Politika privatnosti veb sajta

Politika privatnosti veb-sajta i zaštite ličnih podataka

Ažurirano: novembar 2021

Uponor je posvećen zaštiti vaše privatnosti i ličnih podataka. Uponor održava visok nivo zaštite vaše privatnosti i ličnih podataka i obrađuje vaše lične podatke u skladu sa važećim zakonima i ovim politikama privatnosti. Lični podaci obuhvataju informacije koje se odnose na identifikovano ili identifikovano fizičko lice. Ova Politika privatnosti pruža opšte informacije o tome kako Uponor obrađuje vaše lične podatke povezane sa veb sajtom vvv.uponor.com ili bilo kojom drugom veb lokacijom (u daljem tekstu zajedno: veb lokacija).

Uponor-ova veb lokacija i proizvodi ili usluge mogu da sadrže veze ka veb lokacijama i uslugama trećih strana koje imaju sopstvenu politiku privatnosti i/ili usluge trećih strana instalirane na vašim uređajima koje mogu omogućiti pristup informacijama na vašem uređaju. Uponor preporučuje da pažljivo pročitate politiku privatnosti treće strane. Uponor nije odgovoran za politiku privatnosti ili sadržaj takvih provajdera usluga trećih strana.

Korišćenjem ove veb stranice i/ili slanjem ličnih podataka Uponor-u, potvrđujete da razumete i saglasni ste da se vaši lični podaci mogu obrađivati na način objašnjen u ovoj politici privatnosti. Ako ne prihvatate ovu politiku privatnosti, Uponor vam savetuje da ne koristite ovu veb lokaciju niti da šaljete lične podatke Uponor-u.
 
1. Voditelj obrade osobnih podataka
 
Voditelj obrade vaših osobnih podataka jest tvrtka Uponor Corporation; za lokalnu Uponor web stranicu za određenu zemlju zajedno s lokalnom podružnicom tvrtke Uponor (zajednički „Uponor”). Nadzornika podataka možete kontaktirati na adresi:

Äyritie 20
FI-01510 Vantaa
Finska

e-mail: info@uponor.com.

2. Svrha obrade podataka o ličnosti i pravni osnov za obradu

Kada koristite veb lokaciju, mogu se prikupljati i obrađivati određeni lični podaci koji mogu biti povezani sa vama.

Takvi lični podaci mogu se koristiti u sledeće svrhe, kada je to neophodno, za legitimne interese Uponora u vezi sa njima (od kojih se jedan ili više može primeniti istovremeno):
  • održavanje i razvoj Uponor veb stranice i proizvoda i usluga
  • marketinške i komunikacione svrhe, kao što su marketinško istraživanje, direktni marketing, automatizovani marketing, obaveštenja o novim funkcijama, novim proizvodima ili lansiranjima na tržište i specijalne promocije
  • pružanje proizvoda i usluga u svrhu ispunjavanja ugovora između vas i Uponora, pružanje funkcionalnosti i zaštite Uponor proizvoda i usluga, vašu identifikaciju i sprečavanje i istragu moguće zloupotrebe i u
  • statističke i analitičke svrhe.
Ako komunicirate sa nama preko veb stranice i/ili se registrujete kao korisnik veb stranice (gde je primenljivo), Uponor može u nekim slučajevima da obrađuje vaše lične podatke ako je takva obrada neophodna za izvršenje ugovora između vas i Uponora, pripremnih mera u vezi ugovorom ili, u nekim slučajevima, na osnovu vašeg pristanka.

U meri u kojoj Uponor obrađuje vaše lične podatke na osnovu vašeg pristanka, imate pravo u bilo kom trenutku i besplatno da povučete saglasnost koju ste dali Uponor-u za obradu vaših ličnih podataka.

3. Prikupljeni lični podaci

Lični podaci se obično prikupljaju kada koristite veb lokaciju, registrujete se za Uponor proizvode i usluge ili na drugi način komunicirate sa Uponor-om. Lični podaci mogu uključivati, ali nisu ograničeni na: vremena pristupa, veb lokaciju sa koje ste došli, link koji koristite, stranice koje posećujete, sadržaj koji pregledavate i druge slične informacije koje Uponor šalje vaš pretraživač.

