Uponor Romania
Uponor Romania
Birou Bucuresti: Splaiul Unirii 76, parter, Sector 4, Bucureşti
Birou Cluj: B-dul Brâncuși, Nr. 174, Et. 3, 400462, Cluj Napoca

Politica de confidenţialitate pentru registrul de furnizori şi prestatori de servicii

 1. Operator

  Uponor Corporation şi afiliaţii săi listaţi în cea mai recentă declaraţie financiară a Uponor Corporation’, disponibilă la https://www.uponorgroup.com/en-en/investors/reports-and-presentations/annual-publications/ (denumiţi colectiv în cele ce urmează “Uponor”)
  Ilmalantori 4
  00240 Helsinki
  FINLANDA
 2. Informaţiile de contact

  Puteți contacta operatorul de date la: privacy@uponor.com. În cazul în care doriți să faceți o solicitare referitoare la datele dumneavoastră cu caracter personal, vă rugăm să utilizați formularele disponibile la https://www.uponorgroup.com/en-en/legal-information/data-protection și pe site-urile Uponor locale.
 3. Denumirea registrului de date cu caracter personal

  Registrul Uponor de date cu caracter personal pentru furnizori şi prestatori de servicii.
   
 4. Grupul de persoane vizate

  Reprezentanţii, angajaţii, directorii şi oficialii furnizorilor, subcontractorii, prestatorii serviciilor de furnizare, partenerii, partenerii de întreprinderi mixte, partenerii de consorţiu şi partenerii de cercetare şi dezvoltare (de asemenea şi cei potenţiali) ai Uponor (denumiţi în cele ce urmează “Furnizor” sau “Furnizor potenţial”).
   
 5. Scopul şi baza legală a prelucrării datelor cu caracter personal

  Prezentul registru de date cu caracter personal vizează comunicaţiile cu Furnizorii şi Furnizorii potenţiali, cât şi administrarea relaţiilor Uponor’ cu Furnizorii şi Furnizorii săi potenţiali, inclusiv prelucrarea datelor cu caracter personal ale Furnizorilor şi Furnizorilor potenţiali, în următoarele scopuri:

  • asigurarea executării obligațiilor Furnizorilor’ și Furnizorilor Potențiali’ față de Uponor și a executării obligațiilor Uponor’ față de Furnizori și’ Potențialii săi Furnizori’
  • gestionarea, evaluarea și asigurarea respectării obligațiilor sau responsabilităților Furnizorului’, Furnizorului Potențial’ sau ale Uponor’;
  • exercitarea drepturilor Uponor’;
  • susţinerea şi dezvoltarea relaţiilor cu furnizorii;
  • administrarea cererilor de ofertă şi a ofertelor, cât şi a altor documente cu aplicabilitate obligatorie sau neobligatorie;
  • stabilirea unei relaţii de furnizare între Furnizor sau Furnizorul potenţial şi Uponor;
  • scopuri de marketing şi comunicare cu furnizorul, precum efectuarea studiilor de piaţă privind furnizarea, marketing direct, marketing automat, informarea Furnizorilor şi Furnizorilor Potenţiali în legătură cu caracteristici noi, produse noi sau lansări, cât şi promoţii speciale;
  • administrarea şi gestionarea oricăror elemente referitoare la siguranţa de exploatare a produselor;
  • dezvoltarea serviciilor şi produselor Uponor’; şi
  • scopuri statistice şi analitice, inclusiv analiza site-ului web.

  Colectarea şi prelucrarea datelor cu caracter personal se bazează pe interesele legitime ale Uponor. Aceste interese rezultă din relaţia dintre Furnizor sau Furnizorul potenţial şi Uponor. În plus, Uponor poate trimite marketing electronic direct către Furnizorii şi Furnizorii potenţiali, pe baza consimţământului acestora, în caz că acest consimţământ este necesar conform legislaţiei în vigoare.

  Datele cu caracter personal ale Furnizorului pot fi stocate atât timp cât Uponor are nevoie de acestea în scopurile enumerate mai sus, totuşi, de regulă, nu mai mult de zece ani.
  Datele cu caracter personal ale Furnizorului potenţial pot fi stocate atât timp cât Uponor are nevoie de acestea în scopurile enumerate mai sus, totuşi, de regulă, nu mai mult de doi ani.
   
 6. Conţinutul registrului de date cu caracter personal

  În cadrul registrului de date cu caracter personal, Uponor poate prelucra, în special, următoarele informaţii:

  • Informaţii de bază, cum ar fi: numele, data naşterii, adresa de e-mail, numărul de telefon, funcția;
  • Date privind calificarea;
  • Numărul de identificare personală (dacă nu este disponibil numărul de înregistrare al companiei);
  • Informaţii privind proiectele Furnizorului;
  • Informaţii privind produsele şi serviciile comandate de la Furnizorii şi Furnizorii potenţiali, cât şi informaţii despre produsele şi serviciile oferite de Furnizorii şi Furnizorii potenţiali către Uponor;
  • Informaţii privind întrunirile şi alte activităţi efectuate împreună cu Furnizorul şi Furnizorul potenţial;
  • Informaţii despre conţinutul şi metodele de comunicare (de ex. e-mail, SMS) cu Furnizorul şi Furnizorul potenţial;
  • Preferinţe ale Furnizorilor existenţi vizavi de activităţile recreaţionale, în scopul susţinerii relaţiilor cu Furnizorii; şi
  • Preferinţe ale Furnizorilor potenţiali vizavi de activităţile recreaţionale, în scopuri de marketing furnizori.
   
