Uponor
Uponor: Finska rötter – global närvaro

Uponor tänker om och kring vatten för kommande generationer

Uponor i korthet

Uponor är en ledande internationell leverantör av lösningar som effektivt transporterar vatten i städer, byggnader och hem. Vi hjälper våra kunder inom bygg- och kommersiell konstruktion, kommuner och myndigheter, att bli mer produktiva och kontinuerligt hitta nya vägar att bevara, hantera och distribuera vatten på ett ansvarsfullt sätt och se potentialen med att leverera bekvämlighet, en god hälsa och effektivitet. Våra system för säker distribution av dricksvatten, energieffektivt inomhusklimat och pålitliga infrastrukturslösningar säljs i mer än 80 länder. Uponor har cirka 3600 anställda i 26 länder i Europa och Nordamerika, och omsättningen uppgick till cirka 1,4 miljarder Euro år 2022. Uponor Corporation är baserat i Finland och noterat på Nasdaq i Helsingfors och även en del av Georg Fischer Group, Schaffhausen (Schweiz). 
​www.uponor.com

build on uponor 100 years

Bygg på Uponor 100 år

Våra kunder har byggt på Uponor under de senaste 100 åren. Vi bygger nu en bro mellan det lyckade förflutna mot en hållbar framtid. Med samma innovativa anda som ersatte järn och koppar med smartare, nästa generations rörmaterial, går vi nu framåt med ännu intelligentare lösningar och ser möjligheterna inom digitala lösningar och når nya höjder inom hållbarhet.

Vi kommer att marknadsföra innovativa energibesparingar och intelligent vattenhantering till fördel för våra kunder och världen vi lever i.

Med grunden i våra tidigare prestationer och nuvarande kompetens, tar vi vår portfölj till mer hollistiska lösningar som bygger förtroende och resultat. Nu och i framtiden. Hand i hand med våra kunder, partners och anställda.

Låt oss bygga på 100 år för att skapa morgondagens värld tillsammans.

Över 100 års erfarenhet

Förtroende är grunden för alla framgångsrika samarbeten. Det är grunden som samarbetet bygger på. Både bokstavligt och bildligt. Vi skapar förtroende tillsammans med våra parnters. Kunder. Potentiella kunder och Leverantörer. Vi skapar detta genom att dela med oss av kunskap, kvalitet och hållbara resultat.

Det har vi gjort i över 100 år.

Bygg på våra referenser

Referenser

Termiskt aktivt bjälklag

Rent vatten

Transport av dricksvatten i säkra och flexibla rör.

Natur och varma källor

Aqua dome Langenfeld, Österrike.

Renovering

Återställning av äldre byggnader.