Uponor
Produkter

Rening av dagvatten

Rening av dagvatten i traditionella eller skräddarsydda lösningar

När det gäller föroreningar i dagvatten kan man resonera i generella termer samtidigt som man måste vara medveten om att anpassning kan behövas. De flesta föroreningarna är partikelbundna och i många fall kan man åstadkomma en rening genom att helt enkelt avlägsna sedimenten. Det mest traditionella sättet att rena dagvatten är genom sandfångsbrunnar.

Ett stort fokus finns på rening av dagvatten och de traditionella produkterna har kompletterats med innovativa nya produkter som filterbrunnar, regnbäddar, brunnar med integrerade lameller och skräddarsydda sedimenteringsbrunnar där djup och diameter anpassas efter maxflöde, reningsflöde, önskat reningsresultat och sedimentskapacitet.

Fördelar med produkter för rening

  • Smart Trap har testats i 4 år och har bevisad hög reningsgrad
  • Filterbrunn renar både tungmetaller och olja
  • Regnbäddar tar hand om vattnet nära källan
  • Vortex är en brunn som skräddarsys helt efter kundens önskemål.
  • Vault är anpassningsbar dagvattenrening i rörmagasin

Uponor Filterbrunn

Följ en droppe regn.

Våra produkter för rening av dagvatten

Dagvattenreningsprodukter

Sortiment 2022

Sortiment 2022

Rening av dagvatten

PDF 190 KB
Rening av dagvatten

Rening av dagvatten

Produktinformation

PDF 6 MB
Rening

Rening

Kapitel 6.7 - Teknisk Handbok

PDF 171 KB
Weholite

Weholite

Byggvarudeklaration

PDF 246 KB
Uponor Regnbädd

Uponor Regnbädd

Kapitel 6.7.3 - Teknisk Handbok

PDF 142 KB
Uponor Smart Trap

Uponor Smart Trap

Kapitel 6.7.1 - Teknisk Handbok

PDF 2 MB
Uponor Filterbrunn

Uponor Filterbrunn

Kapitel 6.7.2 - Teknisk Handbok

PDF 186 KB
PDY Regnbädd av plast på avloppsledning

PDY Regnbädd av plast på avloppsledning

Föreskrivande text

PDF 117 KB
Uponor Regnbädd

Uponor Regnbädd

Produktinformation

PDF 8 MB
Uponor Regnbädd

Uponor Regnbädd

Installationsanvisning

PDF 4 MB
Uponor Smart Trap

Uponor Smart Trap

Produktinformation

PDF 8 MB

Vi erbjuder partnerskap med en kontaktperson genom hela projektet

Behöver du en skräddarsydd produkt eller en nyckelfärdig lösning klar för installation? Vi erbjuder design & beräkningar, skräddarsydda produkter, fältservice, teknisk support och projektledning.

Mer från Uponor Infra

Brunnssystem

Marknadens bredaste sortiment av rens- & inspektionsbrunnar och dagvattenbrunnar

Dagvattensystem

Våra lösningar för dagvattenhantering

Uponor IQ

Uponor IQ rör och delar för hållbar och säker hantering av dagvatten

Weholite

Weholites unika tillverkningsprocess gör röret helt tätt, utan skarvar