Uponor može od vas tražiti da mu pošaljete druge informacije, kao što su: vaše ime, adresa e-pošte, kućna adresa, korisničko ime, saglasnost, povratne informacije, godine, pol i druge neosetljive informacije. Uponor želi da naglasi da određene informacije koje inače ne otkrivaju vaš identitet mogu ipak otkriti vaš identitet nakon što Uponor-u date lične podatke.
    
4. Redovni izvori podataka

Lični podaci se prikupljaju iz sledećih izvora:
  • od informacija koje nam dajete ili koje dobijamo vašim radnjama na veb lokaciji ili kontaktiranjem Uponora na bilo koji drugi način
  • od Uponor podizvođača u vezi sa pružanjem usluga u vezi sa veb lokacijom
  • iz javno dostupnih izvora.

5. Redovno objavljivanje i prenos podataka van EU ili EEA

Uponor takođe može otkriti lične podatke kompanijama članicama svoje grupe izvan Evropske unije („EU“) ili van Evropskog ekonomskog prostora („EEA“) u skladu sa sporazumom između relevantnih Uponor pravnih lica koji sadrži standardne klauzule ugovora Evropske komisije o obezbeđuje se primena odgovarajućih mera zaštite podataka. Lični podaci koji se čuvaju na serveru neće se prenositi van EU ili EEA.

Uponor može otkriti vaše lične podatke ovlašćenim trećim licima koja obrađuju lične podatke u ime Uponora u svrhe navedene u ovoj Politici privatnosti. Takve ovlašćene treće strane van EU ili EEA mogu takođe da obrađuju vaše lične podatke u skladu sa sporazumom između Uponora i tog ovlašćenog trećeg lica, koji sadrži standardne ugovorne klauzule Evropske komisije kako bi se obezbedilo da su na snazi odgovarajuće mere zaštite podataka.

Uponor može kreirati marketinške i druge komunikacije zajedno sa Uponor partnerima iu tom smislu Uponor može kombinovati informacije koje je Uponor prikupio o vama sa informacijama koje su Uponor partneri prikupili o vama da bi, na primer, izbegao nepotrebnu komunikaciju i da bi Uponor poruku prilagođen vama .

U slučaju kupovine, prodaje, spajanja ili reorganizacije Uponora na bilo koji drugi način, to može uključivati Uponor otkrivanje ličnih podataka, na primer, potencijalnim i stvarnim kupcima i njihovim savetnicima.

Pored gore navedenog, od Uponora se može zahtevati da otkrije lične podatke ovlašćenim vlastima. Uponor takođe može da otkrije i na drugi način obradi vaše lične podatke u skladu sa važećim zakonom kako bi zaštitio svoje legitimne interese.

6. Načela zaštite i pohrane podataka

Osobni podaci uglavnom će se pohranjivati elektronički. Osobni podaci pohranjuju se u zaključanim prostorijama s ograničenim pristupom i zaštićeni su ID-om i lozinkom sudionika. Sve fizičke kopije osobnih podataka, ako takve postoje, pohranjuju se u zaključanim prostorijama. Samo osobe koje obrađuju osobne podatke u skladu sa svojim dužnostima imaju pristup informacijama pohranjenima u registru i pravo na njihovu obradu.

Tvrtka Uponor čuva vaše osobne podatke onoliko dugo koliko je potrebno u prethodno navedene svrhe ili u skladu sa zahtjevima primjenjivih zakona. Ako takvi zahtjevi više ne postoje, vaši će se osobni podaci izbrisati ili učiniti anonimnima na takav način da ih se više ne može povezati s vama.

7. Automatsko donošenje odluka

Lični podaci se ne koriste za automatsko donošenje odluka koje bi mogle imati pravne ili slične posledice po vas.

