Uponor Srbija
Za sva pitanja kontaktirajte nas na: podrskakupcima@uponor.com
Novosti

Distributivne mreže niskih temperatura

Sa Ecoflex VIP, Uponor je nedavno pokrenuo industrijsku inovaciju za distributivne mreže i lokalnu distribuciju grejanja. Cevi imaju najnižu Lambda vrednost na tržištu, zahvaljujući svom inovativnom izolacionom materijalu. Njegova izolaciona svojstva su deset puta bolja od izolacije od meke pene i pet puta bolja od izolacije od tvrde pene. Pročitajte više u stručnom članku koji je napisao Michal Vimr, direktor marketinga proizvoda LHD, Uponor GmbH

Ecoflex VIP - nova i revolucionarna predizolovana Uponor cev


Distributivne mreže niskih temperatura sa cevima visokih performansi kao pokretači energetske efikasnosti

Kako EU želi da postane ugljenično neutralna do 2050. godine i sa Pariskim sporazumom, koji ima za cilj da ograniči porast globalne temperature na ispod 2°C, rešenja koja su pogodna za klimu i ugljenik neutralna su važne tačke fokusa u svim industrijama. Grejanje igra važnu ulogu na evropskom putu ka neutralnosti ugljenika: Više od trećine emisija gasova staklene bašte u EU potiče od korišćenja energije u zgradama. Pored centralne proizvodnje toplote, distribucije niske temperature i fleksibilnosti u pogledu izvora energije, lokalne mreže grejanja opremljene predizolovanim cevima visokih performansi su koristan pristup grejanju koji je energetski efikasniji i održiviji.
Nazad na vesti
Grijanje i hlađenje zgrada jedan je od glavnih doprinosa emisiji CO2 i ukupnoj potrošnji energije u Europskoj uniji. Lokalni razvod i sveukupna mreža distribucije grijanja nude brojne prednosti u pogledu energetske učinkovitosti zgrada i pogodnosti za stanovnike. Posebno su prikladni za urbana, gusto naseljena područja, a s obzirom na to da 74,3 % europskog stanovništva živi u gradovima, mreže distribucije grijanja nude obećavajuće rješenje. Međutim, samo oko 12 % građana EU-a - uglavnom u sjevernoj, srednjoj i istočnoj Europi - trenutno se koristi lokalnim razvodom i distribucijskom mrežom sustava grijanja. To je znatno ispod izvedivog tržišnog udjela za koji se procjenjuje da iznosi između 60 i 80 % tržišta toplinske energije u raznim zemljama. Za usporedbu, lokalni razvod i distribucijske mreže grijanja pokrivaju više od 50 % potražnje za grijanjem u skandinavskim i baltičkim zemljama. Naprotiv, najveća prilika za rast mreže uglavnom je u zemljama srednje i jugozapadne Europe. Slijedom toga, gradske i lokalne mreže grijanja nude velik, ali neiskorišten potencijal za poboljšanje klime i energetskih karakteristika europskih zajednica, posebno kada rade na niskim temperaturama.

Primjer energetske učinkovitosti

Utjecaj energetskih sustava unutar zajednice na razini održivosti i energetske učinkovitosti zgrada odnedavno je predmet sve veće količine istraživanja, posebno od strane Međunarodne energetske agencije za energiju u objektima i zajednicama (IEA BCS) te Programi mreža za distribuciju grijanja i hlađenja (IEA DHC). Posebno je zanimljivo istraživanje IEA o optimiziranim performansama sustava opskrbe energijom. U njemu se ocrtava nisko energetski pristup, što znači opskrbu toplinom iz održivih izvora energije i kroz učinkovite sustave, za zajednice, i srodna razmatranja za optimizaciju opskrbe energijom.

Ključna uloga cijevnih sistema u učinkovitosti ogrjevnih mreža

Cijevni sustav koji povezuje objekt s izvorom energije i generatorom topline, leži u srcu svake mreže grijanja. Njegov kapacitet i izvedba izolacije presudni su čimbenici ukupne energetske učinkovitosti sustava. Općenito, veličina mreže i temperatura na kojoj djeluje određuju izbor materijala cijevi. Za velike distribucijske mreže grijanja koje rade na visokim temperaturama od 120°C ili više, čelične cijevi s velikim promjerom industrijski su standard. U usporedbi s tim, lokalne mreže grijanja obično rade na niskim temperaturama od najviše 80°C, što zajedno s kraćim udaljenostima pomaže u smanjenju toplinskih gubitaka.

