Uponor Romania
Uponor Romania
Birou Bucuresti: Splaiul Unirii 76, parter, Sector 4, Bucureşti
Birou Cluj: B-dul Brâncuși, Nr. 174, Et. 3, 400462, Cluj Napoca

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE ȘI COOKIE-URI A SITE-ULUI

Creat: 29.06.2023
 

Uponor se angajează să vă protejeze confidențialitatea și datele personale. Uponor aplică un nivel ridicat de protecție a confidențialității și a datelor dvs. personale și prelucrează datele dvs. personale în conformitate cu legislația aplicabilă și cu această Politică de confidențialitate și Cookie-uri („Politica de Confidențialitate"). „Date cu caracter Personal" înseamnă orice informații referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă. Această Politică de confidențialitate vă oferă informații generale despre modul în care Uponor procesează datele dvs. personale legate de site-ul web www.uponor.com sau oricare dintre sub-site-urile sale (denumite în continuare împreună „Site").
 
Site-ul, produsele sau serviciile Uponor pot conține link-uri către site-urile web și serviciile altor companii care au propriile politici de confidențialitate și/sau serviciile unor terțe părți instalate pe dispozitivul dvs. pot permite accesul la informațiile de pe dispozitivul dvs. Uponor vă recomandă să citiți cu atenție politicile de confidențialitate ale unor astfel de terțe părți. Uponor nu este responsabilă pentru practicile sau conținutul de confidențialitate ale furnizorilor de servicii terți.
 
Prin utilizarea Site-ului și/sau prin trimiterea datelor personale către Uponor, înțelegeți și sunteți de acord că datele dvs. personale pot fi prelucrate conform explicațiilor din această Politică de Confidențialitate. Dacă nu acceptați această Politică de Confidențialitate, Uponor vă recomandă să nu utilizați Site-ul sau să trimiteți date personale către Uponor.
 
 1. Operator de date cu caracter personal
 
Uponor Corporation și afiliații săi enumerați în cea mai recentă analiză financiară a Uponor Corporation, disponibilă pe https://www.uponorgroup.com/en-en/investors/reports-and-presentations/annual-publications, în paralel (în comun sau separat), (împreună) „Uponor”).
Ilmalantori 4
00240 Helsinki
Finlanda

Informații de contact
Puteți contacta operatorul de date la: privacy@uponor.com. În cazul în care doriți să faceți o solicitare referitoare la datele dumneavoastră cu caracter personal, vă rugăm să utilizați formularele disponibile la https://www.uponorgroup.com/en-en/legal-information/data-protection și pe site-urile Uponor locale..
 1. Scopul prelucrării datelor cu caracter personal și temeiul juridic pentru prelucrare
 
Atunci când utilizați Site-ul, anumite date personale care pot fi legate de dvs. pot fi colectate și prelucrate.
 
Aceste date cu caracter personal pot fi utilizate în următoarele scopuri, după cum este necesar pentru interesele legitime ale Uponor în legătură cu (una sau mai multe dintre acestea se pot aplica simultan):
 
 • întreținerea și dezvoltarea Site-ului și a produselor și serviciilor Uponor;
 • scopuri de marketing și comunicare, cum ar fi efectuarea de cercetări de marketing, marketing direct, marketing automatizat, informarea dvs. cu privire la noi caracteristici, produse noi sau lansări și promoții speciale;
 • furnizarea de produse și servicii, cum ar fi executarea contractului dintre dvs. și Uponor, asigurarea funcționalității și securității produselor și serviciilor Uponor, identificarea dvs. și prevenirea și investigarea posibilelor utilizări abuzive; și pentru
 • scopuri statistice și analitice.
 
În cazul în care comunicați cu noi utilizând Site-ul și/sau vă înregistrați ca utilizator al Site-ului (dacă este cazul), Uponor poate, în unele cazuri, să prelucreze datele dvs. personale pe baza faptului că o astfel de prelucrare este necesară pentru executarea unui contract între dvs. și Uponor, măsuri pregătitoare în legătură cu contractul sau, în unele cazuri, pe baza consimțământului dvs.
 
În măsura în care Uponor prelucrează datele dvs. personale pe baza consimțământului dvs., aveți dreptul, în orice moment și gratuit, să vă retrageți consimțământul pe care îl acordați Uponor pentru a vă prelucra datele personale.
 
