Uponor Slovenija
Generalni zastopnik družbe Uponor v Sloveniji:
DOM-TITAN d.d.
Kovinarska cesta 28
1241 Kamnik
Slovenija

Doseganje neto ničelne vrednosti leta 2040

Za sledenje in zmanjšanje naših emisij uporabljamo znanstveno utemeljene cilje zmanjšanja emisij. Prizadevamo si za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov (TGP) iz našega lastnega poslovanja za 75 % (Obseg 1 in 2) in 20 % iz naše dobavne verige (Obseg 3) do leta 2027 v primerjavi z letom 2019.

Ponosni smo, da lahko izjavimo, da smo omenjene cilje zmanjšanja emisij (Obseg 1 in 2) dosegli pred časom. Toda aprila 2023 se nismo ustavili pri tem, bili smo prvi v naši panogi, ki smo prejeli verificirano potrdilo s strani Science Based Targets initiative za naše neto-nič (net-zero) ambicije.

Neto-nič vrednost pomeni zmanjšanje emisij toplogrednih plinov čim bližje ničli v vrednostnih verigah (obseg 1, 2 in 3), pri čemer se preostale emisije odstranijo iz ozračja.

S svojimi dejanji in zavezami želimo, ne le postaviti visoko ambicioznost, ampak k delovanju spodbuditi tudi druge. 

GHG emissions
Kako nam gre?
Kako nam gre?

Prehod na obnovljive vire energije

Medtem ko se svetovne izbire energije razvijajo, si Uponor prizadeva biti model za industrijo z vključevanjem obnovljivih virov energije v naših globalnih operacijah za zmanjšanje toplogrednih plinov. Trenutno, 98 % porabljene električne energije izvira iz obnovljivih virov. Poleg čistih virov energije in nižje porabe energije upravljamo mrežo sončnih kolektorjev za proizvodnjo električne energije za naše proizvodne obrate v Nastoli na Finskem.

Cilji do leta 2027:

 • Uporabljamo samo certificirano zeleno elektriko
 • Zmanjšujemo energijsko intenzivnost za 15 %, v primerjavi z letom 2019

Zmanjšanje in ponovna uporaba ostankov in odpadkov

Odpadki iz naših proizvodnih obratov so večinoma sestavljeni iz plastike in kovine, ki ju lahko v veliki meri recikliramo.

Kot pomemben korak k krožni vrednostni verigi smo vzpostavili zaprt krog za odpadno plastiko, ki jo je težko reciklirati. Postopek kemičnega recikliranja za PEX nam omogoča recikliranje odpadkov nazaj v novePEX izdelkov. Trenutno trajnostno recikliramo 83 % naših skupnih odpadkov kot energijo ali surovino.


Cilj do leta 2027:

 • Trajnostno reciklirati 100 % vseh odpadkov

Zagotavljanje odgovornih surovin

Plastika je naša glavna surovina in ima zelo velik ogljični odtis, zato je z njo treba ustrezno ravnati. Zavedamo se svoje odgovornosti in vestno merimo svoje delovanje, da bi zmanjšali vplive na okolje. Aktivno spodbujamo prehod na obnovljive surovine in se premikamo k bolj krožnemu pristopu pri proizvodnji izdelkov in njihovem pakiranju.
Še naprej uvajamo inovacije izdelkov, ki temeljijo na recikliranih in obnovljivih surovinah, ter vplivamo na odločevalce, da kar najbolje podpirajo trajnostne odločitve.

Obveznosti:

 • Povečanje uporabe reciklirane ali obnovljive plastike v naši proizvodnji
 • Nadaljevanje pionirskih raziskav alternativ za izdelke na osnovi fosilnih goriv

Ohranjanje vodnih virov

Naš cilj je zaščititi vodne vire na vsakem koraku, od ustvarjanja vodoodporne vrednostne verige do izboljšanja upravljanja z vodo naših strank. Naše tovarne delujejo na izjemno visoki ravni učinkovitosti in vse so, npr. opremljene z zaprtimi hladilnimi sistemi, ki omogočajo majhno porabo vode. Na nekaterih proizvodnih lokacijah uporabljamo sekundarne vodne vire za namakanje in, na primer, za splakovanje stranišč.

Cilj do leta 2027:

 • Zmanjšanje intenzivnost vode za 10 % v primerjavi z letom 2019

Kaj so obsegi emisij toplogrednih plinov?

Toplogredni plini, kot so ogljikov dioksid, metan in ozon, so običajno razvrščeni v tri skupine, tako imenovane "obseg".
 
 • Obseg 1 pokriva neposredne emisije podjetja iz lastnih ali nadzorovanih virov (npr. emisije iz energije, ki se uporablja v obratovalnih objektih).
 • Obseg 2 vključuje posredne emisije iz proizvodnje kupljene električne energije, pare ter energije, porabljene za ogrevanje in hlajenje.
 • Obseg 3 zajema vse druge posredne emisije, ki nastanejo vzdolž vrednostne verige podjetja, kot so kupljeno blago in storitve, prevoz in distribucija, odpadki, nastali pri poslovanju, prevoz zaposlenih, dejavnosti, povezane z gorivom in energijo, ali poslovna potovanja
Emissions scopes model

Naše trajnostne vodne rešitve

 • Rešitve z nizkim ogljičnim odtisom
 • Visoka operativna učinkovitost
 • Obnovljive ali reciklirane surovine
 • Zagotovljena preglednost na ravni izdelka
Uponorjeve okoljske deklaracije o izdelkih

Skrb za naše zaposlene

Pri vsem, kar počnemo, postavljamo ljudi na prvo mesto. Naši zaposleni so naša največja moč in podpiranje individualne rasti je naš privilegij.

Pozitiven vpliv na družbo

Družbi in skupnostim, ki jih upravljamo, želimo vračati skozi različne globalne in lokalne pobude in projekte.

Poslovanje na pravi način

Zagotavljamo preglednost etične poslovne kulture pri Uponorju in zagovarjamo poštene odnose, ki temeljijo na sodelovanju.

Cilji ZN za trajnostni razvoj

Identificirali smo 7 bistvenih razvojnih ciljev, h katerim naša dejanja in vrednost resnično prispevajo.