Uponor

WE CAN DO IT!

Totala lösningar för infrastruktur- och industriprojekt

Uponor Infra Projektservice erbjuder kundanpassade lösningar vid olika typer av krävande projekt. Beroende på kundens önskemål och projektets omfattning arbetar vi fram en projektlösning där Uponor Infra som enda partner hjälper till med allt ifrån design av komplexa system till installation samt efterkontroll av det färdiga projektet. Fördelen för dig som kund är att du får en kontakt igenom hela projektet.

Vårt erbjudande inom projektservice:
  • Uponor Infra upprättar produktritningar, hållfasthetsberäkningar, arbetsbeskrivningar m.m.
  • Leveranser av material i form av rör och delar till projektet.
  • Certifierad svetspersonal från Uponor Infra hanterar kompletta svetsutrustningar för både tryckrör i dimension 1600 mm och Weholiterör upp till dimension 3500 mm.
  • Vi deltillverkar brunnar, kamrar etc. på arbetsplatsen, om de inte kan tranporteras från fabrik.
  • Vi anlitar underleverantörer som t ex dykföretag, betongleverantörer och maskinentreprenörer som behövs i projektet.
  • Projektledare finns alltid på plats för att säkerställa kvaliteten på arbetet, projektledaren ser även till att tidsscheman och deadlines hålls.
  • Hanteringen av våra produkter är viktigt för oss och projektledaren ser till att produkterna lossas och installeras på rätt sätt.
  • När det är dags för drifttagning av systemet utbildar vi kunden i hur systemet skall användas och underhållas.
Vårt globala team för projektservice finns i finska Vasa, och deras externa experter erbjuder teknisk support och projekthantering i samarbete med lokala Uponor Infra bolag.
Uponor Infra Projektservice - Unikt erbjudande!

Kontakta oss!