Uponor

Uponor Flowise

Uponor Flowise hjälper VA-huvudmän att leverera säkert och rent vatten. Vi erbjuder ett brett sortiment av kostnadseffektiva dricksvattenlösningar av högsta kvalitet. Branschens mest erfarna och pålitliga experter löser vilken utmaning som helst i ditt dricksvattenprojekt. 

Med Uponor Flowise kan du bygga eller renovera dricksvattennät och hålla den viktigaste infrastrukturen i vårt samhälle igång.

Produkter och Tillval

Samtliga Uponors produkter för dricksvatten är kompatibla med varandra och skräddarsydda enligt standarder. Vårt standardsortiment består av rör, delar, brunnar och tankar. De skräddarskydda lösningarna är prefabricerade och levereras klara för installation som minskar risken för läckage och sparar tid på arbetsplatsen.

Om produkterna installeras och underhålls enligt installationsanvisningar och standarder är livslängden upp till 100 år.
 

Uponor Potable water product portfolio

Reningsverk

Reservoarer

Vattendistribution

Kontakta experten!

Adam Essermark

Vår expert löser dina dricksvattenutmaningar.