Uponor Romania
Uponor Romania
Birou Bucuresti: Splaiul Unirii 76, parter, Sector 4, Bucureşti
Birou Cluj: B-dul Brâncuși, Nr. 174, Et. 3, 400462, Cluj Napoca

Termeni de utilizare pentru produsele și serviciile Uponor Smatrix Pulse

Acești termeni guvernează utilizarea serviciului Uponor Smatrix Pulse, obligațiile și drepturile dvs. în legătură cu acesta. Revedeți cu atenție acești termeni.

Prin înregistrarea ca utilizator ("Utilizator") al serviciului Uponor Smatrix Pulse ("Serviciul"), se încheie un acord cu privire la utilizarea Serviciului între Utilizator și Uponor GmbH în condițiile prevăzute de mai jos.

Cine suntem 

Serviciul este oferit de Uponor GmbH ("Uponor"), înregistrată în Germania sub numărul de înregistrare DE 133 899 039 și cu sediul social la Industriestrasse 56, 97437 Hassfurt, Germania. Se poate ajunge la Uponor utilizând datele de contact de aici.

Serviciul Uponor Smatrix Pulse; cum să te înregistrezi

Uponor oferă Serviciului pentru utilizatori controlul și monitorizarea sistemului climatic interior. Utilizarea serviciului necesită un anumit modul Uponor Smatrix Pulse în legătură cu sistemul Clima interioară Uponor.

Uponor oferă acces la Serviciu fie (1) direct prin modulul instalat, (2) prin intermediul software-ului de aplicație mobilă pus la dispoziție de Uponor prin intermediul unuia sau mai multor servicii terțe parte din magazinul de aplicații și în teritoriile stabilite de Uponor de la din cand in cand. Aplicația software pentru aplicații mobile poate fi descărcată pe o tabletă sau pe un smartphone, de exemplu, prin intermediul magazinelor de aplicații și al piețelor furnizate de Apple, Microsoft sau Google ("App Store Provider", respectiv). Se pot aplica termeni și condiții separate pentru acest magazin de aplicații, iar utilizatorul trebuie să respecte termenii aplicabili ai Furnizorului de aplicații. Prin descărcarea, instalarea, utilizarea sau accesarea software-ului aplicației mobile, utilizatorul acceptă Acordul de licență pentru utilizatorul final al aplicației Uponor Smatrix Pulse ("EULA").

Accesul la distanță necesită conexiune la Internet. Utilizarea serviciului necesită (1) achiziționarea produsului (lor) Uponor aplicabil în prezent; și (2) o înregistrare prin crearea unui cont de utilizator individual în Service pentru acces la distanță și activarea accesului la distanță.

Răspunderea Uponor pentru acest serviciu

 Serviciul, care include, dar nu se limitează la software și aplicație și la toate informațiile referitoare la acestea, este furnizat pe baza "așa cum este". Nu există nici o garanție expresă sau implicită de orice fel în legătură cu serviciul.

In măsura permisă de lege, nici Uponor și nici una dintre companiile sale afiliate nu va fi răspunzătoare pentru niciun prejudiciu direct, indirect, pierdere sau cost care rezultă din accesarea sau utilizarea serviciului. Nici o prevedere din prezentul acord nu va restricționa răspunderea Uponor pentru orice daune sau pierderi cauzate de neglijența sa gravă sau de comportamentul intenționat abuziv sau de deces sau vătămare corporală.

Uponor nu garantează că serviciul va fi fără erori sau va fi disponibil fără întrerupere. Uponor depune eforturi rezonabile pentru a notifica Utilizatorilor orice probleme importante legate de Serviciu, însă Uponor nu garantează că toate aceste probleme vor fi comunicate Utilizatorului în orice moment sau deloc. În legătură cu furnizarea Serviciului, Uponor se bazează pe serviciile și produsele terților, care pot fi cauza întreruperii sau nedisponibilității Serviciului.

Uponor poate oricând și la discreția sa să nu mai ofere serviciul. În acest caz, Uponor se angajează să notifice utilizatorii în prealabil și se angajează să ofere Serviciul până la sfârșitul (1) perioadei de abonament aplicabile în prezent sau (2) oricărei perioade de subscriere prelungite convenite între Uponor și Utilizator.

