Uponor
Produkter

Intags- och utloppsledningar

Uponor Infra – en totalleverantör av intags- och utloppsledningar

Uponor Infra, som enda tillverkare av plaströrssystem, erbjuder nyckelfärdiga lösningar för intags- och utloppsledningar och blir samtidigt din partner genom att anlita Uponor Infra Projektservice.

Våra kunder finns i massa- och bioraffinaderier, gruvor, kemiindustrier, kraftverk, avsaltnings-anläggningar, fiskodlingar, IT-parker (t ex serverhallar) och inom kommuner. Dessa företag hanterar dagligen intag- och utlopp för processvatten, renat processvatten och kylvatten.

Våra plaströrssystem tillverkade i Polyeten (PE) för intags- och utlopps-ledningar är kompletta och innehåller rör, delar, brunnar och skräddarsydda, prefabricerade strukturer. Produkterna har hög kvalitet och är skräddarsydda för ändamålet. Plaströrssystem är miljövänliga, helt återvinningsbara och har lång livslängd. Den långa livslängden sparar dessutom på installations- och livscykelkostnader. Vi är även mycket noga med att våra installationer sker snabbt för att minimera ledtider och att projektet inte ska leda till eventuella produktions- eller driftstopp.

PE-ledningar är särskilt anpassade för intags- och utloppsledningar tack vare systemens unika egenskaper.

Fördelar med produkter för intags- och utloppsledningar

 • Kända teknologier
 • Kemiskt resistenta
 • Slät insida motverkar påväxt av t ex alger
 • Låg och konstant grovhetskoefficient (k)
 • Låga installations- och underhållskostnader
 • 100 % täta skarvar
 • Låg vikt jämfört med andra material
 • Flera ringstyvhetsklasser
 • Rörlängder helt efter kundens behov
 • Skräddarsydda produkter
 • Lång livslängd
 • Återvinningsbara
 • Anpassade för dåliga markförhållanden

Weholite - PE100RC - Skräddarsytt

Stora Enso valde ledningar från Uponor Infra

Intags- och utloppsledning för ett pappers- och massabruk

Mer om Weholite

Weholite

Weholite

Produktinformation

PDF 3 MB
Weholite

Weholite

Tekniska data

PDF 475 KB
PBB.5214 Weholite Z-fog 400-1200

PBB.5214 Weholite Z-fog 400-1200

Förskrivande text

PDF 80 KB
PBB.5214 Weholite Z-fog från 1400

PBB.5214 Weholite Z-fog från 1400

Föreskrivande text

PDF 79 KB

Intags- och distributionsledning i Sverige

Skaraborgsvatten installerade PE100RC för en intags- och distributionsledning för dricksvatten

En intags- och utloppsledning för ett pappers- och massabruk i Sverige

Stora Enso i Nymölla kontrakterade Uponor Infra Projektservice för projektet

Intags- och utloppsledning i Manilla

610 meter Weholite SN4 ID 2400 mm och 450 meter Weholite SN4 ID 2200 mm

En enormt stor fiskfarm i Norge

Uponor Infra Projektservice installerade och tillverkade den någonsin största strukturen i plast

Vi erbjuder partnerskap med en kontaktperson genom hela projektet

Behöver du en skräddarsydd produkt eller en nyckelfärdig lösning klar för installation? Vi erbjuder design & beräkningar, skräddarsydda produkter, fältservice, teknisk support och projektledning.

Mer från Uponor Infra

Brunnssystem

En ledning behöver inspektion. Klicka här för att se våra inspektionsbrunnar!

Dagvattensystem IQ

Dagvattenröret Uponor IQ - testa ditt IQ och vårt!

Spillvattensystem

Transport av spillvatten i Ultra Rib 2, Ultra Double eller Ultra Classic

Tryckrörssystem

Pålitliga och säkra tryckrör, PE80, PE100, PE100RC, ProFuse RC och Barrier PLUS