8. Prava korisnika

Pravo pristupa: imate pravo da pregledate svoje lične podatke i dobijete pisanu kopiju vaših ličnih podataka. Pregled je besplatan.

Pravo na prenos podataka: u meri u kojoj Uponor obrađuje vaše lične podatke uz vaš pristanak ili za potrebe sporazuma između vas i Uponora, imate pravo da primite svoje lične podatke dostavljene Uponor-u u uobičajenom strukturiranom i mašinski čitljivom obliku i ako je tehnički izvodljivo, imate pravo da prenesete ove informacije drugom nadzorniku bez uplitanja Uponora.

Pravo na prigovor: u bilo kom trenutku imate pravo da uložite prigovor na obradu vaših ličnih podataka u svrhe direktnog marketinga.

Pravo na ispravku, brisanje ili ograničenje: Imate pravo da tražite od Uponora da ispravi ili izbriše vaše lične podatke u slučaju da su zastareli, nebitni, netačni, nepotpuni ili na drugi način netačni ili iz drugih zakonski prihvatljivih razloga. imate pravo da zahtevate da se obrada vaših ličnih podataka ograniči.

Zvanična žalba: Iako se Uponor nada da će rešiti sve probleme koje imate u vezi sa načinom na koji Uponor obrađuje vaše lične podatke, takođe imate pravo da podnesete zvaničnu žalbu svom lokalnom organu za zaštitu podataka.

Ukoliko želite da ostvarite svoja prava, pošaljite pismeni zahtev na adresu navedenu u članu 11.

9. Upotreba kolačića

Kolačić je mala količina podataka koju veb lokacija šalje vašem računaru i koja se čuva u veb pretraživaču dok pregledate veb lokaciju. Kada se vratite na istu veb lokaciju, veb lokacija može preuzeti informacije sačuvane u kolačiću da bi dobila informacije o vašim prethodnim aktivnostima. Možete pročitati više o ovim tehnologijama i kako one rade, na primer, na http://vvv.allaboutcookies.org.

S vremena na vreme, kolačići mogu biti sačuvani na vašem računaru kako bi se poboljšala efikasnost Uponor veb stranice i/ili usluga za vas.
 
Kolačići se koriste samo u meri u kojoj ste ih posebno prihvatili. Međutim, kolačići koji su neophodni za tehničko funkcionisanje veb stranice („Neophodni kolačići“) mogu se koristiti bez vašeg pristanka kako bi se obezbedilo funkcionisanje veb stranice.
Možete promeniti podešavanja kolačića i upravljati dozvolama koje ste dali u bilo kom trenutku klikom na „Prilagodi podešavanja kolačića“.

Ova politika privatnosti opisuje detaljnije kako Uponor koristi kolačiće i slične datoteke i tehnologije na veb lokaciji.

Svrhe korišćenja kolačića

Neophodni kolačići: Upotreba određenih kolačića je neophodna za obavljanje osnovnih funkcija na veb lokaciji. Ovi kolačići su neophodni za rad veb stranice i potrebni su da bi vam pružili prijatno iskustvo prilikom posete veb stranici.
 
Analitički kolačići: Kolačići u ovoj kategoriji se koriste za omogućavanje praćenja saobraćaja na veb lokaciji i optimizacije vašeg korisničkog iskustva, kao i za analizu zbirnih podataka o korišćenju veb stranice, odnosno za prikupljanje statistike o broju posetilaca sajta. Ove kolačiće mogu obezbediti treće strane, kao što je navedeno u nastavku.
 
Marketinški kolačići: Uponor može koristiti kolačiće da vam pruži bolje usluge i proizvode. Ovi kolačići se koriste za promociju veb stranice, personalizaciju i oglašavanje i mogu ih obezbediti treće strane, kao što je navedeno u nastavku. Sa vaše tačke gledišta, to znači da veb lokacija može da zapamti, na primer, vaš izbor jezika i zemlje. Uponor takođe sprovodi analitičko profilisanje kako bi otkrio, na primer, šta je popularno kod kupaca. Uponor razmatra gde da pristupi sadržaju veb lokacije kako bi korisnicima pružio najbolje iskustvo na veb lokaciji. Kolačići mogu učiniti sadržaj veb stranice ličnim, na primer, tako što vam prikazuju ciljane banere i preporuke. Uponor takođe uzima u obzir koje reference se koriste za pristup veb lokaciji da bi procenio efikasnost Uponor kampanja i promocija. Uponor koristi ove kolačiće za prikazivanje Uponor oglasa.