Confidentialitate

Uponor procesează datele personale în conformitate cu politica de confidențialitate ca parte a Serviciului. Prin acceptarea prezentului Contract sau prin utilizarea Serviciului, Utilizatorul acceptă prelucrarea datelor sale personale așa cum este descris în politica de confidențialitate.

Termene si conditii 

 Cu excepția cazului în care se convine altfel, acordul este în vigoare până la rezilierea oricărei părți. Utilizatorul poate rezilia Contractul prin anularea abonamentului său. Oricare dintre părți poate, de asemenea, să rezilieze acordul în cazul în care cealaltă parte se află în încălcare semnificativă a acordului.

Drepturi pentru proprietate intelectuala

În cazul în care utilizatorul furnizează Uponor orice idei sau comentarii cu privire la Serviciu, Uponor poate folosi și exploata în mod liber conținutul și conținutul Utilizatorului pentru orice scop pe care Uponor îl consideră adecvat fără nicio compensație pentru Utilizator.

Uponor Corporation, afiliații săi sau licențiatorii terți dețin toate drepturile de proprietate intelectuală asupra serviciului, incluzând dar fără a se limita la software și aplicație. Prin accesarea și utilizarea Serviciului, Utilizatorul este de acord că niciun drept, titlu sau interes nu este transferat utilizatorului. Orice drepturi care nu sunt acordate în mod expres aici sunt rezervate. Uponor acordă utilizatorului un drept limitat, neexclusiv, ne-asignabil și netransferabil de a utiliza Serviciul sub rezerva acceptării prezentului Contract.

Serviciul este destinat utilizării personale și necomerciale a Utilizatorului, dacă nu este convenit altfel între Utilizator și Uponor. Utilizatorul este de acord să nu licențieze, să vândă, să distribuie, să copieze, să reproducă, să închirieze, să închirieze, să transfere, să aloce, să modifice, să posteze, să inverseze sau să exploateze în mod comercial Serviciul sau orice parte a acestuia.

"Uponor" și / sau "Smatrix" sunt fie mărci comerciale, fie mărci comerciale înregistrate ale Uponor Corporation sau ale companiilor din grup. Alte nume de produse și companii menționate aici pot fi mărci comerciale sau nume comerciale ale proprietarilor respectivi.

Legea aplicabilă și soluționarea litigiilor

Cu excepția cazului în care se prevede altfel în orice lege aplicabilă, legislația Germaniei se aplică tuturor aspectelor care decurg din sau se referă la Serviciu, iar toate litigiile aferente se referă exclusiv la Tribunalul Districtual din Frankfurt, Germania.

Ca o excepție limitată la cele menționate mai sus, pentru utilizatorii care utilizează Serviciul în calitate de consumatori și care au reședința în Uniunea Europeană, legile statului membru în care utilizatorul este rezident vor aplica serviciului și acordului și eventualele litigii care ar putea apărea în legătură cu aceasta. Instanțele instanței de domiciliu a utilizatorului de consum trebuie să aibă jurisdicție neexclusivă asupra oricărui astfel de litigiu. Utilizatorii de consumatori din Uniunea Europeană pot, de asemenea, să aducă orice astfel de litigiu în fața unui organism local de soluționare a litigiilor în materie de consum

Drepturile legale ale consumatorilor

Prezentul Acord și, în special, orice limitări ale răspunderii incluse aici nu exclud excluderea răspunderii care nu poate fi exclusă în conformitate cu legea aplicabilă obligatorie. Utilizatorii pot avea drepturi sau remedii care nu sunt explicate aici. În conformitate cu legea locală a utilizatorului, Uponor poate fi răspunzătoare pentru anumite erori și defecte ale serviciului chiar dacă nu este descris aici.

Modificări

Uponor își rezervă dreptul de a modifica, modifica sau actualiza prezentul Acord și începe să taxeze pentru utilizarea Serviciului la discreția sa și fără notificare. Utilizatorul va fi considerat că a acceptat astfel de modificări prin continuarea utilizării Serviciului. Utilizatorul este întotdeauna îndreptățit să rezilieze Acordul după intrarea în vigoare a termenilor modificați.

© Copyright Uponor Corporation. All rights reserved.