Uponor AB
Säljkontor/Distributionslager
Hackstavägen 1, 721 32 Västerås

Tillverkning
Nordanövägen 2, 737 61 Virsbo

Företaget

Uponor i Sverige

Vi söker dig! Söker du oss?

Är du intresserad av att börja jobba hos oss? Vi söker ofta nya
talanger!

Vill du komma i kontakt med oss? Se alla våra kontaktuppgifter på en och samma sida. 

Alltid nära kunden

Uponor grundades i Finland 1918 och Uponor i Sverige har genom förvärv anor ända från 1620 talet. Vi har med åren utvecklats till att bli en plaströrsspecialist och företaget är idag en internationellt ledande leverantör av system och lösningar för fastigheter och infrastruktur.

I Sverige är företaget uppdelat i två enheter; Uponor VVS och Uponor Infra.

Vi servar byggindustrin inom en rad olika områden så som bostäder, kommersiella fastigheter samt industri- och anläggningsbyggnation. Våra system för säker leverans av pålitlig infrastruktur sätter standarden i branschen.

Uponor erbjuder högkvalitativa rörsystem för professionell installation samt skräddarsydda och nyckelfärdiga lösningar för entreprenörer, kommuner och konsulter.

Vi är fokuserade på hållbarhet och brinner för att utveckla ny teknik och för att leverera system som förenklar människors vardag.

Det är så vi bygger förtroende.

Uponor VVS

VVS Inomhusklimat

Experter på VVS och inomhusklimat

VVS och inomhusklimat som fungerar väl i ett samhälle med fokus på hållbarhet är avgörande delar oavsett om det gäller golvvärme eller rent kranvatten.
 

Uponor Infra

Specialister på rör inom infrastruktur

Nästa generation har också rätt till rent vatten, sjöar att bada i och avloppssystem som fungerar. Vi arbetar med den infrastruktur som inte syns, men som många tar för givet.

Infra

Uponor Industrial Applications

Industriapplikationer referens

Skräddarsydda lösningar med PEX som huvudkomponent

Uponor Industrial Applications står för våra Uponor inPEX rör, komponenter och system för industriella tillämningar. I de flesta sammanhang där du behöver transportera vätskor, pulver eller granulat kan Uponor Industriapplikationer hjälpa dig att förenkla, förbättra och sänka kostnaderna. Oavsett om det du ska transportera är hett, kallt, frätande, slipande eller exceptionellt rent och nästan oavsett vilka krav som den omgivande miljön ställer.