Uponor Ecoflex Aqua Single 63x8,6/175

Uponor Ecoflex Aqua Single 63x8,6/175

Uponor Ecoflex Aqua Single 63x8,6/175
Part no.1018121
Količina

Technical Data

Količina artikla 1200
Artikal (merna jedinica)m
Radijus savijanja0,65 m
Radijus savijanja0,65 m
Spoljni prečnik_do175 mm
Spoljni prečnik_do163 mm
Debljina zida s18,6 mm