Dužina vremena skladištenja vaših podataka zavisi od vrste kolačića koji se koristi i od provajdera treće strane koji obezbeđuje taj kolačić. Trajanje skladištenja opisuju nezavisni dobavljači usluga u svojoj politici privatnosti, kojoj možete pristupiti putem linkova u nastavku. Privremeni kolačići se zaustavljaju i uklanjaju se sa vašeg računara kada se pregledač zatvori, dok se trajni kolačići obično brišu nakon dva meseca do dve godine.

10. Funkcije veb sajta i usluge koje pružaju provajderi usluga trećih strana
 
Sledeće treće strane mogu, uz vašu izričitu saglasnost, da pregledaju, modifikuju ili postave sopstvene kolačiće kao da ste tražili veb lokaciju direktno sa veb stranice treće strane. U zavisnosti od veb lokacije koju posećujete, svi dole navedeni kolačići trećih strana se možda neće koristiti, jer se neki od ovih kolačića koriste samo na određenim lokalnim veb lokacijama. Vaša saglasnost nije potrebna za postavljanje sledećih Neophodnih kolačića treće strane kao dobavljača usluga, jer sajt ne može da funkcioniše bez njih.
 
Treće strane kao dobavljači usluga u kategoriji Neophodni kolačići:
 
Uponor koristi Google Tag Manager da bi omogućio upravljanje uslugama zasnovano na kolačićima za usluge trećih strana i reCAPTCHA da zaštiti veb lokaciju od prevare i zloupotrebe, potvrđujući da korisnik nije robot prilikom popunjavanja obrazaca i da sve kolačiće u pitanju podržava Google , Inc. Periodi čuvanja koje Google prikuplja razlikuju se u zavisnosti od sadržaja i svrhe korišćenja podataka i podešavanja koja odaberete. Određene vrste podataka se takođe deidentifikuju nakon određenog perioda. Na primer, podaci o oglasima u evidenciji servera se identifikuju brisanjem dela IP adrese nakon 9 meseci i brisanjem podataka kolačića nakon 18 meseci. Da biste pročitali Google-ovu politiku privatnosti, kliknite ovde: https://policies.google.com/technologies/partner-sites.
 
Uponor koristi Euroland za predstavljanje animacija finansijskih informacija, samo na veb stranici investitora. Da biste pročitali Eurolandovu politiku privatnosti, kliknite ovde: https://vvv.euroland.com/cookiepolici/en-gb.html
 
Uponor koristi Usercentrics platformu za upravljanje pristankom da omogući upravljanje uslugom kolačića na osnovu saglasnosti za usluge objavljene na našoj veb stranici. Ovu uslugu pruža Usercentrics GmbH. Period čuvanja je vremenski period u kome se prikupljeni podaci čuvaju u svrhu obrade. Podaci o saglasnosti (data saglasnost i opoziv saglasnosti) čuvaju se dve godine. Podaci će tada biti odmah izbrisani. Da biste pročitali Politiku privatnosti Usercentrics kliknite ovde: https://usercentrics.com/privaci-polici/
 
Treće strane kao dobavljači usluga u kategoriji analitičkih kolačića:
 
Uponor koristi uslugu veb analitike Google analitike i uslugu lokacije Google Maps kompanije Google, Inc. Periodi čuvanja koje Google prikuplja variraju u zavisnosti od sadržaja i upotrebe podataka i podešavanja koja odaberete. Određene vrste podataka se takođe deidentifikuju nakon određenog perioda. Na primer, podaci o oglasima u evidenciji servera se identifikuju brisanjem dela IP adrese nakon 9 meseci i brisanjem podataka kolačića nakon 18 meseci. Da biste pročitali Google-ovu politiku privatnosti, kliknite ovde: https://policies.google.com/technologies/partner-sites
 
