Uponor

Dagvattensystem

Transport av dagvatten i säkra och hållbara produkter

Uponor Infras rör, brunnar, kassetter, tunnlar, magasin, regnbäddar och skräddarsydda filterbrunnar med tillhörande delar är anpassade som system för rening, flödesreglering, pumpning, magasinering och infiltration av dagvatten.

Produkterna tillverkas i PP eller PE. Dagvattenrören Weholite och Uponor IQ är Nordic Poly Mark-godkända och därmed anpassade till det nordiska klimatet.

Alla våra system har lång livslängd och installeras i offentliga och industriella projekt, vid nybyggnation, som tillbyggnad på redan existerande ledningsnät eller för att reducera eller rena den avledda vattenmängden.

        

Uponor Infra dagvattenhantering

Flödesreglering

Använd flödesreglering för att tillfälligt hindra dagvattnet

Infiltration

Infiltration av dagvatten i rör, kassetter eller tunnlar

IQ Blue

Första fossilfria dagvattenröret - IQ Blue!

IQ Dagvattenrör

Uponor IQ dagvattenrör för säker och tät transport av dagvatten

Magasinering

Magasinering av dagvatten i Weholite eller Uponor IQ magasin

Pumpning

Designade lösningar för pumpning av dagvatten

Rening

Rening av dagvatten med filterbrunnar eller regnbäddar

Weholite

Weholite - skräddarsydd lösning eller standard - du väljer!

Frågor & Svar om Uponor Dagvattensystem

Dagvatten