Uponor

Dricksvattenlösningar

Uponor Dricksvattenlösningar hjälper VA-huvudmän att leverera säkert och rent vatten. Vi erbjuder ett brett sortiment av kostnadseffektiva dricksvattenlösningar av högsta kvalitet. Branschens mest erfarna och pålitliga experter löser vilken utmaning som helst i ditt dricksvattenprojekt. 

Med Uponor Dricksvattenlösningar kan du bygga eller renovera dricksvattennät och hålla den viktigaste infrastrukturen i vårt samhälle igång.

Produkter och Tillval

Samtliga Uponors produkter för dricksvatten är kompatibla med varandra och skräddarsydda enligt standarder. Vårt standardsortiment består av rör, delar, brunnar och tankar. De skräddarskydda lösningarna är prefabricerade och levereras klara för installation som minskar risken för läckage och sparar tid på arbetsplatsen.

Om produkterna installeras och underhålls enligt installationsanvisningar och standarder är livslängden över 100 år.
 

Uponor Potable water product portfolio

Reningsverk

Reservoarer

Vattendistribution

Dricksvattenexperterna

Branschens mest erfarna och pålitliga experter löser vilken utmaning som helst i ditt dricksvattenprojekt när det gäller konsultation, design, dimensionering och installation. Vi kan även erbjuda simulationer och kalkyler för att försäkra att lösningen är testad och fungerar. 

Med vår expertishjälp kan vi garantera att du levererar ett säkert och rent vatten.
Uponor Expert Advice

Kontakta vår dricksvattenexpert!

Adam Essermark

Säljare Dricksvattenlösningar