 7. Sursele obişnuite de informaţii

  În principal, datele cu caracter personal ale fiecărei persoane vizate sunt colectate de către personalul Uponor sau prin intermediul site-ului web ori al aplicaţiilor. Pe lângă sursele disponibile public, în anumite situaţii, permise de legislaţia în vigoare, datele cu caracter personal pot fi colectate din alte surse decât direct de la persoana vizată.

  Uponor informează fiecare persoană vizată în legătură cu prelucrarea datelor, inclusiv referitor la oricare surse terțe de date şi la datele colectate din astfel de surse, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

  Informaţiile sunt introduse în registrul de date cu caracter personal de către persoanele vizate, de către personalul Uponor’ şi de către subcontractorii sau furnizorii de servicii Uponor’.
   
 8. Divulgarea şi transferul datelor cu caracter personal în afara U.E./S.E.E.

  Uponor poate divulga şi transfera datele cu caracter personal în afara U.E./S.E.E., în conformitate şi ţinând cont de limitările impuse de legislaţia în vigoare, după cum urmează:

  • către companiile aparţinând Grupului Uponor, în conformitate cu un contract încheiat între entităţile Uponor relevante, încorporând Clauzele Contractuale Standard ale Comisiei Europene’, care asigură implementarea măsurilor corespunzătoare de protecţie a datelor, şi către terţe părţi autorizate, în măsura în care acestea participă la prelucrarea de date cu caracter personal în scopurile enunţate prin prezentul registru de date cu caracter personal. Datele cu caracter personal pot fi prelucrate de aceste terţe părţi autorizate şi în afara U.E. sau S.E.E., în conformitate cu un contract încheiat între Uponor şi aceste terţe părţi autorizate, încorporând Clauzele Contractuale Standard ale Comisiei Europene’, care asigură implementarea măsurilor corespunzătoare de protecţie a datelor. Uponor va obliga aceste terţe părţi să păstreze confidenţialitatea şi securitatea adecvată a oricăror date cu caracter personal transferate astfel; sau
  • pe bază de consimţământ; sau
  • în alte moduri permise de legislaţia în vigoare.
  Din motive de natură tehnică şi motive legate de utilizarea informaţiilor, datele cu caracter personal pot fi stocate pe servere aparţinând unor furnizori externi de servicii, care pot prelucra datele în numele Uponor.
  Orice transferuri de date cu caracter personal se va efectua în conformitate cu Regulamentul general privind protecţia datelor (679/2016) şi cu orice legislaţie aplicabilă în vigoare, în formele valabile la momentul respectiv.
   
 9. Drepturile persoanelor vizate

  Cu excepţia cazurilor când sunt aplicabile limitări, fiecare persoană vizată are dreptul de a accesa toate datele sale cu caracter personal pe care Uponor le deţine. De asemenea, fiecare persoană vizată are dreptul de a solicita Uponor să corecteze, să şteargă sau să înceteze utilizarea oricăror date cu caracter personal eronate, inutile, incomplete sau neactuale. De asemenea, fiecare persoană vizată îşi poate retrage consimţământul acordat anterior şi se poate opune oricărei forme de marketing direct.

  Orice solicitare se trimite folosind detaliile de contact menţionate în Secţiunea 2 de mai sus. Uponor prelucrează toate solicitările cât mai rapid cu putinţă. Dacă nu este mulţumită de decizia sau de acţiunile Uponor, fiecare persoană vizată are dreptul de a depune o contestaţie către autoritatea de protecţie a datelor cu caracter personal din propria ţară.
   
 10.  Principiile de securizare a datelor cu caracter personal – Controale tehnice şi organizaţionale

  Uponor va asigura implementarea şi menţinerea unor măsuri tehnice şi organizaţionale suficiente pentru protecţia datelor cu caracter personal la nivelul întregii organizaţii. Mai mult decât atât, Uponor va asigura faptul că orice transfer sau divulgare de date cu caracter personal descrise în prezentul registru de date cu caracter personal către oricare terţă parte face obiectul asigurării de către Uponor a unui nivel adecvat de protecţie a datelor, prin acorduri sau prin orice alte mijloace impuse de lege.

  Controale tehnice:

  Materialele fizice sunt stocate în spaţii blocate, cu acces restricţionat. Toate sistemele IT sunt securizate prin intermediul programelor software de protejare a sistemului de operare’. Accesul la sistemele care necesită introducerea unui nume de utilizator şi a unei parole, cât şi transferul de date, au loc prin intermediul canalelor criptate în mod corespunzător.

  Controale organizaţionale:
  În cadrul organizaţiei Uponor se derulează instruiri referitoare la utilizarea datelor cu caracter personal, iar accesul la sistemele IT, inclusiv la datele cu caracter personal, este limitat doar la acele persoane care au dreptul de a le accesa, pe baza propriilor atribuţii de serviciu sau funcţii, persoane care fac obiectul obligaţiilor de confidenţialitate referitoare la datele cu caracter personal.