Uponor koristi Midas CDN, uslugu Midas Netvork d.o.o., za dodjelu najbliže lokacije servera korisniku veb stranice, ovaj kolačić se koristi samo na hrvatskoj veb stranici. Da biste pročitali Midas politiku privatnosti kliknite ovde: https://vvv.midas-netvork.com/privaciTermsVebEN.htm
 
Treće strane kao dobavljači usluga u kategoriji kolačića u marketinške svrhe:
 
Uponor koristi Oracleovu uslugu Addthis za instaliranje dodataka za društvene mreže trećih strana. Oracle zadržava AddThis podatke 13 meseci od prikupljanja. Uzorak od 1% podataka AddThis („Uzorak podataka“) čuva se najviše 24 meseca u svrhu kontinuiteta poslovanja. Da biste pročitali Oracle Addthis Politiku privatnosti, kliknite ovde: https://vvv.oracle.com/legal/privaci/addthis-privaci-polici.html

Uponor koristi usluge automatizacije marketinga kompanije ClickDimensions LLC kako bi omogućio kupcima da naručuju biltene u druge slične marketinške svrhe. ClickDimensions zadržava vaše lične podatke onoliko dugo koliko je potrebno da ispuni svrhu koja je navedena u njihovoj politici privatnosti, osim ako je duži period čuvanja potreban ili dozvoljen prema važećem zakonu. Onog trenutka kada vaši lični podaci više ne budu potrebni za bilo koju poslovnu ili pravnu svrhu, biće izbrisani. Da biste pročitali Politiku privatnosti ClickDimensions, kliknite ovde: https://clickdimensions.com/about/privaci-polici/
Uponor koristi Google Ads, Conversion Linker, Google Ads za praćenje konverzija i Google AdVords ponovno oglašavanje koje obezbeđuje Google, Inc. za postavljanje oglasa na sajt i za Google pretrage. Periodi čuvanja koje Google prikuplja variraju u zavisnosti od sadržaja i upotrebe podataka i podešavanja koja odaberete. Određene vrste podataka se takođe deidentifikuju nakon određenog perioda. Na primer, podaci o oglasima u evidenciji servera se identifikuju brisanjem dela IP adrese nakon 9 meseci i brisanjem podataka kolačića nakon 18 meseci. Da biste pročitali Google-ovu politiku privatnosti, kliknite ovde: https://policies.google.com/technologies/partner-sites
Uponor koristi Hotjar iz Hotjar Ltd. za marketinšku analitiku i marketinške usluge. Hotjar zadržava lične podatke onoliko dugo koliko je potrebno za svrhu(e) za koju ih je Hotjar prvobitno prikupio ili za obezbeđivanje Hotjar softvera, rešavanje sporova, uspostavljanje pravne zaštite, sprovođenje revizije, postizanje legitimnih poslovnih ciljeva. Hotjar takođe može zadržati informacije u skladu sa važećim zakonom. Hotjar automatski briše sve IP adrese koje obrađuje ili čuva Hotjar u roku od trideset (30) kalendarskih dana. Da biste pročitali Hotjar-ovu politiku privatnosti, kliknite ovde: https://vvv.hotjar.com/legal/policies/privaci/
Uponor koristi Issuu Inc. da pokaže korisnicima dokumente dostupne na veb lokaciji. Periodi čuvanja vaših ličnih podataka variraju u zavisnosti od vrste podataka i svrhe korišćenja, ali se generalno brišu nakon 13 meseci ili na kraći vremenski period. Da biste pročitali Issuu politiku privatnosti, kliknite ovde: https://issuu.com/legal/privaci i Issuu politiku kolačića, kliknite ovde: https://issuu.com/legal/cookies
Uponor koristi Pardot sa Salesforce.com, Inc. da svojim kupcima i potencijalnim kupcima omogući automatizaciju marketinga. Da biste pročitali Salesforce politiku privatnosti, kliknite ovde: https://vvv.salesforce.com/compani/privaci/full_privaci/
 
