Uponor Ecoflex Aqua Single 32x4,4/140

Uponor Ecoflex Aqua Single 32x4,4/140

Uponor Ecoflex Aqua Single 32x4,4/140
Part no.1018118
Količina

Technical Data

Količina artikla 1200
Artikal (merna jedinica)m
Radijus savijanja0,4 m
Radijus savijanja0,40 m
Spoljni prečnik_do140 mm
Spoljni prečnik_do132 mm
Debljina zida s14,4 mm