Uponor Norge AS
Karenslyst Allè 8B, 0278 Oslo, Norge

Åpenhetsloven- Menneskerettighetsloven

Den norske åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2022, med formål å fremme respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og tjenesteyting. Loven sikrer at allmennheten har tilgang til informasjon om disse temaene, og om hvordan selskaper adresserer dem, inkludert et krav om å vurdere uheldige virkninger selskapets operasjoner kan ha på menneskerettighetene.

Hva gjør Uponor?
Vi respekterer menneskerettighetene og følger FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter, samt Verdenserklæringen om menneskerettigheter. Vi har undertegnet FNs Global Compact. Vi er en ansvarlig arbeidsgiver og støtter like muligheter for ansatte - ingen diskriminering er tillatt. Vi tillater ikke barnearbeid, tvangsarbeid eller andre aktiviteter som er i strid med grunnleggende arbeidsrettigheter i hele verdikjeden vår.

Uponor Code of Conduct, inkludert retningslinjer for svindelforebygging, Uponor leverandørkodeks, mangfoldserklæring og andre hovedgruppepolicyer refererer til FNs veiledende prinsipper for virksomhet og menneskerettigheter og OECDs retningslinjer.

I 2022 lanserte og implementerte vi en ny adferdskodeks for leverandører i tillegg til vår leverandørpolicy. Begge dokumentene tar sikte på å sikre at også våre leverandører oppfyller Uponors etiske, sosiale, miljømessige og kvalitetsstandarder, samt overholder alle lokale lover og forskrifter. Vi gjennomførte en risikovurdering av bærekraftig leverandører i løpet av 2022, som en del av utviklingen av Uponors leverandørkodeks – relatert screening og evalueringspraksis på leverandørnivå utvikles og implementeres kontinuerlig i fremtiden.

Vi har etablert varslingskanaler for å gi våre ansatte og eksterne interessenter mulighet til å rapportere mistanker om uredelighet i Uponor-operasjoner – brudd på Uponors etiske retningslinjer, lovbrudd eller annet som ikke er i tråd med Uponors verdier – inkludert muligheten for anonym rapportering.

Les mer på våre bærekraftsnettsteder, i vår årlige publikasjon og Sustainability Review 2022.
Uponor Code of Conduct
Uponor Leverandørens Code of Conduct

Kontakt
Customer Service BLD Norge

Leif-Johnny Johnsen
​leifjohnny.johnsen@uponor.com