Kodeks ponašanja

Ovaj Kodeks ponašanja je odobrio Upravni odbor Uponor Corporation. Primenjuje se na sve zaposlene, službenike i direktore (u daljem tekstu „Zaposleni“) Uponor grupe (u daljem tekstu „Uponor“). Uponor-ova vizija, osnovna svrha i vrednosti su ugrađeni u ovaj Kodeks ponašanja.

Etika, zakoni i propisi

Uponor teži dugoročnom rastu poslovanja stvarajući stvarnu dodatnu vrednost za svoje klijente. Zaposleni su u obavezi da se uvek pridržavaju etičkih i pravnih standarda u poslovanju. Od zaposlenih se traži da rade profesionalno, pošteno i da se pridržavaju najviših standarda integriteta.

Sve kompanije Uponor Grupe i svi njeni zaposleni su u obavezi da se ponašaju u duhu i smislu važećih međunarodnih i nacionalnih zakona i propisa gde god Uponor posluje. Ovo uključuje zakone i propise koji promovišu poštenu konkurenciju, regulišu javno trgovanje obveznicama, regulišu korporativno upravljanje, štite privatnost pojedinca, bore se protiv korupcije i propisuju bezbednost proizvoda i radno zakonodavstvo. Uponor poštuje ljudska prava kao što su definisana Univerzalnom deklaracijom o ljudskim pravima Ujedinjenih nacija.

Sukob interesa, pokloni i mito

Zaposleni moraju izbegavati sukobe između ličnih interesa i interesa Uponora. Ovo uključuje, ali nije ograničeno na, davanje ili primanje ličnih poklona ili gostoprimstvo od ključnih ljudi za Uponor1, osim ako se radi o razumnim poklonima ili gostoprimstvu u okviru normalnog poslovanja Uponora koji je prihvatljiv prema važećem zakonu. Uponor zabranjuje podmićivanje i ne učestvuje u pranju novca

Uponor-ove poverljive informacije

Uponor-ove poslovne tajne i vlasničke informacije su dragocena poslovna imovina Uponora i stoga je korišćenje i zaštita takvih informacija izuzetno važna. Poslovne tajne i druge poverljive informacije moraju biti zaštićene na način da se garantuje poverljiva upotreba takvih informacija i, gde je potrebno, da se traži dodatna zaštita registracijom prava intelektualne svojine.

Zaposleni koji primaju ili saznaju poverljive poslovne informacije ili Uponor poslovne tajne dužni su da čuvaju poverljivost takvih informacija i ne smeju da otkriju takve informacije trećim licima (uključujući prijatelje i članove porodice) osim u Uponorove poslovne svrhe.

Okoliš

Uponor nastoji da održivo pomiri interese ljudi, životne sredine i privrede i da doprinese održivijem svetu. Uponor uzima u obzir uticaj svojih proizvoda na životnu sredinu i kontinuirano nastoji da smanji ukupni uticaj svojih poslovnih aktivnosti na životnu sredinu, kao i da promoviše održivost razvojem ekološki efikasnih proizvoda i usluga.

Politika

Uponor ne učestvuje u politici i ne podržava političke stranke ili grupe, finansijski ili na bilo koji drugi način. Zaposleni uključeni u političke aktivnosti to rade kao privatne osobe, a ne kao predstavnici Uponora.

Zaposleni

Uponor je odgovoran poslodavac i podržava jednake mogućnosti za svoje zaposlene. Nije dozvoljena diskriminacija na osnovu na primer rase, nacionalnosti, starosti, vere, invaliditeta, pola, seksualne orijentacije, članstva u sindikatu ili političke aktivnosti. Uponor ne dozvoljava dečiji ili prinudni rad niti angažuje dobavljače koji to rade. Uponor nastoji da obezbedi pravičnu nadoknadu, kao i bezbedno i zdravo radno mesto za sve zaposlene.

Kupci i dobavljači

Uponor je posvećen tome da svojim klijentima omogući uspeh, jer će to podržati Uponorov uspeh. Uponor teži obostranom zadovoljstvu i dobroj veri u svim svojim ugovorima, visokom kvalitetu proizvoda i usluga koje nudi, poštenim cenama i odličnoj postprodajnoj usluzi. Uponor će tretirati sve svoje zainteresovane strane sa istim načinom razmišljanja sa kojim Uponor pristupa svojim klijentima. Od Uponorovih dobavljača se očekuje da ispune iste etičke, društvene, ekološke i standarde kvaliteta kao što je navedeno u ovom Kodeksu ponašanja. Uponor očekuje od svojih dobavljača i drugih poslovnih partnera da se upoznaju sa ovim Kodeksom ponašanja.

Implementacija

Sva pitanja u vezi sa ovim Kodeksom ponašanja biće upućena glavnom savetniku Uponora, a svaka sumnja na kršenje Kodeksa ponašanja biće prijavljena nečijem nadređenom, glavnom savetniku, lokalnom ili grupnom HR-u i/ili internom revizoru (čiji kontakt informacije se mogu pronaći na intranetu grupe) ili anonimno putem internog kanala i rukovodstvo će njima propisno postupati. Svaka sumnja na kršenje biće istražena i razriješena u potpunoj povjerljivosti. Zaposleni se podstiču da kontaktiraju svog nadređenog u slučaju nejasnih situacija.

Radnje koje nisu u skladu sa ovim Kodeksom ponašanja moraju se odmah ispraviti i podležu disciplinskim merama do i uključujući prestanak radnog odnosa. Uponor će obezbediti da nema štetnih posledica u vezi sa radom kao rezultat pritužbi Zaposlenog na kršenje ovog Kodeksa ponašanja.

Termin „zainteresovana strana“ odnosi se na zaposlene, kupce, dobavljače, akcionare, vladine i nevladine organizacije i druge strane koje imaju uticaj na Uponor ili su pod njim.