirkning på våre ansatte, kunder, og samfunnet vi opererer i.

Våre topp forpliktelser innen 2027 (Nåværende framgang) 

75%

100%

100%

50%

reduksjon av CO2e*-utslipp sammenlignet med 2019 (Scope 1 og 2) av brukt strøm er grønn resirkulert prosessavfall av produktporteføljen har bærekraftig alternativ

(83%)

(98%)

(83%)

(Første produkt tilgjengelig)


*Karbondioksidekvivalent, CO2e, er en beregning for å sammenligne utslipp fra ulike klimagasser basert på deres globale oppvarmingspotensial.

Fremskritt mot netto null

Vi sporer og kutter systematisk våre klimagassutslipp langs verdikjeden vår. Vi har definert en klar vei, og satt ambisiøse milepæler for å gå foran som et godt eksempel for å nå netto null-operasjoner innen 2040.

Ta vare på våre ansatte

Vi setter mennesker først i alt vi gjør. Våre ansatte er vår største styrke, og å støtte individuell vekst er vårt privilegium.

Gjøre forretninger på riktig måte

Vi sikrer åpenhet om etisk forretningskultur hos Uponor, og går inn for rettferdige og samarbeidsbaserte relasjoner.

FNs bærekraftsmål

Vi har identifisert 7 viktige utviklingsmål våre handlinger og verdier virkelig bidrar til.