Uponor MLC opruga za savijanje cevi, unutrašnja 32

Uponor MLC opruga za savijanje cevi, unutrašnja 32

Uponor MLC opruga za savijanje cevi, unutrašnja 32
Part no.1013739
Količina

Technical Data

Količina artikla 11
Količina artikla 240
Artikal (merna jedinica)kom