 1. Datele personale colectate
 
Datele cu caracter personal sunt colectate de obicei atunci când utilizați Site-ul, vă înregistrați în produsele și serviciile Uponor sau interacționați în alt mod cu Uponor. Datele cu caracter personal pot include, printre altele, timpii de acces, site-ul web de la care ați făcut legătura, link-urile pe care le utilizați, paginile pe care le vizitați, conținutul pe care îl vizualizați și alte informații comportamentale pe care Uponor le primește prin browser-ul dvs.
 
Uponor vă poate solicita în continuare să furnizați Uponor alte tipuri de informații, cum ar fi numele dvs., adresa de e-mail, adresa stradală, numele de utilizator, consimțământul , feedback-ul, vârsta, sexul și alte date nesensibile. Uponor dorește să sublinieze faptul că anumite date cu caracter personal neidentificabile pot deveni identificabile atunci când furnizați Uponor datele dvs. personale.
                                                                
 1. Surse regulate de date
 
Datele cu caracter personal sunt colectate din următoarele surse:
 • informații furnizate de dvs. sau prin acțiunile dvs. în cadrul Site-ului sau prin contactarea în alt mod a Uponor;
 • Subcontractanții Uponor în legătură cu furnizarea de servicii cu privire la Site
 • Surse disponibile public
5. Divulgarea periodică a datelor și transferul de date în afara UE sau SEE  
Datele cu caracter personal pot fi divulgate de către Uponor pentru grupul său de societăți, de asemenea, în afara Uniunii Europene („UE") sau în afara Spațiului Economic European („SEE"), în conformitate cu contractul încheiat între entitățile relevante Uponor, care încorporează Clauzele Contractuale Standard ale Comisiei Europene, care asigură faptul că sunt în vigoare acorduri adecvate de protecție a datelor. Datele personale stocate pe server nu vor fi transferate în afara UE sau SEE.
 
Uponor poate dezvălui datele dvs. personale unor terțe părți autorizate care prelucrează date cu caracter personal în numele Uponor în scopurile menționate în această Politică de confidențialitate. Datele dvs. cu caracter personal pot fi prelucrate de astfel de terțe părți autorizate și în afara UE sau SEE, în conformitate cu un contract încheiat între Uponor și o astfel de terță parte autorizată, care încorporează clauzele contractuale standard ale Comisiei Europene sau alte garanții adecvate pentru transferurile de date, astfel cum sunt enumerate în Regulamentul general al UE privind protecția datelor (GDPR), care sunt în vigoare.
 
Uponor mai poate efectua activități de marketing și alte comunicații, în comun cu partenerii Uponor și în legătură cu aceasta, Uponor poate combina informațiile pe care Uponor le-a colectat despre dvs. cu informațiile pe care partenerii Uponor le-au colectat despre dvs., de exemplu, pentru a evita comunicațiile inutile și a-și elabora mesajul Uponor către dvs.
 
În cazul în care Uponor se vinde, cumpără, fuzionează sau se reorganizează în alt mod, acest lucru poate implica dezvăluirea de date cu caracter personal, de exemplu cumpărătorilor potențiali și efectivi și consilierilor acestora.
 
În plus față de cele de mai sus, Uponor poate fi obligată să divulge datele dvs. personale autorităților. De asemenea, Uponor poate dezvălui și prelucra în alt mod datele dvs. cu caracter personal, în conformitate cu legislația aplicabilă, pentru a-și apăra interesele legitime.
 
 1. Principiile securității și stocării datelor
 
Datele cu caracter personal vor fi stocate în principal în format electronic. Datele personale sunt stocate în spații închise cu acces restricționat și protejate de un ID de participant și o parolă. Toate copiile fizice ale datelor cu caracter personal, dacă există, vor fi stocate în spații închise. Numai persoanele care trebuie să prelucreze datele cu caracter personal ca parte a îndatoririlor lor au acces la și dreptul de a prelucra informațiile cu caracter personal stocate în registru.
 
Uponor păstrează datele dvs. personale atât timp cât este necesar pentru scopurile menționate mai sus sau în conformitate cu legile aplicabile. Atunci când astfel de cerințe nu mai există, datele dvs. personale vor fi șterse sau anonimizate astfel încât să nu mai poată fi conectate la dvs.

   7. Luarea automată a deciziilor  
Datele cu caracter personal nu sunt utilizate pentru luarea automată a deciziilor care ar avea consecințe legale sau similare pentru dvs.

