Uponor

Säker mottagning och lossning av gods

Allmänt om godshantering

Som ett led i Uponor Infras interna säkerhetsarbete för säker lastning och lossning, vill vi som leverantör fokusera på säker mottagning och lossning av våra produkter, på arbetsplatser och anläggningar.

Allmän information
 
 • Rör- och rördelar levereras med lastbil om inte annat överenskommits och mottagaren ansvarar för lossningen.
 • Produkterna är ofta tunga, vilket kan medföra fara för både personer som hanterar produkterna och personer som befinner sig i närheten.
 • Eftersom förhållanden vid lossning varierar bör varje lossning planeras och förberedas noggrant.
 • Eventuella skador, som uppkommer under transport eller lossning, kan medföra problem med produkterna och därför är det viktigt att produkterna hanteras varsamt.
 • Vid lastning på Uponor Infra används stöttor och spännband för att rör och delar inte ska komma i rörelse vid lossning.

Information till mottagaren

 • Planera i god tid området för lossning i enlighet med Trafikverkets regler. Kontrollera att utrymmet för både bil med trailer och kran eller truck är tillräckligt stort. Kontrollera även att framkomligheten är god och att underlaget är tillräckligt plant.
 • Se till att den planerade uppslagsplatsen är plan så att det inte finns risk för att rören kommer i rörelse.
 • Standardleverans med rör (upp till 12 meter) görs normalt med bil och släp/trailer.
 • Standardleverans med rör (längre än 12 meter) görs normalt med öppen trailer.
 • Efterfrågas lyftstroppar/sling för lossning med kran/grävmaskin måste detta avtalas vid ordertillfället.
 • Observera att avvikelser av standardleveranser kan förekomma.
OBS!
Samtliga chaufförer ska bära arbetsskor, varselväst och hjälm på arbetsplatser där det förekommer kranar!

Mottagning av gods från Uponor Infra Sverige

 • Lossa aldrig en bil tidigare än överenskommet. Hänvisa istället chauffören till Uponor Infra AB, +46 33 172 520.
 • Skriv aldrig under en fraktsedel innan lossningen är klar.
 • Notera avvikelser på fraktsedeln om leveransen inte stämmer överens med dokumenten och be chauffören att signera fraktsedeln.
 • Fotografera godset om det är skadat vid ankomst, innan det lossas och efter lossning.
 • Notera vad det har varit för problem på platsen, registreringsnummer, vårt delivery/ordernummer och e-mejla det tillsammans med signerad fraktsedelskopia och eventuella fotografier till vår kundtjänst, kundtjanst.fristad@uponor.com. Den som är ansvarig för ordern kommer att hantera ärendet.

Lossning av rör eller rörbunt på stängd bil/släp

 • Innan spännremmarna lossas ska man försäkra sig om att trailern står plant och att lasten hålls på plats på annat sätt t ex med hjälp av stolpar eller spännband.

  OBS!
  Rör och buntar måste säkras med gafflar innan spännbanden lossas.
 • Vid lossning får trailern absolut inte luta mot lossningssidan.
 • Se till att gafflarna är fria från snö och is. Gafflarna ska luta bakåt vid lossning.
Öppen lossning Desktop
Lossning 3 50 50 desktop

Lossning av rör och rörbunt på öppen bil/släp

 1. Vid lossning med kran, lägg först en lyftstropp runt friändarna och lyft rören i ena ändan så att man kan placera lyftstroppar runt mitten av rören.
 2. Lägg sedan två lyftstroppar runt rörbunten på mitten. Sänk därefter ner rörbunten tillbaka på bilen.
 3. Rörbunten kan därefter lyftas ned från trailern i stropparna.
  Kroken måste vara certifierad och oskadd.

  OBS! Använd lång styrrem, minst lika lång som rörens längd.