Uponor
Produkter

Processvattensystem

Transport av vätskor och vatten i nyckelfärdiga plaströrssystem

Våra kunder inom massa- och bioraffinaderier, gruvindustrin, kemi-industrin, kraftverk, avsaltningsanläggningar, fiskodlingar och mat- & förpackningsindustrin hanterar t ex processvatten, slurry, kemiska vätskor och bevattningssystem och till transporten behövs starka, pålitliga, hållbara och säkra plaströrssystem. För att minska installationstid och för att optimera investerings- och driftskostnader designar och prefabricerar Uponor Infra rör och delar helt enligt projektets behov och blir genom Uponor Infra Projektservice din partner i projektet.

Produkter av hög kvalitet minimerar drift- och underhållskostnader

Gamla rörsystem, högt grundvatten eller oförutsedda skyfall kan skapa utmaningar för många industrier. När överraskningar kommer måste man reagera snabbt och undvika i möjligaste mån onödiga och dyra driftstopp. Genom att installera plast-rörssystem minimerar man framtida risker och förkortar eventuella driftstörningar så att produktionen störs så lite som möjligt. Plaströrssystem har bland många andra egenskaper, lång livslängd, goda nötningsegenskaper, optimal flödeskapacitet, korrosionsfrihet, täta skarvar, hållbarhet, okänslighet för sättningar i mark och kemisk resistens.

Weholite

Till många applikationer använder vi vårt Weholite-system tillverkat i PE. Weholites unika egenskaper är särskilt användbara för skräddarsydda produkter men kan även fås som traditionella rörlängder helt enligt kundens eller projektets behov. Weholites unika teknologi möjliggör till 100 % skräddarsydda lösningar som ger en kostnads- och tidseffektivt projekt. Röret har samma tekniska fördelar som massiva polyetenrör men med en mycket lägre vikt, vilket ger en snabb och enkel installation. Röret är extremt hållbart, korroderar inte, är kemikaliebeständigt, har flera ringstyvhetsklasser, klarar internt tryck upp till 2 bar, är helt tätt tack vare de svetsade fogarna i tillverkningen, ger god flödeshydraulik och klarar yttre påverkan från marken utan att ta skada.

Weholite finns i dimensioner från 300 till 3500 mm och rören tillverkas enligt EN 13476, ISO 21138 och SFS 5906 och rören är Nordic Poly Mark-märkta.

Fördelar med nyckelfärdiga plaströrssystem

 • Uponor Infra har lång erfarenhet av tillverkning och installation av plaströrssystem
 • Upp till 24 meters rörlängder ger ett tätt system med få skarvar
 • Flexibla plastmaterial ger hög böjningsradie utan installerade böjar
 • Rören är lätta och enkla att installera
 • Ingen risk för igensättning
 • Designad eller standardlösning
 • Prefabricering av delar i fabrik eller direkt på arbetsplatsen
 • Dimensionerade system för optimalt flöde
 • Över 100 års livslängd
 • Helsvetsade rörsystem tål sättningar i omkringliggande mark
 • Plaströr tål aggressiva vätskor
 • Skickliga hantverkare i fabriken och kompetent fältservicepersonal

Produkter för transport av processvatten och vätskor

Weholite - Tryckrörssystem - Spillvattensystem - Infrakulvertar

Weholite

Weholite

Tekniska data

PDF 475 KB
PE100 tryckrör

PE100 tryckrör

Tekniska data

PDF 167 KB
Spillvatten

Spillvatten

Kapitel 5.0 - Teknisk Handbok

PDF 820 KB
Sortiment 2022

Sortiment 2022

PE100

PDF 168 KB
Sortiment 2022

Sortiment 2022

Weholite

PDF 608 KB

Glomfjord Norge

Vattenleverans i en mycket krävande terräng

Kozienice Polen

Konstruktion av en råvattenledning för ett kraftverk

Sobacken Sverige

En hållbar lösning med Weholite

Linköping Sverige

En infrakulvert skyddar rör och kablar i ett nytt bostadsområde

Vi erbjuder partnerskap med en kontaktperson genom hela projektet

Behöver du en skräddarsydd produkt eller en nyckelfärdig lösning klar för installation? Vi erbjuder design & beräkningar, skräddarsydda produkter, fältservice, teknisk support och projektledning.

Mer från Uponor Infra

Intags- och utloppsledningar

Uponor Infra Projektservice utför marina förläggningar i hela världen

Skräddarsydda produkter

Vi har kompetensen - Vi har verktygen!

Spillvattensystem

Transport av spillvatten i Ultra Rib 2, Ultra Double eller Ultra Classic

Tryckrörssystem

Läs allt om PE80, PE100, PE100RC, ProFuse RC och Barrier PLUS