8. Drepturile utilizatorului  
Dreptul de acces: Aveți dreptul de a vă inspecta datele cu caracter personal și de a primi o copie scrisă a datelor cu caracter personal. Inspecția este gratuită.
 
Dreptul la portabilitatea datelor: În măsura în care Uponor prelucrează datele dvs. cu caracter personal pe baza consimțământului dvs. sau în scopul unui contract între dvs. și Uponor, aveți dreptul să primiți datele dvs. cu caracter personal, pe care le-ați furnizat Uponor, într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și care poate fi citit automat și, atunci când este posibil din punct de vedere tehnic, aveți dreptul să transmiteți acele date unui alt operator de date fără piedici din partea Uponor.
 
Dreptul la opoziție: Aveți dreptul să vă opuneți în orice moment prelucrării datelor dvs. personale în scopuri de marketing direct.
 
Dreptul de a solicita rectificarea, ștergerea sau restricționarea: Aveți dreptul de a cere Uponor să rectifice sau să șteargă datele dvs. personale în cazul în care acestea sunt depășite, irelevante, incorecte, incomplete, inexacte sau din cauza altor motive acceptabile din punct de vedere legal. De asemenea, aveți dreptul să solicitați restricționarea prelucrării datelor dvs. personale.
 
Plângere oficială: în timp ce Uponor speră să rezolve orice problemă pe care o puteți avea cu privire la modul în care Uponor prelucrează datele dvs. personale, aveți, de asemenea, dreptul de a depune o plângere oficială la autoritatea națională locală de supraveghere a protecției datelor.
 
Dacă doriți să vă exercitați drepturile, vă rugăm să prezentați o cerere scrisă la adresa menționată în Secțiunea 11.

9.Utilizarea cookie-urilor  
Un cookie este de obicei o mică bucată de date trimisă pe dispozitivul computerului dvs. de pe un site web și stocată în browser-ul dvs. web în timp ce navigați pe un site web. Când navigați din nou pe același site web, datele stocate în cookie pot fi preluate de site-ul web pentru a notifica site-ul web despre activitatea dvs. anterioară. Pentru a citi mai multe despre aceste tehnologii și modul în care funcționează, vă rugăm să consultați, de exemplu http://www.allaboutcookies.org.
 
Din când în când, un fișier cookie poate fi plasat pe computerul dvs. pentru a permite Site-ului să funcționeze corect și pentru a îmbunătăți eficiența acestui Site și/sau pentru a vă oferi serviciile Uponor. Cookie-urile sunt utilizate numai în măsura în care le-ați acceptat separat. Cu toate acestea, modulele cookie care sunt necesare pentru funcționarea tehnică a site-ului web („Module cookie esențiale") pot fi utilizate fără consimțământul dvs. pentru a asigura funcționarea site-ului web. Puteți modifica setările cookie-urilor și puteți gestiona consimțămintele pe care le-ați dat în orice moment făcând clic pe „Ajustați setările cookie-urilor".
 
Această Politică de confidențialitate și cookie-uri detaliază modul în care Uponor utilizează cookie-uri și fișiere și tehnologii asemănătoare cookie-urilor pe Site.
Scopurile utilizării cookie-urilor - Categorii de Cookie-uri
 
Cookie-uri esențiale: Utilizarea anumitor cookie-uri este necesară pentru a rula funcții de bază pe Site. Cookie-urile din aceasta categorie sunt esențiale pentru funcționarea Site-ului si sunt necesare pentru a vă oferi o experiență plăcută atunci când vizitați Site-ul.
 
Cookie-uri analitice: Cookie-urile din această categorie sunt utilizate pentru a permite monitorizarea traficului pe site-ul web și optimizarea experienței dvs. de utilizator și analizarea datelor agregate despre utilizarea site-ului web sau pentru a compila statistici privind numărul de vizitatori pe Site. Aceste cookie-uri pot fi furnizate de terțe părți, după cum se specifică mai jos.
 
