Uponor
Reglering av rumstemperatur

Uponor Smatrix PRO

Rums- och zonreglering för kommersiella byggnader och utrymmen utomhus

Det är många faktorer som påverkar klimatförhållandena i byggnader, oavsett om det är en produktionsanläggning, ett kontor eller ett sjukhus. Varje byggnad är unik, precis som vi människor. Skillnader i byggnaders exponering, form, konstruktion och användning kräver anpassade lösningar. Andra variabler, som antal personer, luftflöden eller solljus, avgör när och hur mycket temperaturen sänks eller höjs. Det är många påverkande faktorerna som gör klimatfrågorna komplexa.

En samlad övervakning är dessutom en nödvändighet för moderna kommersiella byggnader och larm, ventilation, inomhustemperatur, säkerhetssensorer med mera bör alla utgöra delar av ett och samma nätverk. En enda datahubb samlar in data från alla enheter, kontrollerar prestanda och justerar inställningarna för att förbättra energieffektivitet och säkerhet. Uponor Smatrix PRO är lätt att installera, konfigurera och använda och erbjuder den senaste övervakningstekniken. Den har en självlärande algoritm och en autobalanseringsfunktion som justerar temperaturerna när klimatförhållandena ändras.

Smatrix Pro överordnat system i praktiken

På Trosalundsberget är Smatrix PRO överordnat system installerat i fyra flerfamiljshus fördelat på 77 lägenheter. I videon kan du se mer i detalj hur systemet fungerar och vilka fördelar som finns, speciellt för dig som fastighetsägare.

uponor byggnadslösningar kontor arbetsmiljö

Fördelar:

 • Minskade energikostnader och ökad transparens
 • En enda regleringsenhet för olika byggnadstyper
 • Smart övervakningsteknik och fjärrstyrning av hela systemet
 • En leverantör

Uponor Smatrix PRO-produktsortimentet

Uponor Smatrix Base PRO

Uponor Smatrix Base PRO är ett trådbundet styrsystem för golvvärme och kyla. Komfort, användarvänlighet och temperaturkontroll av varje enskilt rum åstadkoms genom kombinationer av de olika komponenterna. Uponor Smatrix Base PRO innehåller autobalansering vilket sparar energi och gör installationen mycket enkel. Alla Base
rumstermostater är kompatibla med Uponor Base PRO reglercentral.

Nyckelfunktioner:
 
 • Kan användas både för värme och kyla
 • Upp till 192 rum
 • Ingen manuell injustering behövs
 • Snabb installation och minimal kabeldragning
 • Enkel att styra via pekskärm
 • Möjlighet till kommunikation med KNX
 • Manöverpanelen kan styra upp till 16 st reglercentraler
 • Kompatibel med Uponor Smatrix Move PRO
smatrix base pro
uponor smatrix move pro

Uponor Smatrix Move PRO

Uponor Smatrix Move PRO Regulator är en flexibel, installationsvänlig och mångsidig framledningstemperaturregulator för både värme, kyla, markvärme och tappvarmvatten. Den nya snösmältningsfunktionen är ytterligare en fördel som du får på köpet. Det nya reglersystemet används helt fristående med trådbundna sensorer eller i kombination med Uponor Smatrix Base PRO som med sin autobalansering sparar energi och gör installationen mycket enkel.

Nyckelfunktioner:
 
 • Upp till fyra värmezoner eller tre värme- och kylningszoner och tappvarmvatten
 • Upp till två snösmältningszoner i en styrenhet
 • Komplett fjärrvärmestyrning
 • BMS-integration med Modbus
 • Enkel installation och konfiguration
 • Micro SD kort för säkerhetskopior och kloning av inställningar
 • Kompatibel med Uponor Smatrix Base PRO

Se våra broschyrer för detaljerad information om Uponor Smatrix PRO

Uponor Smatrix Base/Base PRO

Uponor Smatrix Base/Base PRO

Installations- och bruksanvisning

Uponor Smatrix Move PRO - värme- och kylapplicering

Uponor Smatrix Move PRO - värme- och kylapplicering

Installations- och bruksanvisning

PDF 13 MB
Uponor Smatrix Move PRO-reglercentral X-159 Modbus RTU-gränssnitt

Uponor Smatrix Move PRO-reglercentral X-159 Modbus RTU-gränssnitt

Produktinformation

PDF 322 KB
Uponor Smatrix Move PRO - värmeapplicering

Uponor Smatrix Move PRO - värmeapplicering

Installations- och bruksanvisning

PDF 9 MB
Uponor Smatrix Move PRO Snösmältningsset S-152 + S-158

Uponor Smatrix Move PRO Snösmältningsset S-152 + S-158

Snabbguide

PDF 1 MB
Uponor Smatrix Move PRO SPI Snögivare S-158

Uponor Smatrix Move PRO SPI Snögivare S-158

Snabbguide

PDF 704 KB
Uponor Smatrix Base PRO X-148 Modbus

Uponor Smatrix Base PRO X-148 Modbus

Installationsmanual

PDF 390 KB
Uponor Smatrix Base PRO X-148 Modbus

Uponor Smatrix Base PRO X-148 Modbus

Snabbguide

PDF 1 MB