Uponor

IQ Blue - det första hållbara dagvattenröret med upp till 70 % koldioxidreduktion

IQ Blue är det första hållbara dagvattenröret tillverkat i plast med upp till 70 % koldioxidreduktion. Reduktionen uppnås tack vare iblandning av förnybart råvarumaterial i det fossila råvarumaterialet vid tillverkning.

ISCC (International Sustainability and Carbon Certification) certifierade fabriker i Nastola, Finland, och i Fristad, Sverige tillverkar IQ Blue rör enligt massbalansmetoden. När vi levererar IQ Blue rör får du ett certifikat med andelen förnybart råvarumaterial i IQ Blue-rören.

Med full insyn i samtlig data och oberoende tredjepartsverifikationer, kan du vara säker på att du gjort ett bra val för idag och i morgon. IQ Blue rör har ett EPD-certifikat vilket uppger IQ Blues rörs inverkan på miljön under hela rörets livslängd.

IQ Blue dagvattenrör uppfyller samma standarder, krav och prestanda som våra traditionella IQ-rör och även IQ Blue har en livslängd på över 100 år.

Upp till 70 % minskat koldioxidavtryck

IQ Blue dagvattenrör når upp till 70 % koldioxidreduktion och hjälper er att uppnå era miljömål och koldioxidavtryck.

Över 50 % förnybart råvarumaterial

IQ Blue dagvattenrörs tillverkningsmaterial innehåller över 50 % förnybar råvara.

Över 100 års livslängd

Med IQ Blue dagvattenrör kan du skapa ett säkert och hållbart system som är designat för en livslängd på över 100 år.

Mer om IQ Blue