Uponor
Produkter

Dagvattensystem

Transport av dagvatten i säkra, täta och miljövänliga produkter

Uponor Infras rör, brunnar, kassetter, tunnlar, magasin, regnbäddar och skräddarsydda sedimenteringsbrunnar med tillhörande delar är anpassade som system för rening, flödesreglering, pumpning, magasinering och infiltration av dagvatten.

Produkterna tillverkas i PP eller PE. Dagvattenrören Weholite och Uponor IQ är Nordic Poly Mark-godkända och därmed anpassade till det nordiska klimatet. Samtliga system har lång livslängd och passar utmärkt till offentliga och industriella områden, vid nybyggnation, som tillbyggnad på redan existerande ledningsnät eller för att reducera eller rena den avledda vattenmängden.


                

Produkter för dagvattenhantering

 • Lång livslängd
 • Nordic Poly Mark godkända
 • Enkla att hantera och installera
 • Rör finns i dimensioner från 140 till 3500
 • Specialdesignade brunnar, rörledningar och magasin helt efter kundens behov

IQ dagvattenrör - en hållbar och kostnadseffektiv lösning

 • 100 års livslängd
 • Ett helt vattentätt system
 • Komplett system med rör, delar och brunnar
 • Vit insida för enkel inspektion
 • Integrerade muffar ger 50 % färre skarvar
 • Godkänt enligt Insta-Cert och Nordic Poly Mark i dimension 200-800 mm
 • Rör i kombination med ett dagvattenmagasin eller produkter för infiltration av dagvatten ger ett optimerat system

Underjordisk infrastruktur och Uponor Infra

Uponor Infra för kompletta lösningar för infrastruktur idag och i framtiden!

Våra lösningar för dagvattenhantering

Flödesreglering

Använd flödesreglering för att tillfälligt hindra dagvattnet

Infiltration

Infiltration av dagvatten i rör, kassetter eller tunnlar

Magasinering

Magasinering av dagvatten i Weholite eller Uponor IQ magasin

Pumpning

Designade lösningar för pumpning av dagvatten

Rening

Rening av dagvatten med filterbrunnar eller regnbäddar

Vill du veta mer om våra system för säker dagvattenhantering? Kontakta våra expert nedan eller fyll i kontaktformuläret så hör vi av oss!

Mer om Dagvattensystem

Sortiment 2022

Sortiment 2022

Dagvattensystem

PDF 3 MB
Sortiment 2022

Sortiment 2022

Uponor IQ

PDF 3 MB
Sortiment 2022

Sortiment 2022

Weholite

PDF 608 KB
Sortiment 2022

Sortiment 2022

Dagvattenbrunnar - Delar - Betäckningar

PDF 521 KB
Dagvattensystem

Dagvattensystem

Kapitel 6.0 - Teknisk Handbok

PDF 119 KB
PBB.5216 Uponor IQ 1000-1200

PBB.5216 Uponor IQ 1000-1200

Föreskrivande text

PDF 80 KB
Weholite

Weholite

Tekniska data

PDF 475 KB
Sustainable Stormwater Management

Sustainable Stormwater Management

Produktinformation

PDF 2 MB

IQ dagvattenmagasin installerat i Århus, Danmark ❯


Hållbart alternativ för framtida lösningar

Dagvattenlösning i Helsingfors, Finland ❯


Inga problem med dagvattenhanteringen vid det nya barnsjukhuset

Dagvattenmagasin i Polen ❯


Dagvattensystem för S3 motorvägen mellan Sulechów och Nowa Sól

Vi erbjuder partnerskap med en kontaktperson genom hela projektet

Behöver du en skräddarsydd produkt eller en nyckelfärdig lösning klar för installation? Vi erbjuder design & beräkningar, skräddarsydda produkter, fältservice, teknisk support och projektledning.

Mer från Uponor Infra

Brunnssystem

Komplett sortiment av brunnar för spillvatten och dagvattenhantering

Expertartiklar

Våra experter skriver artiklar om våra lösningar. Läs dem här!

Uponor IQ

Testa ditt IQ - och vårt!

Weholite

Traditionella eller designade lösningar av Weholite