Cookie-uri de marketing: Uponor poate utiliza cookie-uri și pentru a vă oferi servicii și produse mai bune. Cookie-urile din această categorie sunt utilizate, de exemplu, pentru îmbunătățirea site-ului, personalizare și publicitate și pot fi furnizate de terțe părți, după cum se specifică mai jos. Din punctul dvs. de vedere, acest lucru înseamnă că Site-ul poate reține, de exemplu, alegerile privind limba și țara pe care le-ați făcut. Uponor face, de asemenea, profiluri analitice pentru a descoperi, de exemplu, ceea ce este popular printre utilizatori. Uponor analizează locul în care este accesat conținutul Site-ului pentru a ajuta Uponor să aranjeze Site-ul pentru cea mai bună experiență posibilă a utilizatorului. Aceste cookie-uri ajută la personalizarea conținutului Site-ului, de exemplu prin afișarea de bannere și recomandări direcționate. Uponor analizează, de asemenea, ce tipuri de referințe sunt utilizate pentru a ajunge pe Site pentru a evalua eficacitatea campaniilor și promoțiilor Uponor. Uponor utilizează aceste cookie-uri pentru a difuza reclame Uponor și pentru a vă oferi publicitate direcționată.
 
Durata de stocare a informațiilor dvs. depinde de tipul de modul cookie utilizat și de furnizorul de servicii terțe care furnizează acel modul cookie. Durata de stocare este descrisă de furnizorii de servicii terți în politicile lor de confidențialitate, pe care le puteți accesa prin linkurile furnizate mai jos. Cookie-urile de sesiune expiră și sunt șterse la închiderea browser-ului, în timp ce cookie-urile persistente sunt de obicei șterse după două luni până la doi ani.

10. Funcționalitățile Site-ului si serviciile oferite de furnizori de servicii terți  
Următoarele terțe părți pot, cu consimțământul dvs. explicit, să vizualizeze, să modifice sau să stabilească propriile cookie-uri ca și cum ați fi solicitat direct o pagină web de pe site-ul web al terților. În funcție de site-ul web pe care îl vizitați, este posibil ca toate cookie-urile terței părți enumerate mai jos să nu fie utilizate, deoarece o parte din aceste cookie-uri sunt utilizate numai pe anumite site-uri locale. Consimțământul dvs. nu este solicitat pentru plasarea următoarelor cookie-uri esențiale ale furnizorului de servicii terț, deoarece Site-ul nu poate funcționa fără acestea.
 
Furnizori de servicii terți din Categoria Cookie-uri esențiale:
 
Uponor utilizează Google Tag Manager pentru a permite gestionarea serviciilor cookie bazate pe consimțământ pentru serviciile părților terțe și reCAPTCHA pentru a proteja site-ul de fraudă și abuz, prin verificarea faptului că utilizatorul nu este un robot, de exemplu, la completarea formularelor, toate aceste cookie-uri fiind furnizate de Google, Inc. Perioadele de păstrare a datelor colectate de Google variază în funcție de conținutul și scopul utilizării datelor și în funcție de setările pe care le-ați ales. Anumite tipuri de date sunt, de asemenea, de-identificate după o perioadă definită. De exemplu, datele de publicitate din jurnalul serverului sunt de-identificate prin ștergerea unei părți a adresei IP după 9 luni și ștergerea datelor cookie după 18 luni. Pentru a citi Politica de confidențialitate Google, Faceți clic aici: https://policies.google.com/technologies/partner-sites.
 
Uponor utilizează Euroland pentru prezentarea animațiilor de informații financiare, numai pe site-ul investitorului. Pentru a citi Politica de confidențialitate Euroland, faceți clic aici:  https://www.euroland.com/cookiepolicy/en-gb.html
 
Uponor utilizează Platforma de gestionare a consimțământului Usercentrics pentru a permite gestionarea serviciilor cookie bazate pe consimțământ pentru serviciile setate pe site-urile noastre web. Acest serviciu este furnizat de Usercentrics GmbH. Perioada de păstrare este perioada de timp în care datele colectate sunt salvate în scopul prelucrării. Datele de consimțământ (consimțământul dat și revocarea consimțământului) sunt stocate timp de doi ani. Datele vor fi apoi șterse imediat. Pentru a citi Politica de confidențialitate Usercentrics, faceți clic aici:
https://usercentrics.com/privacy-policy/

Uponor utilizează sistemul de management al conținutului Kentico de la Kentico software s.r.o. pentru prezentarea si administrarea site-urilor web. Pentru a citi politica de confidențialitate Kentico, faceți clic aici: https://xperience.io/privacy-policy
 
Furnizori de servicii terți din Categoria Cookie Analytics:
 
