Uponor

Stormwise

Hållbar dagvattenhantering

Skydda det du älskar

Uponor Stormwise är en lösning för dagvattenhantering som hjälper konsulter och nätägare att designa hållbara projekt för att förhindra översvämningar och förorening av vattenkällor.

De ökande skyfallen och hårda stormarna riskerar att våra städer svämmar över. Okontrollerad avrinning kan skada bostadsområden och förorena våra vattentäkter.

Uponor Stormwise gör det enklare att skydda det du älskar.

Brett sortiment

Uponor har det mest kompletta sortimentet av produkter för hantering av dagvatten, både standard och skräddarsydda, för att passa varje specifikt projekt.

Samtliga produkter från en och samma leverantör är kostnadseffektivt och man vet att alla delar är kompatibla med varandra.

Råd från experter

Behöver du ett andra utlåtande? Nordens mest pålitliga experter hjälper konsulter och nätägare att lösa vilka utmanande dagvattenprojekt som helst.

Med över 40 års erfarenhet ger Uponors dagvattenexperter support med design, dimensionering och i vissa fall installation.

Online verktyg

Ett antal verktyg för att förenkla designfasen.

Storm Adviser – Idealiskt verktyg i startskedet av ett projekt. Verktyget ger initiala rekommendationer.
Produktkatalogen – Ger teknisk produktinformation.
Chamber Adviser – En projekteringskontroll av brunnar.

Brett sortiment

För att designa och leverera ditt dagvattenprojekt har Uponor en rad olika komponenter för en komplett lösning. Komponenter som passar ihop.

En stor del av en lösning för dagvattenhantering innehåller standardprodukter, produkter som finns på lager - klara för leverans.

I vissa fall behövs det mer unika produkter, dessa produkter kan designas och tillverkas helt enligt kundens behov. Uponors skräddarsydda lösningar täcker behoven av både kvantitet och kvalitet.
Uponor Stormwater product offering

Produkter för dagvattenhantering

Råd från experter

Om du behöver ett andra utlåtande kan Uponors dagvattenexperter hjälpa dig att lösa alla utmaningar du har i ditt dagvattenprojekt. Experterna hjälper dig att planera lösningen så att den passar för sitt ändamål och budget.

Över 40 års erfarenhet inom design och tillverkning av produkter för dagvattenhantering bevisar att våra experter har kunskapen och teknologin för hållbara lösningar.

Uponor Infra Projektservice tar hand om alla dagvattenprojekt från start till stopp hur komplexa de än är.
Uponor Expert Advice

Kontakta vår dagvattenexpert!

Online-verktyg

En rad online-verktyg för support

Storm Adviser
För rekommendation av lösning och produkter.
Testa Storm Adviser.

Produktkatalog
Ger detaljerad teknisk information.
Se produkterna

Chamber Adviser
Projekteringskontroll av brunnar
Testa Chamber Adviser
 
Online self service tools - Uponor Stormwise