Uponor

Intags- och utloppsledningar

Uponor Infra - totalleverantör av sjöledningar

Vi, som enda tillverkare av plaströrssystem, erbjuder nyckelfärdiga lösningar - klara för installation och blir samtidigt din partner genom att du anlitar Uponor Infra Projektservice.

Våra plaströrssystem tillverkade i PE är särskilt anpassade för sjöledningar tack vare systemens unika egenskaper och de är kompletta med rör, delar, brunnar och skräddarsydda, prefabricerade strukturer. Produkterna är av hög kvalitet och är designade för ändamålet. Plaströrssystem är miljövänliga, helt återvinningsbara och har lång livslängd. Den långa livslängden sparar dessutom på underhålls- och livscykelkostnader. Vi är mycket noga med att våra installationer sker snabbt och effektivt för att minimera ledtider och att projektet inte ska leda till eventuella driftstopp.

Våra kunder finns inom massa- och bioraffinaderier, gruvor, kemiindustrier, kraftverk, avsaltningsanläggningar, fiskodlingar, IT-parker (t ex serverhallar) och inom kommuner. 

 
Fördelar och ett projekt

Teknisk dokumentation

Weholite

Weholite

Produktinformation

PDF 3 MB
Weholite

Weholite

Tekniska data

PDF 475 KB
PBB.5214 Weholite Z-fog 400-1200

PBB.5214 Weholite Z-fog 400-1200

Förskrivande text

PDF 80 KB
PBB.5214 Weholite Z-fog från 1400

PBB.5214 Weholite Z-fog från 1400

Föreskrivande text

PDF 79 KB

Kontakta oss!