Uponor utilizează serviciul de analiză web Google Analytics și serviciile de localizare Google Maps prin Google, Inc. Perioadele de păstrare a datelor colectate de Google variază în funcție de conținutul și scopul utilizării datelor și în funcție de setările pe care le-ați ales. Anumite tipuri de date sunt, de asemenea, de-identificate după o perioadă definită. De exemplu, datele de publicitate din jurnalul serverului sunt de-identificate prin ștergerea unei părți a adresei IP după 9 luni și ștergerea datelor cookie după 18 luni. Pentru a citi Politica de confidențialitate Google, Faceți clic aici: https://policies.google.com/technologies/partner-sites
 
Furnizori de servicii terți în Categoria Cookie de marketing:
 
Uponor utilizează serviciul Addthis  al Oracle România pentru configurarea plugin-urilor de social media ale unor terțe părți. Oracle păstrează datele AddThis timp de 13 luni de la colectare. Un eșantion de 1% din datele AddThis ("Set de date eșantion") este păstrat timp de maximum 24 de luni în scopul continuității activității. Pentru a citi Politica de confidențialitate Oracle AddThis, faceți clic aici: https://www.oracle.com/legal/privacy/addthis-privacy-policy.html
 
Uponor folosește Adobe pdf furnizat de Adobe Inc, pentru a afișa previzualizări ale documentelor pdf pe site, pentru a citi politica de confidențialitate Adobe, vă rugăm să faceți clic aici:
https://www.adobe.com/privacy.html

Uponor folosește serviciul GlobalNewswire de la Intrado Corporation pentru distribuirea știrilor investitorilor la nivel global, numai pe site-ul web al investitorilor https://www.uponorgroup.com/en-en. Pentru a citi politica de confidențialitate Intrado, vă rugăm să faceți clic aici: https://www.intrado.com/en/legal-privacy
 
Uponor utilizează Google Ads, Conversion Linker, Google Ads Conversion Tracking și Google AdWords Remarketingfurnizate de Google, Inc pentru plasarea de reclame pe Site și pentru căutările Google. Perioadele de păstrare a datelor colectate de Google variază în funcție de conținutul și scopul utilizării datelor și în funcție de setările pe care le-ați ales. Anumite tipuri de date sunt, de asemenea, de-identificate după o perioadă definită. De exemplu, datele de publicitate din jurnalul serverului sunt de-identificate prin ștergerea unei părți a adresei IP după 9 luni și ștergerea datelor cookie după 18 luni. Pentru a citi Politica de confidențialitate Google, Faceți clic aici:  https://policies.google.com/technologies/partner-sites
 
Uponor folosește FormAssembly de la FormAssembly, Inc. pentru a colecta date pentru diferite servicii pentru clienți, pentru a citi politica de confidențialitate FormAssembly, vă rugăm să faceți clic aici: https://www.formassembly.com/privacy-policy/

Uponor utilizează Hotjar de la Hotjar Ltd. pentru analize de marketing și servicii de marketing. Hotjar păstrează datele cu caracter personal pentru atâta timp cât este necesar pentru scopul(rile) pentru care Hotjar le-a colectat inițial sau pentru a oferi Software-ul Hotjar, a rezolva disputele, a stabili apărările legale, a efectua audituri, a urmări scopuri legitime de afaceri. Hotjar poate, de asemenea, să păstreze informațiile conform legislației aplicabile. Hotjar șterge automat orice adrese IP pe care Hotjar le procesează sau stochează în termen de treizeci (30) de zile calendaristice. Pentru a citi Politica de confidențialitate Hotjar, faceți clic aici: https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy/
 
Uponor folosește Maplet de la Maplet Oy pe site-ul finlandez doar pentru a le arăta clienților cel mai apropiat centru de instalare și service Uponor.

Uponor utilizează formulare Microsoft de la Microsoft Corporation pentru anumite formulare de pe site-ul web pentru a colecta feedback-ul clienților. Pentru a citi politica de confidențialitate Microsoft, faceți clic aici: https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement
 
Uponor utilizează Pardot de la Salesforce.com, Inc. pentru a permite automatizarea marketingului clienților și perspectivelor sale. Pentru a citi Politica de confidențialitate Salesforce, faceți clic aici:   https://www.salesforce.com/company/privacy/full_privacy/
 
Uponor folosește Vara Services de la Vara Research GmbH pe site-ul web al investitorilor https://www.uponorgroup.com/en-en numai pentru prognoza pieței și prezintă estimări de consens colectate de Vara Research de la https://vara-services.com/uponor/. Pentru a citi politica de confidențialitate Vara Research, vă rugăm să faceți clic aici: https://www.vararesearch.de/en/privacy-policy/
 
