Uponor Norge AS
Karenslyst Allè 8B, 0278 Oslo, Norge
Produkter

Tappevann

Rent vann gir liv

Alle trenger vann: planter, dyr og selvfølgelig folk også. En person i en gjennomsnittlig privat husholdning bruker omtrent 250 liter vann hver dag. Derfor er en hygienisk tappevannsdistribusjon avgjørende for vår helse og livskvalitet.

Friskt drikkevann er en nødvendighet og en selvfølge når vi bygger nytt, eller renoverer. Uponor tilbyr rene, vannskadesikre og pålitelige løsninger for alle bygninger.

Tappevannssystem og drikkevannshygiene

Uponor hygienisk tappevann
  • Hygienisk rent drikkevannstilførsel er viktig for alle bygningstyper
  • Byggherrer, eiendomseiere og operatører er ansvarlige for drikkevannhygiene og for å sikre at drikkevannsleveransene oppfyller lovkrav.

Uponor rør og koblinger oppfyller lokale standarder

Disse er regulert etter standarder og rettningslinjer i Norge i henhold til Sintef. "Krav til planlegging, utførelse, drift og vedlikehold".

De viktigste punktene er:
 
  • Lavt blyinnhold
  • Stagnasjonsfri drift
  • Regelmessig utveksling av vann i rørsystemet

Produkter for tappevann med Uponor rør og koblinger

PEX system

  • 40 års erfaring med enn 3.5 milliarder meter fleksible PEX-rør produsert
  • Komplett løsning laget av rør og beslag

Multilags komposittrør

  • Gir høyeste stabilitet og bøybarhet
  • Helt oksygentett og korrosjonsbestandig

Uponor Pex Pipe Blue

Reduser CO2-avtrykket på opptil 90% sammenlignet med fossilbaserte pex-rør på markedet.

Les eller last ned brosjyrer for Uponor tappevann

Uponor kursoversikt tappevann

Kursoversikt

2019 08 20 Tappvannguide 500x700

2019 08 20 Tappvannguide 500x700

Tappvannguide

PDF 1 MB