Industrijski standard za ove male i srednje velike lokalne mreže su predizolirane PE-Xa plastične cijevi, izolirane PE-x (meka) ili PUR (tvrda) pjena. Predizolirane plastične cijevi imaju dobre performanse toplinskih gubitaka, trajne su jer ne korodiraju, fleksibilne su i jednostavne za ugradnju. To ih također čini idealnim rješenjem za potrebe obnove, gdje je potrebno obnoviti dio ili cijelu mrežu. Uz to, niže temperature također produžuju očekivani vijek trajanja plastičnih cijevi:
 

Pri radnoj temperaturi od 80°C, očekuje se da će cijev izdržati više od 30 godina, pri 70°C više od 50 godina i pri radnoj temperaturi ispod 60°C, očekivani životni vijek premašuje čak 100 godina, prema europskim standardima.

Cijevi visokih preformansi za učinkovite distribucijske mreže

S predizoliranim Ecoflex Thermo VIP cijevima, Uponor je nedavno lansirao industrijsku inovaciju koja ove prednosti odvodi korak dalje. Zahvaljujući svojoj jedinstvenoj hibridnoj konstrukciji, cijevi Ecoflex Thermo VIP imaju poboljšane performanse toplinskih gubitaka do 60 % u usporedbi s cijevima izoliranim mekom pjenom s usporedivim vanjskim promjerom i do 38 % u usporedbi s proizvodima izoliranim tvrdom pjenom. To je uglavnom zbog njegovog inovativnog izolacijskog materijala, vakuumskih izolacijskih ploča (VIP) s Lambda vrijednošću od samo 0,004 W/mK, najnižom na tržištu. Ploče ne samo da poboljšavaju toplinsku izolaciju u cijevima, već smanjuju i njihov vanjski promjer do 30 % u usporedbi s konvencionalnim proizvodima izoliranim mekom pjenom. Prema tome, Ecoflex Thermo VIP cijevi omogućuju bržu ugradnju zbog svoje fleksibilnosti i malog radijusa savijanja. Instalateri mogu uštedjeti do 20 % vremena za ugradnju u usporedbi s krutim predizoliranim cijevima i do 60 % u usporedbi s ugradnjom čeličnih cijevi.

Nisko temperaturne distribucijske mreže za grijanje: put prema energetskoj učinkovitosti

Uz optimizirano stvaranje topline, raspodjelu niskih temperatura i fleksibilnost u pogledu korištenog izvora energije, distibucijske mreže grijanja predstavljaju glavni čimbenik u tome da grijanje učine energetski učinkovitijim i održivijim. Cijevni sustavi visokih performansi poput Ecoflex VIP-a, s izvrsnim izolacijskim svojstvima, mogu dati važan i pozitivan doprinos ugljično neutralnim ciljevima Europske unije. Distibucijske mreže grijanja s niskim temperaturama pokazuju veliki potencijal da postanu standardno rješenje održivog grijanja u urbanim područjima.

Referenca kupca: Shema distribucijske mreže grijanja, Scunthorpe

Izvorno sagrađeno 1960-ih, stambeno naselje Market Hill u Scunthorpeu sastoji se od deset stambenih blokova, u kojima se nalazi po osam stanova, i tri visokokatnice sa po 76 stanova.
Sustav distribucijske mreže grijanja opskrbljuje svim objektima grijanje i vodu, ali zbog pretjerane korozije i curenja cjevovodi su trebali biti zamijenjeni. Potpuno preuređenje sustava moralo se poduzeti s minimalnim prekidima za 350 stanovnika i bez preseljenja u privremeni smještaj. Zbog povećanog životnog vijeka i mogućnosti izvođenja dugih trasa bez izrade spojnica, što ga čini bržim i lakšim za ugradnju, Uponorov sustav predizoliranih cijevi Ecoflex savršeno je odgovarao Market Hillu. Drugi razlog za odabir Uponorovih plastičnih cjevovoda umjesto čelične alternative bio je taj što se njegov sustav mogao provoditi uz postojeću mrežu i raditi u tandemu sa starim mrežama koje su još uvijek bile aktivne. Ova fleksibilnost značila je da su prekidi u građevinskim radovima svedeni na minimum i da stanovnici mogu ostati u svojim stanovima.
Ukupno je instalirano 1.500 metara cijevi, a stanovnici Scunthorpea sada imaju koristi od učinkovite mreže grijanja na razini zajednice s cijevima visokih performansi koja radi na temperaturi polaza od 80°C.

Author članka:

Michal Vimr, Director Product Marketing LHD, Uponor GmbH, Frankfurt

Više o predizoliranoj Ecoflex VIP cijevi

Tehničke karakteristike

Značajke za Ecoflex VIP (vakumska izolacijska ploča)

Upoznajte Ecoflex VIP u novoj dimenziji 3D

Sustav za toplu vodu, toplu pitku vodu ili vodu za hlađenje