Uponor
Vi tar vårt ansvar på allvar

Uponors miljöprogram

Se över och minska vår påverkan på miljön

Klimatförändringar och brist på resurser är aktuella ämnen inom bygg- och anläggningsbranschen. Byggmiljön är resurskrävande och står till exempel för nära 40 % av de globala energirelaterade växthusgasutsläppen.

Vi är verksamma i en bransch med stort inflytande på hållbart boende och vill bidra till en mer hållbar framtid genom att införa nya standarder och föregå med gott exempel. Vi på Uponor har sedan länge engagemang för hållbarhet, och vårt mål är att bli en erkänd ledare inom hållbara bygg- och infrastrukturlösningar. Vårt sortiment med produkter, tjänster och lösningar är konstruerat för att hantera de kommande decenniernas förändringar och utmaningar.
 

De miljömål vi strävar mot

* Basår 2019
 
 

Utsläpp av växthusgaser
(Omfattning 1 och 2) senast 2027*

Utsläpp av växthusgaser
(Omfattning 3) senast 2027*

 

-70%

-20%

Energiintensitet
senast 2027*

Andel av certifierad grön
el senast 2025

Återvunnet avfall
senast 2027

-15%

100%

100%


 

Miljöhöjdpunkter från 2021

* Jämfört med 2020
** se Uponors hållbarhetsöversyn 2021
 
 

 Utsläpp av växthusgaser
 (Omfattning 1 och 2)*

Andel av certifierad grön
el

 

–46,9 %

93%

Energiintensitet**

Vattenintensitet**

Återvunnet avfall

-5%

–8,6 %

88%


 

Hur vi går före mot en mer hållbar framtid

Vår resa mot koldioxidneutralitet

Vi spårar och minskar systematiskt våra utsläpp av växthusgaser i hela värdekedjan och har formulerat en tydlig färdplan och milstolpar på vägen.