Uponor

IQ Blue

Det första hållbara dagvattenröret!

IQ Blue är det första dagvattenröret tillverkat i plast med upp till 70 % koldioxidreduktion tack vare iblandning av 50 % förnybart råvarumaterial i det fossila råvarumaterialet vid tillverkningen.

Uponor Infra AB:s tillverkning av PE och PP rör och delar är ISCC PLUS-certifierade vilket innebär att det är ett frivilligt system som är tillämpligt för bioekonomin och den cirkulära ekonomin för livsmedel, foder, kemikalier, plast, förpackningar, textilier och förnybara råvaror som härrör från en process som använder förnybara energikällor och handeln sker i ett system med massbalansering och du som kund, får en deklaration på mängden fossilfritt material i din leverans. 

IQ Blue uppfyller samma standarder, krav och prestanda som vårt traditionella IQ-rör och även IQ Blue har en livslängd på 100 år.


        

Mer om IQ Blue

Teknisk dokumentation

Sortiment 2024

Sortiment 2024

Uponor IQ Blue

PDF 105 KB
EPD

EPD

Environmental Product Declaration

PDF 984 KB
ISCC PLUS

ISCC PLUS

Certifikat SE205-00000801

PDF 524 KB

Kontakta oss!