Uponor
Produkter

Flödesreglering

Flödesreglering för stora mängder dagvatten

Flödesreglering används när man tillfälligt vill hejda dagvatten, exempelvis under intensiva regnoväder som det kommunala nätet möjligen inte är dimensionerat för. Flödesregulatorn placeras antingen före eller efter ett magasin, direkt i magasinet eller i en separat brunn, för att försäkra att ledningen nedströms inte belastas med för mycket vatten.

Uponor Flödesreglering utgörs av specialtillverkade produkter. Produkterna tas fram i nära samarbete med externa leverantörer, några av marknadens mest erfarna flödesregulatortillverkare. Våra produkter dimensioneras för största volymflöde och produkterna är magasin och/eller brunnar med inmonterade flödesregulatorer.

Fördelar med flödesreglering

  • Specialtillverkade produkter
  • Nära samarbete med externa leverantörer för optimerade produkter
  • Minimalt underhåll
  • Produkter dimensionerade för största volymflöde
  • Täta, säkra system med lång livslängd

Underhåll och tillsyn

Mer om Flödesreglering

Sortiment 2022

Sortiment 2022

Weholite

Dagvattenrör, Weholite

Dagvattenrör, Weholite

Kapitel 6.2 - Teknisk Handbok

PDF 442 KB
Weholite

Weholite

Produktinformation

PDF 3 MB
PBB.5214 Weholite rörmagasin från 1400

PBB.5214 Weholite rörmagasin från 1400

Föreskrivande text

PDF 81 KB

Vi erbjuder partnerskap med en kontaktperson genom hela projektet

Behöver du en skräddarsydd produkt eller en nyckelfärdig lösning klar för installation? Vi erbjuder design & beräkningar, skräddarsydda produkter, fältservice, teknisk support och projektledning.

Mer från Uponor Infra

Dagvattensystem

Våra lösningar för dagvattenhantering

Dokumentation

Nyhetsblad, certifikat, installations- och monteringsanvisningar, CAD-ritningar, du hittar det här!

Spillvattensystem

Ultrafamiljen - kompletta och hållbara system för transport av spillvatten

Uponor IQ rör

Läs mer om det hållbara, säkra och täta dagvattenröret