Uponor MLC opruga za savijanje cevi, unutrašnja 20

Uponor MLC opruga za savijanje cevi, unutrašnja 20

Uponor MLC opruga za savijanje cevi, unutrašnja 20
Part no.1013734
Količina

Technical Data

Količina artikla 11
Količina artikla 275
Artikal (merna jedinica)kom