Uponor
Produkter

Slutna tankar

Högt miljöskydd med sluten tank

Om lokala markförhållanden kräver högt miljöskydd eller om tomtytan är begränsad kan man installera ett separerande system. Detta består av en sluten tank för toalettvatten och ett gråvattenfilter alternativt infiltration eller markbäddsanläggning för BDT (bad, disk och tvättvatten). Den slutna tanken samlar upp klosettvatten och med det också större delen av närsalter, smittoämnen och organiskt material.

Två slutna tankar finns i sortimentet, Uponor Sluten Tank 3 m3 och Uponor Sluten Tank 5,3 m3.

Våra slutna tankar är kretsloppsanpassade, P-märkta och uppfyller ställda krav på skyddsnivåer för miljö och hälsa. I leveransen ingår ett trådlöst VA-larm för optimal översyn av tanken.

Fördelar med slutna tankar

  • Tillverkade i Polyeten för lång livslängd
  • Enkla att hantera och installera
  • Kretsloppsanpassade
  • P-märkta
  • Uppfyller kraven för miljö och hälsa
  • Låg vikt

Slutna tankar från Uponor Infra

Mer om Slutna Tankar

Trådlöst VA larm

Trådlöst VA larm

Produktinformation

PDF 849 KB
Sortiment 2022

Sortiment 2022

Slutna tankar

PDF 263 KB
Slutna tankar

Slutna tankar

Kapitel 8.2 - Teknisk Handbok

PDF 113 KB
Sluten Tank 3,0 m³

Sluten Tank 3,0 m³

Kapitel 8.2.1 - Teknisk Handbok

PDF 147 KB
Sluten tank 5, 3 m³

Sluten tank 5, 3 m³

Kapitel 8.2.2 - Teknisk Handbok

PDF 210 KB
Sluten tank 3 kubik

Sluten tank 3 kubik

Installationsanvisning

PDF 1 MB
Sluten tank 5,3 kubik

Sluten tank 5,3 kubik

Installationsanvisning

PDF 1 MB

Vi erbjuder partnerskap med en kontaktperson genom hela projektet

Behöver du en skräddarsydd produkt eller en nyckelfärdig lösning klar för installation? Vi erbjuder design & beräkningar, skräddarsydda produkter, fältservice, teknisk support och projektledning.

Mer från Uponor Infra

Byggaavlopp.se

Ska du installera ett enskilt avlopp? Din installatör hittar du här!

Enskilda avloppssystem

Våra produkter för enskilt avlopp

Spillvattensystem

Läs mer om Ultra Classic, Ultra Double, Ultra Rib 2 och Ultra Rib 2 Blue för säker spillvattenhantering

Tryckrörssystem

Säkra, täta, hållbara och slagtåliga tryckrörssystem