Uponor

Enskilda avloppssystem

Hållbar rening av hushållsavloppsvatten

Uponor Infras system för enskilda avlopp används till hus och fastigheter som inte är anslutna till det kommunala avloppsnätet. Det gäller i första hand småhus, fritidshus och landsbygdsbebygelse utanför kommunal detaljplan.

Produkterna är tillverkade i PE för lång livslängd, typgodkända av SITAC enligt Boverkets Byggregler och utformade enligt Havs- och Vattenmyndighetens rekommendationer. Våra slamavskiljare är testade och provade av RISE samt CE-märkta och samtliga produkter uppfyller kraven enligt Svensk Standard SS 82 56 20, SS 82 56 26, Europeisk Standard SS-EN 12566-1, SS-EN 12566-3, SPF Verksnorm 1300 och VAV TG-regler 4/90.

Produkterna och teknikerna är många, se vad som passar just ditt enskilda avloppsprojekt, hitta närmaste entreprenör, återförsäljare eller besiktningsföretag på Byggaavlopp.se för privatpersoner.

        


 

Uponor Infras breda sortiment

Clean reningsverk

Cleanfamiljen - marknadens driftsäkraste reningsverk. Nu utökad med Clean II!

Fosforrening

Minska mängden fosfor med Clean Easy Pump

Pumpbrunnar

Pumpa avsloppsvattnet med pumpar av hög kvalitet

Rening av Bad - Disk - Tvätt-vatten

Gråvattenrening i BDT Easy eller BDT Easy PLUS

Slamavskiljare

Slamavskiljare för normal skyddsnivå. Nu med ny slamavskiljare 4,5 kubik!

Slutna tankar

Slutna tankar i kombinerade system för hög skyddsnivå

WehoPuts reningsverk

WehoPuts reningsverk från 5 till 1200 personer som standard eller designat system

Frågor & Svar om Uponor Infras enskilda avloppssystem

Enskilt avlopp