Uponor Srbija
Za sva pitanja kontaktirajte nas na: podrskakupcima@uponor.com
ČLAN IZVRŠNOG ODBORA, AŽURIRANA VODEĆA STRUKTURA BUILDING SOLUTIONS – EUROPA

Uponor Corporation imenuje Thomasa Fuhra za glavnog tehničkog direktora

Kao ključni korak u napredovanju svoje strategije, Uponor Corporation najavljuje različite organizacione promene koje će stupiti na snagu 1. oktobra 2022.

•    Thomas Fuhr (mr. sc.) preuzima ulogu glavnog tehničkog direktora (CTO) i člana Izvršnog odbora
•    Nova tehnološka organizacija biće odgovorna za inovacije, održivost, proizvodnju i lanac snabdevanja

 

Povećana usresređenost na kupca u Building Solutions – evropska organizaciona struktura

Korporacija Uponor sa sedištem u Finskoj imenovala je Thomasa Fuhra (mr. sc., inženjer mašinstva, rođen 1965.) za glavnog tehnološkog direktora (CTO) i za člana Izvršnog odbora. Svoju novu ulogu trebalo bi da preuzme 1. oktobra 2022. i vodiće novoosnovanu tehnološku organizaciju osmišljenu za ubrzavanje inovacija, kao i podsticanje efikasnosti proizvodnje i otpornosti lanca snabdevanja. Tehnološka organizacija pružiće operativnu podršku sektoru Building Solutions – Europa i usresrediće se na inovacije i održivost u svetu, dok će takođe podsticati saradnju među sektorima funkcija proizvodnog i lanca snabdevanja. Fuhr će biti smešten u Njemačkoj i odgovaraće Michaelu Rauterkusu, predsedniku i izvršnom direktoru Uponor Corporation.
 
Fuhr ima više od 30 godina profesionalnog iskustva u sanitarnoj i automobilskoj industriji. Pridružuje se kompaniji Uponor iz Grohe AG, gde je obavljao razne rukovodeće uloge od 2013. Nedavno je radio kao suizvršni direktor, odgovoran za istraživanje i razvoj, nabavku, lanac snabdevanja, kvalitet, sigurnost i proizvodnju. Pre toga, Fuhr je više od 20 godina radio u Mercedes Benzu gde je vodio timove i poboljšavao procese u nabavci, istraživanju i razvoju, kvalitetu, logistici i proizvodnji.

“Drago mi je poželeti dobrodošlicu Thomasu Fuhru u Uponor koji će svojim prisustvom ojačati Izvršni odbor njegovom stručnošću u proizvodnji. Sa njim je Uponor dobio snažnog, naprednog lidera, upoznatog sa svim aspektima proizvodnje, lanca snabdevanja i inovacija u međunarodnom okruženju. Njegovo vodstvo biće ključno u pokretanju održivih inovacija, efikasnosti i otpornosti u celoj našoj organizaciji,” kaže Michael Rauterkus. "Nova tehnološka organizacija koju će on voditi ključna je za našu strategiju rasta, jer će poboljšati naš fokus na klijente, iskoristiti značajan potencijal u našem istraživanju i razvoju i podstaknuti stvaranje vrednosti kroz operativnu efikasnost."
 

Ažurirano vodstvo i organizacijska struktura za Building Solutions – Europa

Kako bi se omogućio veći fokus na klijente sektora Building Solutions – Europe (BLD-E) i komercijalni rast u Evropi i drugim međunarodnim tržištima u nastajanju, operativne funkcije BLD-E-a, uključujući proizvodnju i lanac snadevanja, premestiće se u kompaniju nova tehnološka organizacija, koju vodi tehnički direktor Thomas Fuhr.
 
Osim toga, Uponor će imenovati višeg potpredsednika BLD-E, koji će odgovarati predsedniku i izvršnom direktoru Michaelu Rauterkusu i koji će biti odgovoran za komercijalne funkcije sektora. Ova nova struktura vođstva zamenjuje ulogu predsednika, Building Solutions – Europe koja je prethodno bila uloga Izvršnog odbora.
 
Ažurirana organizacijska struktura neće imati utjecaja na spoljno finansijsko izveštavanje sektora.
 
Nazad na vesti