Uponor utilizează Facebook, Instagram si WhatsApp de la Meta, Inc. pentru prezența în social media și publicitate. Meta stochează datele până când nu mai sunt necesare pentru furnizarea serviciilor Meta și a produselor Meta sau până când contul dvs. este șters - oricare dintre acestea survine mai întâi. Aceasta este o determinare de la caz la caz, care depinde de lucruri precum natura datelor, motivul pentru care sunt colectate și prelucrate și nevoile relevante de păstrare legală sau operațională. De exemplu, atunci când căutați ceva pe Facebook, puteți accesa și șterge acea interogare din istoricul căutării dvs. în orice moment, dar jurnalul căutării respective este șters după 6 luni. Pentru a citi Politica de confidențialitate Meta, faceți clic aici:  https://www.facebook.com/policy.php
 
Uponor utilizează LinkedIn de la LinkedIn Corporation pentru prezența în social media și publicitate. În general, LinkedIn păstrează datele dvs. personale atât timp cât vă mențineți contul deschis sau după cum este necesar pentru a vă furniza servicii LinkedIn. Acestea includ datele pe care dvs. sau alte persoane le-ați furnizat LinkedIn și datele generate sau deduse din utilizarea de către dvs. a serviciilor LinkedIn. Pentru a citi Politica de Confidențialitate LinkedIn, faceți clic aici: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
 
Uponor utilizează YouTube de la Google Inc. pentru prezența în social media și publicitate. Perioadele de păstrare a datelor colectate de Google variază în funcție de conținutul și scopul utilizării datelor și în funcție de setările pe care le-ați ales. Anumite tipuri de date sunt, de asemenea, de-identificate după o perioadă definită. De exemplu, datele de publicitate din jurnalul serverului sunt de-identificate prin ștergerea unei părți a adresei IP după 9 luni și ștergerea datelor cookie după 18 luni Pentru a citi Politica de confidențialitate Google, vă rugăm să faceți clic aici: https://policies.google.com/technologies/partner-sites

Overor folosește LUMOA de Lumoame Oy pentru a colecta feedback -ul clienților pe site -ul web. Pentru a citi Politica de confidențialitate LUMOA, vă rugăm să faceți clic aici: https://www.lumoa.me/privacy-policy/

Caracteristici de social media
 Site-ul poate utiliza plugin-uri de social media, cum ar fi butonul "Like" furnizat de rețelele sociale Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube și Instagram. Conținutul plugin-urilor de social media de pe Site provine direct din astfel de rețele sociale. Când vizitați Site-ul în timp ce vă conectați la o rețea socială, browser-ul dvs. stabilește o conexiune directă cu serverele rețelei sociale. Dacă sunteți deconectat de la rețeaua(rețelele) socială(e) în timp ce vizitați Site-ul, browser-ul dvs. trimite rețelei (rețelelor) sociale o informație mai limitată. Plugin-urile de social media de pe Site sunt supuse termenilor de confidențialitate și altor termeni și condiții ale site-urilor de social media relevante (consultați linkurile către politicile de Confidențialitate relevante de mai sus). Informațiile colectate de rețelele sociale nu sunt divulgate Uponor fără consimțământul dvs. explicit.

11. Modificari ale acestei Politici de confidentialitate
Rețineți că Uponor poate modifica din când în când această Politică de Confidențialitate. Cu toate acestea, în cazul unor modificări semnificative, adverse, Uponor va posta o notificare în care va informa despre astfel de modificări atât la începutul acestei Politici de confidențialitate, cât și pe pagina de pornire a Site-ului. Uponor vă recomandă să vizitați această Politică de confidențialitate din când în când pentru a fi la curent cu astfel de modificări.
Rețineți că Uponor poate modifica din când în când această Politică de Confidențialitate. Cu toate acestea, în cazul unor modificări semnificative, adverse, Uponor va posta o notificare în care va informa despre astfel de modificări atât la începutul acestei Politici de confidențialitate, cât și pe pagina de pornire a Site-ului. Uponor vă recomandă să vizitați această Politică de confidențialitate din când în când pentru a fi la curent cu astfel de modificări. Daca aveti intrebari suplimentare, nu ezitai sa contactati serviciul nostru pentru clienti la privacy@uponor.com