Uponor koristi Sleeknote-ov Sleeknote ApS da omogući marketinške iskačuće prozore, samo na danskoj veb stranici. Da biste pročitali Sleeknote politiku privatnosti, kliknite ovde: https://sleeknote.com/privaci-polici.
Uponor koristi Facebook od Facebook, Inc. za prisustvo i oglašavanje na društvenim mrežama. Facebook čuva podatke sve dok više ne budu potrebni za pružanje Facebook usluga i Facebook proizvoda ili dok se vaš nalog ne izbriše – šta god se prvo dogodi. Ovo je odluka od slučaja do slučaja koja zavisi od stvari kao što su priroda podataka, zašto se podaci prikupljaju i obrađuju i relevantne pravne ili operativne potrebe za zadržavanjem. Na primer, kada tražite nešto na Facebook-u, možete pristupiti tom upitu i izbrisati ga iz istorije pretrage u bilo kom trenutku, ali taj dnevnik pretrage se briše nakon 6 meseci. Da biste pročitali Facebook politiku privatnosti, kliknite ovde: https://vvv.facebook.com/polici.php
Uponor koristi LinkedIn-ov LinkedIn za prisustvo i oglašavanje na društvenim medijima. LinkedIn generalno zadržava vaše lične podatke sve dok držite svoj nalog otvorenim ili ako je potrebno da vam pruži usluge LinkedIn-a. Ovo uključuje podatke koje ste vi ili drugi dali LinkedIn-u i podatke generisane ili zaključene na osnovu vašeg korišćenja LinkedIn usluga. Da biste pročitali LinkedIn politiku privatnosti, kliknite ovde: https://vvv.linkedin.com/legal/privaci-polici
Uponor koristi IouTube-ov Google Inc. za prisustvo i oglašavanje na društvenim mrežama. Periodi čuvanja koje Google prikuplja variraju u zavisnosti od sadržaja i upotrebe podataka i podešavanja koja odaberete. Određene vrste podataka se takođe deidentifikuju nakon određenog perioda. Na primer, podaci o oglasima u evidenciji servera se identifikuju brisanjem dela IP adrese nakon 9 meseci i brisanjem podataka kolačića nakon 18 meseci. Da biste pročitali Google-ovu politiku privatnosti, kliknite ovde: https://policies.google.com/technologies/partner- sajtovi

Funkcije društvenih medija

Ova veb lokacija koristi dodatke za društvene mreže kao što je dugme „Sviđa mi se“ na društvenim mrežama Facebook, Tvitter, LinkedIn, IouTube i Instagram. Sadržaj dodataka za društvene mreže na sajtu obezbeđuju direktno društvene mreže. Kada posetite veb lokaciju dok ste prijavljeni na društvenu mrežu, vaš pretraživač uspostavlja direktnu vezu sa serverima društvenih mreža. Ako ste odjavljeni sa društvenih mreža kada posetite veb lokaciju, vaš pretraživač šalje ograničene informacije društvenim mrežama. Dodaci društvenih medija na veb lokaciji podležu politici privatnosti i drugim odredbama i uslovima relevantnih veb lokacija društvenih medija (pogledajte linkove iznad do relevantne politike privatnosti). Informacije koje prikupljaju društvene mreže se ne otkrivaju Uponor-u bez vašeg izričitog pristanka.

11. Promene ove Politike privatnosti

Imajte na umu da Uponor može s vremena na vreme promeniti ovu Politiku privatnosti. Međutim, u slučaju posebnih izmena materijala, Uponor će objaviti obaveštenje o takvim promenama na početku ovih politika privatnosti i na početnoj stranici veb stranice. Uponor preporučuje da povremeno proveravate stranicu Politike privatnosti za takve promene.

Ako imate dodatnih pitanja, slobodno nas kontaktirajte preko korisničke službe ili pismeno na: info@uponor.com.