Uponor

Infrakulvertar

Alla rör i ett rör

Sedan 2015 finns det en infrakulvert installerad, som transporterar spillvatten, dricksvatten, el & tele samt fjärrvärme till de boende i den täta och moderna stadsdelen Vallastaden i Linköping. Infrakulverten är unik i sitt slag på den svenska marknaden. Det fanns många utmaningar i området som lera och silt i marken samt en mycket hög grundvattennivå. En traditionell förläggning med spontning var i princip omöjlig. Ursprungsidén i detta utvecklingsprojekt var att installera en kulvert genom/i husområdet som var 100 % återvinningsbar och att man i framtiden kunde underhålla, renovera och förnya kulverten utan störningar i marknivå. 

Våra infrakulvertar har testats och vidareutvecklats och idag levererar vi infrakulvertar med samtliga mediarör förmonterade för snabb och smidig installation. 2018 byggdes Vallastaden ut med ytterligare 168 meter infrakulvert. Under goda förhållanden installerades 90 meter infrakulvert på en dag.

 
Mer om infrakulvertar

Teknisk dokumentation

Infrakulvert Vallastaden

Infrakulvert Vallastaden

Produktinformation

PDF 3 MB
Weholite

Weholite

Produktinformation

PDF 3 MB
Berakningsvektyg till strategisk planering av framtidens ledningsbundna infrastruktur

Berakningsvektyg till strategisk planering av framtidens ledningsbundna infrastruktur

Masteruppsats - Filip Bergman, Forskare LiU

PDF 5 MB
Weholite

Weholite

Tekniska data

PDF 475 KB

Kontakta oss!